WinRAR 5.20

 1. Indien het Gebruikersaccountbeheer van Windows het niet toestaat dat bij het uit- of inpakken bestanden worden aangemaakt in mappen die door het systeem beschermd worden, dan probeert WinRAR zichzelf een tweede keer op te starten maar dan met beheerdersrechten om alsnog de taak af te maken. Het is hierbij nodig om de verhoogde rechten te bevestigen als reactie op de vraag van Gebruikersaccountbeheer om deze tweede WinRAR-instantie uit te voeren.
   
 2. Het is mogelijk om het bestand WinRAR.ini te gebruiken in plaats van het Windows-register om WinRAR-instellingen op te slaan. Dit kan de voorkeur hebben voor u als u WinRAR op een verwisselbaar medium wilt installeren, bijv. een USB-stick, waarna u het op verschillende computers kunt uitvoeren. Bekijk het onderwerp "WinRAR.ini-bestand" in het hoofdstuk "Configuratie-instellingen" van de WinRAR-help voor meer informatie.
   
 3. Indien een ZIP- of ZIPX-archief een compressie-algoritme bevat buiten de gebruikelijke algoritmes "Opslaan" of "Inpakken", dan worden de namen van de algoritmes weergegeven in het veld "Versie om uit te pakken" in het dialoogvenster met archiefinformatie. Algoritmen met namen die onbekend zijn voor WinRAR zullen de naam "m" krijgen, waarbij "num" een numerieke aanduiding is van het compressie-algoritme.
 4. De opdracht "ch" ondersteunt de schakelopties -tl, -cu en -cl ook voor ZIP-archieven. Voorheen ondersteunde "ch" alleen deze schakelopties voor de RAR-archiefindeling.

 5. Voor archiefindelingen die geen gegevens voor bestandstijdstippen ondersteunen, zoals .bz2, .xz en .Z, wordt de wijzigingstijd van het archief gebruikt voor de uitgepakte bestanden. Dit is niet van toepassing op .tar.bz2, .tar.xz en tar.Z, waarbij de bestandstijdstip wordt opgeslagen in tar-koppen.
   
 6. Het WinRAR-pictogram in contextmenu's van Windows wordt juist geschuild in hoge-DPI-schermstanden zoals 150% of 200% van de normale tekstgrootte.
   
 7. Naast de "sfxcmd"-variabele met daarin de volledige opdrachtregel, stelt de SFX-module een variabele genaamd "sfxpar" in waarin alleen de opdrachtregelparameters staan, zonder de voorafgaande SFX-modulenaam. Deze variabelen worden ingesteld voordat een programma wordt uitgevoerd die is opgegeven met de opdracht "Setup".
   
 8. Bij het inpakken van stdin met de schakeloptie "-si" stelt RAR de huidige systeemtijd in als wijzigingstijd van een ingepakt bestand. Eerdere versies stelden geen enkel tijdstip in.
   
 9. ​Het is mogelijk om de schakelopties "-si" en "-v" samen te gebruiken.
  Eerdere versies stonden niet toe dat volumes werden gemaakt bij het inpakken van stdin.
   
 10. De uitpakoptie "Archief verwijderen" verwijdert op een juist manier alle .zip- en .7z-bestanden. Eerder werd alleen het eerste volume in de serie verwijderd voor deze archiefindelingen.
 1. U kunt bestanden in Verkenner met de rechtermuisknop verslepen en ze vervolgens in een andere map loslaten, waarna u in het contextmenu van WinRAR kiest om bestanden in te pakken. Hiermee kunt u een archief maken met deze bestanden in de doelmap.
   

 2. Ondersteuning toegevoegd voor het uitpakken van ZIP- en ZIPX-archieven die zijn gecomprimeerd met het XZ-compressie-algoritme.
   

 3. De opdracht "Openen met WinRAR" is beschikbaar in contextmenu's in Windows voor archiefindelingen die worden ondersteund door WinRAR. Dit kan worden uitschakeld met de optie "Openen met WinRAR (voor gebruikelijke archieven)" in het WinRAR-dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Integratie", optie "Contextmenu-items...".
   

 4. De opdrachtregelversie RAR kan de standaardserie met schakelopties uitlezen uit het bestand rar.ini dat is opgeslagen in de RAR-programmamap.
   Voorheen was het enkel mogelijk om dezelfde serie schakelopties op te geven voor alle RAR-opdrachten met de tekenreeks "switches=". Nu ondersteunt rar.ini ook de mogelijkheid om losse series met schakelopties op te geven voor afzonderlijke RAR-opdrachten door middel van de volgende syntaxis:

  switches_=

  Bijvoorbeeld:
  switches_a=-m5 -s
  switches_x=-o+

 5. De uitpakoptie "Beschadigde bestanden behouden" wordt ondersteund voor bzip2-archieven.
   

 6. Het is mogelijk om de WinRAR-opdracht "Benchmark" uit te schakelen met de variabele "Benchmark" in de Registersleutel HKEY_CURRENT_USERSoftwareWinRARPolicy. In een meerderegebruikers-omgeving kan de opdracht "Benchmark" misbruik maken van gedeelde processorbronnen. Bekijk het onderwerp "Registervariabelen" in het hoofdstuk "Configuratie-instellingen" van de WinRAR-help voor meer informatie.
   

 7. De vraag om bestanden te overschrijven in de console-RAR geeft de grootte van wijzigingstijd weer voor bestaande en nieuwe bestanden.
   

 8. Er wordt een waarschuwing gegeven bij het beginnen van het uitpakken van een bestand van 4 GB of groter vanuit een RAR- of ZIP-archieven naar een FAT32-partitie, zodat de gebruiker de taak kan annuleren. FAT32 ondersteunt niet bestanden van dergelijke grootte.
  Ook wordt deze waarschuwing gegeven bij het beginnen van het maken van een RAR-archief met de methode "Opslaan" ("-m0") als de geschatte archiefgrootte 4 GB of groter is.
   

 9. De knop "Alles selecteren" in het dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Integratie" is van naam veranderd en heet nu "Alles omdraaien".
  De knop haalt de selectie weg bij archiefindelingen als ze al waren gekozen.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer