WinRAR 5.90

 1. De inpaksnelheid van RAR is verbeterd voor CPU's met 16 of meer kernen.
 2. Het maximumaantal te gebruikem threads is verhoogd van 32 naar 64. De opdrachtregelschakeloptie '-mt' accepteert waarden van 1 tot en met 64.
 3. WinRAR geeft ingepakte en uitgepakte mapgrootten weer bij het bladeren door de inhoud van archieven.
 4. Een venster met daarin een voortgangsbalk en een knop 'Annuleren' wordt weergegeven indien het lezen van de archiefinhoud een merkbare tijd in beslag neemt. Dit kan nuttig zijn voor archiefindelingen die er langer over doen om hun inhoud te laten zien, zoals grote archieven gebaseerd op TAR (bijvoorbeeld .tar.gz en .tar.bz2).
 5. De prestaties van 'Archief herstellen' zijn verbeterd voor RAR5-archieven met een herstelrecord en zonder gegevensverschuivingen. Dit verslechterde in WinRAR 5.80 en is nu hersteld naar het oorspronkelijke niveau.
 6. Indien de map voor omgezette archieven van de opdracht 'Archief omzetten' niet bestaat, dan zal WinRAR proberen deze aan te maken. Eerdere versies waren niet in staat om omgezette archieven te maken in een niet-bestaande doelmap.
 7. Ondersteuning toegevoegd voor GZIP-archieven met optioneel controlegetalveld in de bestandskop.
 1. De inpakmethode 'Snelste' (opdrachtregelequivalent '-m1') geeft normaliter een hogere compressieverhouding voor sterk in te pakken gegevenssoorten bij het maken van RAR5-archieven.
 2. De parameter 'Multithreading' op het tabblad 'Algemeen' van de WinRAR-instellingen is vervangen door het invoerveld 'Threads', waar het gewenste aantal CPU-threads opgegeven kan worden. Geaccepteerde waarden zijn 1 tot en met het maximumaantal beschikbare logische CPU-eenheden.
 3. Het veld 'Totaalaantal mappen' is toegevoegd aan de lijst met archiefparameters die weergegeven wordt door de WinRAR-opdracht 'Info'. Hetzelfde veld is toegevoegd aan het tabblad 'Archief' in het Eigenschappen-venster van een archiefbestand in Windows Verkenner.
 4. De inpak- en uitpakvoortgangsvensters, alsmede voortgangsvensters voor een aantal andere opdrachten, kunnen worden vergroot en verkleind.
 5. Er wordt niet om een wachtwoord gevraagd bij het uitvoeren een reparatie gebaseerd op een herstelrecord voor RAR5-archieven met versleutelde bestandsnamen. Deze opdracht kan worden uitgevoerd zonder een wachtwoord te geven.
 6. Fouten opgelost:

  a) De opdracht 'Archief herstellen' kon onterecht de melding 'Herstelrecord is ongeldig' geven bij het verwerken van een archieven met een geldig herstelrecord. Deze melding belemmerde de reparatie overigens niet;

  b) Indien de optie 'Snel-opengegevens' werd ingesteld op de waarde 'Niet toevoegen' in het standaardcompressieprofiel en dit profiel werd geladen door een bepaalde opdracht of dialoogvenster, dan negeerde WinRAR deze optie bij het bladeren door de inhoud van RAR-archieven. Dit kwam bijvoorbeeld voor na het openen van een inpak- of wachtwoorddialoogvenster;

  c) De sneltoets Ctrl-C ('Kopiëren') werkte niet in het archiefcommentaarvenster;

  d) Indien de opties 'Elk bestand in afzonderlijk archief' en 'Archieven in submappen' waren ingesteld, dan negeerde WinRAR de doelmap die werd opgegeven in het archiefnaamveld.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer