WinRAR 5.71

 1. Opdracht "Archieven omzetten":

  a) verbeterde prestaties bij het verwerken van veel kleine archieven onder Windows 10;

  b) geheugenlekken opgelost die konden leiden tot excessief geheugengebruik bij het omzetten naar de ZIP-indeling.

 2. Ctrl-C maakt het mogelijk om de RAR "l"-opdracht snel te kunnen afbreken. In eerdere versies kon het meerdere seconden duren totdat de lijstopdracht werd beëindigd

 1. Verwerking van ongeldige ZIP-archieven:

  a) de opdracht "Herstellen" vervangt ingepakte en uitgepakte bestandsgroottes die opgeslagen zijn in de lokale bestandskop met groottes vanuit de centrale directory indien de lokale kopgroottes foutief ogen;

  b) het uitpakken van bestanden wordt stopgezet op de uitgepakte grootte zoals opgeslagen in de ZIP-kop zelfs als de beschikbare ingepakte gegevens verder uitpakken mogelijk maken. Dit is besloten om onverwacht gebruik van hardeschijfruimte te voorkomen.

 2. Fouten opgelost

a) WinRAR kon vastlopen als geprobeerd werd een bepaald soort archiefcommentaar weer te geven in de GUI-shell, wat een zgn. 'denial of service' opleverde;

b) indien de optie "Archiefnaam opslaan" en "Toevoegen aan contextmenu" zijn ingesteld in de compressieprofiel-parameters en het profiel werd opgestart vanuit het Verkenner-contextmenu, dan stelde WinRAR een automatisch gegenereerde archiefnaam voor in plaats van de naam zoals opgeslagen in het profiel.

c) WinRAR gaf een overbodige groep ronde haken weer in de kolom "Archief" van het venster "Diagnostische meldingen" voor systeemfoutmeldingen;

d) de opdracht "Uitpakken naar map" in het Verkenner-contextmenu kon ZIP-archieven niet goed uitpakken in de volgende combinatie van omstandigheden: de archiefnaam bevat een numeriek deel gevolgd door de .zip-extensie, willekeurige gegevens zijn aanwezig voor het eerste bestandsrecord en de WinRAR-optie "Overbodige mappen verwijderen uit uitpakpad" is ingeschakeld;

e) in de opdracht "RAR x -x archiefnaam" werden bovenliggende mappen van bestanden die voldoen aan het opgegeven filter ook niet meegenomen bij het uitpakken;

f) de opdracht "Zoeken" gaf de huidige mapnaam terug samen met de inhoud van het zoekgebied "Huidige map" indien de mapnaam overeenkwam met het filter "Te zoeken bestandsnamen";

g) indien de opties "Zoeken in bestanden" en "Zoeken in archieven" beiden ingeschakeld waren, dan keek de opdracht "Zoeken" niet of de archiefnaam zelf overeenkwam met het filter "Te zoeken bestandsnamen" na het zoeken binnen het archief. Kortgezegd gaf het archiefnamen niet weer voor filters zoals "*.rar" en paste dit filter alleen toe op bestanden binnen archieven;

h) WinRAR 5.70 stelde bij het uitvoeren van een uitvoerbaar bestand direct vanuit een archief niet een tijdelijke map in met de uitgepakte bestanden als huidige map. Het gevolg was dat uitvoerbare bestanden niet in de huidige map andere bestanden in het archief konden benaderen;

i) WinRAR kon onder Windows 10 voor een paar seconden niet reageren nadat de interne viewer voor een ingepakt bestand werd gesloten;

j) het slepen van een bestand naar een submap van een ZIP-archief met de optie "Volledige paden opslaan" ingeschakeld gaf ongeldige padnamen die bestonden uit een herhaalde submapnaam. Vergelijkbare ongeldige padnamen werden samengesteld indien bestanden werden toegevoegd aan ZIP-archieven met de schakelopties "-ap-ep2".

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer