WinRAR 5.80

 1. De optie "Laatste-toegangstijd bronbestanden behouden" op het tabblad "Tijd" van het inpakdialoogvenster maakt het mogelijk om de oorspronkelijke laatste-toegangstijd te behouden van in te pakken bestanden.
 2. Het is mogelijk om meerdere toevoegingen aan dezelfde -ts-schakeloptie te combineren. Bijvoorbeeld, we kunnen -tscap gebruiken in plaats van -tsc -tsa -tsp.
 3. De opdrachtregelschakeloptie -agf bepaalt de standaard-opmaakindeling voor de schakelopie -ag. Deze is alleen zinvol als deze wordt geplaatst in het rar.ini-configuratiebestand of de RAR-omgevingsvariabele. Bijvoorbeeld, als we de RAR-omgevingsvariable instellen op -agfYYYY-MM-DD, dan kunnen we de schakeloptie -ag gebruiken zonder parameters, waarbij de opmaaktekenreeks YYYY-MM-DD wordt aangenomen.
 4. Eerder controleerde de opdracht "Testen" niet de integriteit van ingepakte alternatieve NTFS-gegevensstromen en gaf de waarschuwing "Ongeldige gegevenskopindeling" indien een dergelijke stroom groter dan 16 MB was. Deze beperking is nu weggehaald.
 5. Wat betreft de opdracht "Zoeken":

     a) bij het uitpakken van versleutelde bestanden direct vanuit het dialoogvenster "Zoekresultaten" werd er verzocht om het wachtwoord voor elk gevonden bestand, zelfs als alle bestanden tot hetzelfde archief behoorden.

     Nu wordt slechts eenmaal per archief om het wachtwoord gevraagd;

     b) de sneltoets Ctrl+A kiest alle bestanden in "Zoekresultaten".

 6. De maximale padlengte voor bestanden in 7z-archieven is verhoogd naar 2 048 tekens. Alhoewel zulke lange paden eerder al werden ondersteund door RAR- en ZIP-archieven, kenden eerdere versies een beperking van de padlengte van 260 tekens voor 7z-archieven.

 7. Indien gekozen in te pakken bestanden alleen verschillen wat betreft extensie, dan wordt een archiefnaam voorgesteld op basis van het naamdeel van het bestand.

 8. Het kopiëren en plakken van bestanden van grote archieven kon mislukken als het uitpakken veel tijd kostte. Deze versie kan ook bestanden van zulke archieven plakken, maar om dit te bereiken is het nodig om al te beginnen met uitpakken bij de opdracht "Kopiëren" en niet bij "Plakken".

 9. De knop "Lettertype instellen..." op het tabblad "Bestandslijst" van het venster "Instellingen" wijzigt ook het lettertype van het deelscherm met de mappenweergave. Eerder werd alleen het lettertype van de bestandslijst gewijzigd.

 10. Het bestand en de totale-voortgangsbalk wordt weergegeven bij het uitpakken van tar.bz2-, tar.gz-, tar.lz-, tar.xz- en tar.z-archieven.
  Eerder werd alleen de totale-voortgangsbalk juist weergegeven voor tar.bz2-, tar.gz- en tar.z-archieven. Noch het bestand, noch de totale voortgang werd weergegeven voor tar.lz- en tar.xz-archieven.

 11. Fouten opgelost:

      a) indien een niet-bestaand pad wordt opgegeven in de archiefnaam in het inpakvenster, dan stelt WinRAR voor om het betreffende pad aan te maken. Eerdere versies maakten mogelijk zo'n pad aan in de WinRAR-opstartmap in plaats van het momenteel weergegeven pad;

      b) WinRAR kon vastlopen bij het toevoegen van een herstelrecord in RAR5-indeling bij processoren die de opdracht CPUID EAX=7 niet ondersteunden en als antwoord hierop willekeurige gegevens gaven. Het betreft hier processoren afkomstig uit de eerste jaren van dit millennium;

      c) WinRAR maakte geen archieven aan als na het slepen van bestanden met de rechtermuisknop in de Windows-shell, deze werden geplaatst in een andere map, waarbij de contextmenu-optie "Toevoegen aan archief..." werd gekozen en de optie "Elk bestand in een los archief plaatsen" ingeschakeld was;

      d) de opdracht "winrar r *.zip" herstelde alleen het eerste ZIP-archief in de reeks als alle archiefbestanden numerieke namen hadden, zoals 1.zip, 2.zip en de handtekeningen aan het begin van de archieven ontbrak;

      e) eerdere WinRAR-versies pakten maprecords niet uit van archieven die waren gemaakt door RAR 1.50;

      f) in zeldzame situaties pakte WinRAR geldige .gz-archieven niet en gaf hierop een foutmelding. Dit betrof .gz-archieven die waren gemaakt met bepaalde hulpprogramma's op het gebied van compressie-optimalisatie;

      g) de voortgangsbalk in het systeempictogram reikte nooit tot 100% in hoge-dpi-stand;

      h) de aanmaak- en laatste-toegangstijd werd niet weergegeven voor ingepakte mappen indien de maprecords in het archief waren opgeslagen pas na de inhoud van die map;

      i) de optie "Versleutelde archieven overslaan" bij de opdracht "Archieven omzetten" werkte niet voor 7-Zip-archieven met versleutelde koppen

 1. De opdrachtregelschakeloptie -tsp kan worden gebruikt om de oorspronkelijke laatste-toegangstijd van in te pakken bestanden te behouden. Deze kan worden gecombineerd met andere -ts-schakelopties, zoals: rar a -tsc -tscp archiefnaam bestanden
 2. WinRAR kan de standaardwaarden lezen van opdrachtregelschakelopties van het rar.ini-tekstbestand, welke kan worden opgeslagen ofwel in dezelfde map als WinRAR.exe ofwel in de map %APPDATA%WinRAR. Dit bestand bevat tekstregels met de volgende opbouw:

  switches=
  switches_=

  De eerste regel wordt toegepast op alle opdrachten en de tweede op individuele opdrachten. Bijvoorbeeld:

  switches=-m5 -s
  switches_x=-o+

  De meeste schakelopties die opgegeven kunnen worden in rar.ini worden alleen gebruikt in de opdrachtregelstand. Bepaalde schakelopties worden zowel toegepast in de shell als in de opdrachtregelstand. Eerder werd deze rar.ini-indeling alleen ondersteund door de console-RAR.

 3. De schakelopties -ed en -e+d kunnen worden gebruikt in de archiefverwerkingsopdrachten met elke combinatie van onderliggende besturingssystemen. In eerdere versies kon RAR voor Windows deze niet gebruiken voor Unix-RAR-archieven alsmede RAR voor Unix voor Windows-RAR-archieven.

 4. De inpaksnelheid van grote alternatieve NTFS-gegevensstromen op processoren met meerdere kernen is verhoogd.

 5. Wat betreft het archiefcommentaarvenster:

     a) in eerdere versies was het niet mogelijk om de sneltoets Ctrl+W te gebruiken om WinRAR te sluiten als op dat moment het commentaarvenster toetsenbordfocus had. Nu werkt Ctrl+W ook vanuit het commentaarvenster;

     b) het muiswieltje wordt ook ondersteund voor commentaar met ANSI-escapereeksen;

     c) voor bepaalde lange commentaren met ANSI-escapereeksen was de laatste regel van het commentaar slechts gedeeltelijk zichtbaar, zelfs na het naar het eind scrollen. Dergelijk commentaar wordt nu volledig weergeven.

 6. Indien de archief- of bestandsnaam te lang is en daarom niet past in het in- of uitpakvoortgangsvenster, dan wordt deze afgekapt. Eerder werden zulke namen aan het eind afgekapt, waardoor de bestandsextensie niet te zien was. Deze versie kapt zulke namen zodanig af dat het paddeel en tekens in het midden van de naam niet zichtbaar zijn, maar behoudt het begin van de bestandsnaam en bestandsextensie

 7. De waarden "Symlink" en "Hardlink" worden weergegeven in de kolom "Type" voor symlink- en hardlinkrecords in .tar-archieven. Eerdere versies gaven een goede type voor zulke records alleen in .rar-archieven.
  Vergelijkbaar met RAR5-volumes gebruiken herstelvolumes in RAR4-indeling dezelfde lengte van het volumenummerveld als de overeenkomende RAR-volumes. Waar WinRAR eerder archieven bestanden kon maken met de naam arc.part01.rar en arc.part1.rev in RAR4-indeling, nu zullen beide volumesoorten "part01" hanteren.

 8. Vergelijkbaar met RAR5-volumes gebruiken herstelvolumes in RAR4-indeling dezelfde lengte van het volumenummerveld als de overeenkomende RAR-volumes. Waar WinRAR eerder archieven bestanden kon maken met de naam arc.part01.rar en arc.part1.rev in RAR4-indeling, nu zullen beide volumesoorten "part01" hanteren.

 9. "Bestanden zoeken" en de "i"-opdrachten in de opdrachtregelstand:

     a) als de optie "Alle karaktertabellen gebruiken" of het "t"-achtervoegsel van de "i"-opdracht gebruikt wordt, dan zal WinRAR aanvullend op de ANSI-, OEM- en UTF-16-coderingen de opgegeven tekenreeks ook in UTF-8-bestanden gaan zoeken;

     b) betere ondersteuning voor Unicode-tekenreeksen;

     c) betere prestaties, in het specifiek hoofdletterongevoelige zoekopdrachten;

     d) de hexadecimale uitvoer van een zoekopdracht bevat zowel een tekstuele als een hexadecimale representatie van de gevonden overeenkomsten.

 10. De optie "Bestandslijst" > "Bestanden" > "Precieze groottes" verandert ook de bestandsgrootte-indeling in de statusbalk van WinRAR.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer