Disclaimer

Al het mogelijke werd gedaan om de juistheid van de geboden informatie te garanderen. 

Het gebruik van de informatie op deze webpagina en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. 

De informatie wordt geleverd "zoals ze is". In geen enkel geval zal ik aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie. 

Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd. 

RAR/WinRAR WORDEN VERSPREID "ZOALS HET IS". ER WORDT GEEN ENKELE VORM VAN WAARBORG GELEVERD. MEN GEBRUIKT HET OP EIGEN RISICO. DE ONTWERPER EN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS ZIJN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES VAN DATA, BESCHADIGINGEN OF GELIJK WELK WINSTVERLIES DOOR GEBRUIK OF VERKEERD GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. 

Indien van toepassing, berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. 

Deze webpagina mag worden gelinkt naar uw eigen pagina voor zover er geen cracks, keygeneratoren, ... worden aangeboden.

Bij geschillen, is het mogelijk om van het ODR-platform gebruik te maken: http://ec.europa.eu/odr

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer