Versie 3.20

 1. Eerdere WinRAR en RAR-versies bewaarden alleen de bestandswijzigingsdatum en deden dit alleen in het DOS FAT-formaat met een nauwkeurigheid van 2 seconden. Alhoewel het goed genoeg was voor FAT, bieden moderne bestandssystemen een hogere nauwkeurigheid. Het huidige RAR-formaat bewaart de laatste wijzigingstijd, aanmaaktijd en laatste toegangstijd met een nauwkeurigheid tot 0,0000001 seconde. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd om deze voorziening te ondersteunen:     

  a) Een nieuw gedeelte "Tijd" van het dialoogvenster "Archiefnaam en parameters" met nieuwe opties, zoals "Te bewaren bestandstijd" die de verwerking omtrent bestandstijd beheert. Andere tijdgerelateerde opties zijn ook verplaatst van de sectie "Reservekopie" naar de sectie "Tijd";     
  b) Een nieuw gedeelte "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties" met nieuwe opties, zoals "Bestandstijd"-opties waarmee het mogelijk wordt om de tijdsvelden te selecteren die hersteld moeten worden;      
  c) Met de opdrachtregel-schakeloptie -t

 2. Het is mogelijk om de namen van bestanden te wijzigen binnen RAR-archieven. Dit kan worden gedaan door middel van de opdracht "Naam wijzigen" in het menu "Opdrachten" of door in het snelmenu dat verschijnt wanneer u op de rechtermuisknop drukt, op dezelfde gelijknamige opdracht te drukken. In de opdrachtregelmodus kunt u de opdracht 'rn' gebruiken om hetzelfde te bereiken. 

 3. De opdrachten "Testen" en "Omzetten" kunnen direct worden toegepast op archieven vanuit het snelmenu van Windows Verkenner. Standaard zijn deze menu-items uitgeschakeld, maar u kunt ze inschakelen door in WinRAR te kiezen voor Instellingen/Integratie/Snelmenu-items.  

 4. Indien een SFX-volume ontbreekt, zal het SFX-archief het dialoogvenster "Volgend volume" weergeven waarmee voorgesteld wordt te zoeken naar het vereiste volume.  

 5. Werkbalk:

  a) De knop "Werkbalken..." bij "Instellingen/Algemeen" opent het dialoogvenster waarmee mogelijk wordt gemaakt de hoofdwerkbalk van WinRAR in of uit te schakelen, samen met de kleine werkbalk met o.a. de knop "Bovenliggende map" en de adresbalk met het pad of archiefinformatie;     
  b) Knoppen kunnen een variabele lengte hebben. Hiermee wordt voorkomen dat een klein aantal grote knoptitels in vertaalde versies niet de algehele werkbalkgrootte verhoogden zoals dit eerder gebeurde;
  c) Indien de grootte van de knoppen de lengte van de werkbalk overschrijdt, is het mogelijk om op een kleine pijl aan de rechterkant van de werkbalk te klikken om de niet weergegeven knoppen van het menu te kiezen.  

 6. WinRAR herkent een lange bestandsnaamextensie voor TAR-archieven ontworpen om de lengtebeperking van 100 tekens voor de bestandsnaam te omzeilen. 

 7. Herstelvolumes:

  a) Bij het aanmaken van herstelvolumes wordt de vereiste schijfruimte vooraf toegewezen aan het begin van de handeling.     Hiermee wordt schijffragmentering tot een minimum beperkt
  b) De consoleversie van RAR geeft de handelingspercentage weer bij het maken van herstelvolumes en bij het reconstrueren van ontbrekende of ongeldige volumes. 

 8. Een mogelijke beschrijving kan worden ingevoerd in het dialoogvenster "Toevoegen aan favorieten". Indien een dergelijke beschrijving beschikbaar is, zal WinRAR deze weergeven in het menu Favorieten in plaats van de map of archiefnaam.

 1. Wijzigingen in het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties":

  a) Het dialoogvenster is opgedeeld in twee tabbladen: "Algemeen" en "Uitgebreid";      
  b) De optie "Bestanden weergeven in Verkenner" op het tabblad "Algemeen" zorgt ervoor dat WinRAR het Verkenner-venster opent en de inhoud van de doelmap weergeeft wanneer het uitpakken voltooid is;      
  c) De knop "Instellingen opslaan" slaat de huidige instellingen van beide tabbladen ("Algemeen" en "Uitgebreid") op. De opgeslagen instellingen zullen worden gebruikt als standaard wanneer het dialoogvenster een volgende keer wordt geopend. WinRAR slaat alle opties op behalve het doelpad;      
  d) Het tabblad "Uitgebreid" bevat de opties omtrent "Bestandstijd" waarmee het mogelijk wordt om tijdsvelden te selecteren die hersteld moeten worden;      
  e) De nieuwe optie "Bestandsbeveiliging instellen" op het tabblad "Uitgebreid" kan worden gebruikt om de NTFS-informatie omtrent bestandsbeveiliging te herstellen. Vorige versies herstelden deze informatie altijd. 

 2. Het dialoogvenster "Volgend volume" bevat een optie om de schijf of map te kiezen waar het nieuwe volume moet worden aangemaakt. WinRAR geeft dit dialoogvenster weer bij het maken van volumes op verwisselbare schijven of indien de optie "Onderbreken na elk volume" is ingeschakeld. Met vorige versies was het niet mogelijk om de volumenaam hier te wijzigen.  

 3. Er is een item "Onderbreken" toegevoegd aan het snelmenu dat wordt weergegeven nadat is gedrukt op de rechtermuisknop op het systeembalkpictogram van WinRAR. U kunt WinRAR dus geminimaliseerd onderbreken en hervatten zonder WinRAR eerst te herstellen naar een normaal venster.  

 4. WinRAR staat toe het venster met de resultaten van de opdracht "Zoeken", te vergroten en te verkleinen. Gewijzigde vensterafmetingen worden opgeslagen en worden weer hersteld bij een volgend gebruik van de opdracht "Zoeken". 

 5. De opdrachten 'lb' en 'vb' van de consoleversie van RAR geven alleen de minimale archiefinhoud weer - de bestandsnamen zonder overige informatie.  

 6. Gzip-archieven die het getal 0 bevatten in het tijdsveld van een bestand worden op een juiste manier verwerkt. Vorige versies gaven mogelijk willekeurige datumwaarden weer voor dergelijke archieven. 

 7. Indien de optie "Bestandsbeveiliging opslaan" is ingeschakeld, worden mappen pas gearchiveerd nadat dit gebeurd is met de bestanden die de mappen bevatten.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer