WinRAR 6.10

 1. WinRAR kan de inhoud van .zst en .zipx-archieven uitpakken die gebruik maken van het Zstandard-algoritme.
 2. Windows XP wordt niet meer ondersteund. De vereiste minimumversie van het besturingssysteem is Windows Vista.
 3. De lijst 'Indien gereed' is toegevoegd aan het tabblad 'Opties' van het uitpakdialoogvenster. Hiermee is het mogelijk om een handeling te kiezen zoals het uitzetten van de computer of het afsluiten van WinRAR nadat het uitpakken is afgerond.
 4. De nieuwe schakeloptie '-ep4' sluit het padvoorvoegsel uit bij het in- of uitpakken indien dit pad aangetroffen wordt aan het begin van de naam van een ingepakt item. Het pad wordt vergeleken met namen die al voorbereid zijn om op te slaan in het archief, zonder stationsletter en beginnende padscheidingstekens. Bijvoorbeeld:
  rar a -ep4tekstenboeken archief c:tekstenboekentechnisch
  zorgt ervoor dat 'tekstboeken' wordt weggehaald van de namen van ingepakte items, waardoor ze beginnen met 'technisch'.
 5. De nieuwe schakeloptie '-op' stelt de doelmap in voor de uitpak- opdrachten 'x' en 'e'. In tegenstelling tot de opdrachtregelparameter > accepteert deze schakeloptie ook paden zonder een afsluitend padscheidingsteken.
 6. De optie 'Archiefnaam op masker genereren' en de schakeloptie '-ag'behandelen alleen de eerste twee voorkomens van het teken 'M' na 'H' als minuten. Eerder werd elk voorkomen van zulke tekens beschouwd als minuten.
  Dit maakt het mogelijk om het tijdsveld te plaatsen voor de datum, zoals '-agHHMM-DDMMYY'. Eerdere versie beschouwden alle voorkomens van 'M' in deze tekenreeks als minuten.
 7. Een waarschuwing wordt gegeven als het opgegeven wachtwoord de toegestane limit van 127 tekens overschrijdt, waarna deze wordt afgekapt. Eerder werden  zulke wachtwoorden stilzwijgend afgekapt.
 8. WinRAR probeert om de bestandscache leeg te maken voordat een archief getest wordt. Dit helpt bij het controleren van werkelijk naar schijf weggeschreven gegevens in plaats van een gecachete kopie wordt gelezen.
 9. De schakelopties '-sl' en '-sm' kunnen worden gebruikt in de opdrachtregelstand van WinRAR.exe bij het uitpakken van archieven in alle ondersteunde indelingen, aangenomen dat zulke archieven uitgepakte bestands- groottes bevat.
  Eerder konden deze schakelopties alleen bestanden filteren op grootte in RAR- en ZIP-archieven.
 10. Bij het herstellen vanuit de systeembalk na het afronden van een handeling, wordt het WinRAR-venster gepositioneerd onder andere geopende vensters.
  Dit wordt gedaan om te voorkomen dat activiteiten niet worden onderbroken waarmee de gebruiker op dat moment bezig is.
 11. De opdracht 'Naam wijzigen' selecteert het bestandsnaamdeel tot aan de laatste punt. Voorheen werd de gehele naam geselecteerd.
 12. De opdrachtregelschakeloptie '-en' wordt niet meer ondersteund. Hiermee werd een RAR4-archief gemaakt zonder het record Archiefeinde.
  Het record Archiefeinde maakt het mogelijk om op nette wijze externe gegevens over te slaan, waaronder digitale handtekeningen.
 1. Ondersteuning toegevoegd voor de contextmenu's van Verkenner in Windows 11.
  Vanaf Wndows 11 kan een toepassing slechts een enkele opdracht of submenu op het hoogste niveau in het contextmenu van Verkenner.
  Indien 'Trapsgewijze contextmenu's' in het dialoogvenster 'Integratie - instellingen' is ingeschakeld, dan zal dit enkele item een submenu voorstellen dat alle WinRAR-opdrachten biedt.
  Als deze optie is uitgeschakeld, dan is er slechts een enkele uitpakopdracht voor archief en een enkele inpakopdracht beschikbaar voor gebruikelijke bestanden. U kunt deze opdrachte kiezen met de knop 'Contextmenu-items...' in het dialoogvenster 'Integratie-instellingen'.
 2. Het item 'Sluiten' is toegevoegd aan de lijst 'Indien gereed' op de pagina 'Uitgebreid' van het inpakdialoogvenster. Het sluit het WinRAR-venster indien het inpakken afgerond is.
 3. De schakeloptie '-si' kan worden gebruikt bij het uitpakken of bij het testen om te lezen van archiefdata van stdin, zoals bij: type docs.rar | rar x -si -o+ -pmijnww testnaam docs
  Zelfs ondanks dat de archiefnaam wordt genegeerd met deze schakeloptie is een arbitraire testnaam voor het archief vereist op de opdrachtregel.
  Handelingen die terugzoekinstructies vereisen zijn niet beschikbaar in deze stand. Hieronder valt het weergeven van archiefcommentaar,testen van het herstelrecord, gebruik maken van snelopengegevens en het verwerken van multivolume-archieven.
  Vragen die gebruikerinteracite vereisen zijn niet toegestaan. Gebruik de schakelopties '-o[+|-|r]', '-p' of '-mes' om zulke vragen te onderdrukken.
 4. De nieuwe schakeloptie '-mes' slaat versleutelde bestanden over bij het uitpakken of testen. Het vervangt de voormalige -p- schakeloptie.
 5. Indien de opdracht 'p' wordt geburikt om een bestand naar stdout af te drukken, dan zullen informatieberichten automatisch worden onderdrukt om te voorkomen dat ze gemengd worden tussen bestandsgegeven.
 6. De toegestane maximumgrootte van het RAR5-herstelrecord is verhoogd naar 1000% van de beschermde gegevensgrootte. De maximumgrootte van RAR5-herstel-volumes kunnen 10 keer zo groot worden dan beschermde RAR-volumes.
  Eerdere WinRAR-versies waren niet in staan om het herstelrecord te gebruiken om kapotte archieven te herstellen indien de grootte van het herstelrecord 99% overschreed. Op vergelijkbare manier konden eerdere versie geen gebruik maken van herstelvolumes als hun aantal gelijk aan of groter was dan het aantal RAR-volumes.
 7. Indien een archief gereserveerde apparaatnamen bevat, dan wordt het teken '_' (underscore) ingevoerd vooraan zulke bestandsnamen bij het uitpakken.
  Bijvoorbeeld, aux.txt wordt omgezet naar _aux.txt. Dit wordt gedaan om compatibiliteitsproblemen te voorkomen met programmatuur die niet in staat is met zulke naam om te gaan.
  U kunt de optie 'Mogelijk incompatibele namen toestaan' in het tabblad 'Uitgebreid' van het uitpakdialoogvenster gebruiken, of de schakeloptie -oni op de opdrachtregel, om deze omzetting uit te schakelen.
 8. Meerdere schakelopties '-v' die verschillende groottes voor verschillende volumes opgeven worden nu ook toegestaan voor ZIP-archieven:
  WinRAR a -v100k -v200k -v300k arcnaam.zip
  Eerder werden meerdere schakelopties -v alleen ondersteund voor RAR-archieven.
 9. Het dialoogvenster op een nieuwe map te kiezen wordt geopend bij het drukken op de knop 'Bladeren' op het tabblad 'Paden' van het dialoogvenster 'Instellingen', de opdrachten 'Herstellen' en 'Omzetten', alsmede in een aantal vergelijkbare plekken. Eerder werd een eenvoudigere mapselectie-dialoogvenster geopend in Windows XP-stijl.
 10. De optie '650 MB-CD' is verwijderd en de optie '2 GB-volumes' is toegevoegd aan de lijst van vooropgegeven volumegrootten in het dialoogvenster 'Volumegrootten definieren' van het tabblad 'Compressie' van het dialoog-venster 'Instellingen' in WinRAR.
 11. Als de grootte van een SFX-archief de 4 GB overschrijdt, dan wordt een foutmelding gegeven gedurende compressie, onmiddellijk na het overschrijden van deze drempelwaarde. Eerder werd deze fout pas gemeld na het voltooien van de compressiehandeling.
  Uitvoerbare bestanden van dergelijke grootte kunnen niet worden uitgevoerd door Windows.
 12. Fouten opgelost:
  a) Bij het bewerken van een bestand binnen een .rar- of .zip-archief maakte WinRAR een nieuw SFX-archief aan in plaats van dat deze een bestaand archief bijwerkte, in het geval dat de optie 'SFX-archief aanmaken' was ingesteld in het standaardcompressieprofiel;
  b) de totale voortgang werd mogelijk verkeerd weergegeven bij gebruik van de schakelopties -oi, -f en -u en de overeenkomende opties in de GUI.
  c) De opdracht 'Bestanden zoeken' met de optie 'Alle tabellen gebruiken' en de opdrachtregelopdracht 'it' konden geen tekenreeksen vinden in de UTF-16-codering.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer