WinRAR 7.00

 1. Compressiewoordenboeken groter dan 1 GB worden voortaan ondersteund voor de RAR-archiefindeling. Afhankelijk van de hoeveelheid fysiek beschikbare geheugen kunnen woordenboeken tot 64 GB worden gekozen. Voor woordenboeken groter dan 4 GB kan de grootte worden opgegeven als die ongelijk is aan een macht van 2. Er bestaan dus geen beperkingen tot de reeks 4, 8, 16, 32, 64, waardoor naar believen kan worden gekozen voor 5 GB of 22 GB. Archieven met woordenboeken groter dan 4 GB kunnen alleen worden uitgepakt door WinRAR 7.0 of nieuwer. Het vergroten van de woordenboekgrootte kan de compressieverhouding verbeteren voor grote bestanden met herhaalde gegevensblokken ver van elkaar af gelegen, zoals schijfkopieën van virtuele machines. Het kan ook efficiënt zijn voor series van grote vergelijkbare bestanden in een compact archief, zoals een verzameling ISO-schijfkopieën van programmatuur die verschillen per versie of vertaling.
 2. Het dialoogvenster "Woordenboekgroottes vastleggen", beschikbaar via het tabblad "Compressie" van het venster "Instellingen" kan worden gebruikt om de woordenboekgroottes aan te passen die worden voorgesteld in het uitvalmenu behorend bij het veld "Woordenboekgrootte" in het dialoogvenster "Archiefnaam en -parameters".
 3. Een veel langzamer en uitputtender algoritme voor het herhaald zoeken en comprimeren van gegevens kan worden ingeschakeld met de optie "Uitputtend zoeken" in het dialoogvenster "Geavanceerde compressieparameters" of met de schakeloptie "-mcx". Dit kan aanvullende compressiewinst opleveren voor sommige soorten redundante gegevens, ten koste van een veel lagere compressiesnelheid.

  Zoeken op groot bereik is nodig om deze stand efficiënt te implementeren, dus de optie "Uitputtend zoeken" activeert deze automatisch. Zowel de optie voor groot bereik als de optie voor uitputtend zoeken hebben geen invloed op de compatibiliteit van eerder aangemaakte archieven. Dus als de woordenboekgrootte tussen de 128 KB en 4 GB ligt, dan kunnen archieven die met deze zoekopties zijn gemaakt, worden uitgepakt door alle WinRAR-versies vanaf 5.0.

 4. Het maken van archieven in RAR 4.x-indeling wordt niet meer ondersteund. Opties en schakelopties specifiek voor deze indeling zijn verwijderd. Het heeft geen invloed op het uitpakken van RAR 4.x-archieven, wat nog steeds in WinRAR is opgenomen.

 5. De kolom "Kenmerken" kan worden ingeschakeld in de lijst "Kolommen" op het tabblad "Bestandslijst" van het venster "Instellingen". Het toont de afkortingen van bestandskenmerken, zoals 'A' voor een archief en 'D' voor een map (directory). Als het bestandskenmerk niet wordt herkend door WinRAR, dan wordt ook de numerieke waarde van het bestandskenmerk weergegeven.
  ​Deze waarde gebruikt de hexadecimale indeling voor Windows-kenmerken of de octale indeling voor Unix-kenmerken

 6. De optie "Redundante mappen verwijderen uit uitpakpad" op het tabblad "Paden" van het venster "Instellingen" is nu ook van toepassing op uitpakopdrachten die zijn gestart vanuit de WinRAR-gebruikersinterface en op meerdere archieven die zijn uitgepakt in afzonderlijke mappen.

  De optie verwijdert een onderdeel uit het doelpad alleen als de naam overeenkomt met zowel de archiefnaam als de mapnaam op het hoofdniveau, op voorwaarde dat er geen andere mappen of bestanden in de hoofdniveau van het archief staan. Het zal bijvoorbeeld een van de voorkomens van "Afbeeldingen" in het bestemmingspad verwijderen als "Afbeeldingen.rar" wordt uitgepakt naar de bestemming "Afbeeldingen", waarbij het archief alleen een hoofdmap "Afbeeldingen" bevat.

  Voorheen werkte dit alleen voor een individueel archief dat werd uitgepakt via het contextmenu. Daarnaast werd niet gecontroleerd of de naam van de ingepakte map overeenkomt met het laatste onderdeel van het doelpad.

 7. Gegevens over de woordenboekgrootte in het dialoogvenster "Archiefgegevens" is nu beschikbaar voor archieven met de volgende indelingen: .bz2, .lz, .tar.bz2, .tar.gz, .tar.lz en .tar.zst

 8. De schakeloptie "-ol-" voorkomt het in- en uitpakken van symlinks (symbolische koppelingen)

 9. De SFX-opdracht "TempMode" accepteert de optionele parameter "@set:user", waarmee de rechten voor de tijdelijke map kunnen worden gewijzigd, zodat alleen de huidige gebruiker toegang heeft. Het voorkomt dat een lokale gebruiker bestanden in een tijdelijke map kan vervangen als SFX onder een ander account wordt gestart. Dit kan ook worden ingeschakeld met de optie "Toegang tot map beperken" in het dialoogvenster "Geavanceerde SFX-opties" > "Standen". Sommige installatieprogramma's starten mogelijk niet op in een map die is gemaakt met de parameter "@set:user".

 10. Sneltoetsen, zoals Ctrl+A om alle bestanden te selecteren of Alt+E om gevonden archieven uit te pakken, werken nu ook in het venster "Zoekresultaten" terwijl er nog gezocht wordt. Voorheen waren ze alleen beschikbaar na het voltooien van de zoekopdracht.

 11. Er wordt een waarschuwing gegeven als het voorloopteken '-' ontbreekt in een parameter die is opgegeven in het veld "Aanvullende schakelopties" van de WinRAR-dialoogvensters voor het in- en uitpakken. De waarschuwing wordt ook gegeven voor parameters zonder '-' in de RAR-omgevingsvariabele en in het bestand "rar.ini". Voorheen werden dergelijke foutieve parameters stilzwijgend genegeerd.

 12. De juiste voortgang wordt weergegeven bij het inpakken van doelen van symlinks.

 13. Opgeloste fouten:

  a) Het was mogelijk om de zogenoemde Mark of the Web te overschrijven, dat werd doorgezet vanuit het archief naar uitgepakte bestanden en zodoende informatie over de beveiligingszone te wijzigen door middel van een speciaal opgezet .rar-archief.

  We zijn Orange Tsai en NiNi van het DEVCORE Research Team in samenwerking met Trend Micro Zero Day Initaiteve dankbaar ons te informeren over dit beveiligingsprobleem.

  In tegenstelling tot WinRAR zet de unrar.dll-bibliotheek de Mark of the Web vanuit het archief niet door en laat het over aan de aanroepende toepassing om deze in te stellen op uitgepakte bestanden. Hierdoor is unrar.dll niet geraakt door dit probleem;

  b) Het veld "Gebruikergedefinieerde archiefextensies" op het tabblad "Integratie" van het WinRAR-venster "Instellingen" werd niet opgeslagen als het bestand "winrar.ini" werd gebruikt om instellingen op te slaan en WinRAR werd gestart onder een gebruikersaccount zonder beheerdersrechten.

 1. Als de woordenboekgrootte in het uitgepakte RAR-archief groter is dan de parameter "Maximaal toegestane woordenboekgrootte om uit te pakken" op het tabblad "Compressie" van het venster "Instellingen", dan zal WinRAR vragen om te annuleren of om door te gaan. Dit wordt gedaan om onverwachte overvloedige geheugentoewijzing te voorkomen. 
  In de opdrachtregelversie weigert WinRAR standaard om archieven uit te pakken met woordenboeken groter dan 4 GB.
  Gebruik "-md" of "-mdx" om woordenboeken tot en met de opgegeven grootte uit te pakken. In tegenstelling tot "-md" wordt "-mdx" alleen toegepast bij het uitpakken. De schakeloptie "-mdx" kan worden toegevoegd aan de RAR-omgevingsvariabele, waarbij deze dan geen invloed heeft op de inpakopdrachten
 2. Een alternatief zoekalgoritme kan worden gebruikt bij het maken van RAR-archieven. Dit algoritme is geoptimaliseerd om langere en herhaalde gegevensblokken op te sporen die ver van elkaar af liggen. Het kan de compressieverhouding verbeteren en soms ook de snelheid voor redundante gegevens zoals grote tekstbestanden. Wel verhoogt het het geheugengebruik en kan het de compressiesnelheid voor sommige soorten gegevens verminderen.

  Dit kan worden in- of uitgeschakeld met de optie "Zoeken op groot bereik" in het dialoogvenster "Geavanceerde compressieparameters" of met de schakeloptie "-mcl[+|--]". Als de optie "Automatisch" wordt geselecteerd, dan past WinRAR het zoeken op lange afstand toe, afhankelijk van de compressiemethode, de woordenboekgrootte en andere parameters.

  Dit algoritme is vereist voor woordenboeken groter dan 4 GB. Bij dergelijke woordenboekgroottes wordt het uitschakelen ervan genegeerd.

 3. De maximale padlengte is verhoogd van 2 047 naar 65 535 tekens.

 4. De optie "Mark-of-the-Web doorgeven" op het tabblad "Beveiliging" in het dialoogvenster "Instellingen" bepaalt het toekennen van het signaal Mark-of-the-web aan het archief. Het is mogelijk om het doorgeven ervan te voorkomen, om dit toe te staan voor verschillende vooraf vastgelegde bestandsgroepen, om het toe te staan voor alle bestanden of om toe te staan voor bestanden die overeenkomen met gebruikergedefinieerde bestandsmaskers.
  Mark-of-the-Web is de informatie over de beveiligingszone die door internetbrowsers wordt toegevoegd aan gedownloade bestanden. Het kan door verschillende programmatuur worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden. Het wordt alleen ondersteund door grafische versie van WinRAR. De consoleversie RAR geeft de Mark-of-the-Web niet door, ongeacht deze optie.

 5. Met de opdracht "Benchmark" kan het exacte aantal threads worden opgegeven en kunnen de resultaten naar het klembord worden gekopieerd. Informatie over WinRAR- en Windows-versies, CPU en geheugen is toegevoegd aan het benchmarkvenster

 6. De optie "Woordomloop in commentaar" in de optiegroep "Interface" op het tabblad "Algemeen" van het venster "Instellingen" schakelt de woordomloopstand in het commentaarvenster van het archief in.

 7. De schakelopties "-sl[u]" en "-sm[u]" herkennen de grootte-eenheden [k|K|m|M|g|G|t|T] voor respectievelijk kilobytes, duizenden bytes, megabytes, miljoenen bytes, gigabytes, miljarden bytes, terabytes en biljoenen bytes. Als het eenheidsteken 'b' of 'B' is of ontbreekt, dan worden bytes aangenomen. Voorheen accepteerden deze schakelopties alleen bytes.

 8. Bestandsrechten en alternatieve stromen in NTFS worden niet opgeslagen voor onderdelen met een hard link. Deze gegevens worden alleen opgeslagen voor het bronbestand waarnaar deze vermeldingen verwijzen. Dit maakt het mogelijk om de grootte van het archief te verkleinen, omdat dergelijke bestandseigenschappen tijdens het uitpakken automatisch worden doorgegeven naar de kopieën van de hard links.

 9. De schakeloptie -v[unit] herkent 't' en 'T' als terabytes en biljoenen bytes voor volume-eenheden.

 10. De opdracht "Archieven converteren" geeft de totale voortgang van de opdracht weer. Voorheen werd de totale voortgang ineens bijgewerkt na het converteren van een archief en was deze alleen zichtbaar bij het verwerken van meerdere archieven.

 11. De optie "WinRAR in shell integreren" op het tabblad "Integratie" van het venster "Instellingen" in WinRAR wordt grijs weergegeven als "GlobalIntegration=0" voorkomt in het bestand "winrar.ini".

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer