WinRAR 5.70

 1. De optie "Te verwerken bestanden" op het tabblad "Tijd" van het inpakdialoogvenster maakt het mogelijk om bestanden te kiezen op basis van de wijzigings-, aanmaak- of laatste-toegangstijd. Voorheen was dit alleen mogelijk op wijzigingstijd.
 2. De schakelopties "-ta", "-tb", "-tn" en "-to" op de opdrachtregel accepteren de achtervoegsels "m", "c" en "a" na de naam van de schakeloptie. Zo kunnen bijvoorbeeld voorwaarden voor de bestandstijd niet alleen de bestandswijzigingstijd bevatten, zoals in eerdere versies, maar ook de aanmaak- en laatste-toegangstijd. Zule schakelopties kunnen meerdere modifiers bevatten om dezelfde datum in te stellen voor alle opgegeven tijden. Zo zal -tamc20190215 bestanden verwerken die gewijzigd en gemaakt zijn na 2019-02-15.

  Het nieuwe achtervoegsel 'o' biedt de mogelijkheid om te wisselen van 'EN'- naar 'OF'-logica, zodat -tamco20190215 bijvoorbeeld bestanden bevat die gewijzigd of gemaakt zijn na 2019-02-15. Het is ook mogelijk om meerdere tijdfilter-schakelopties op te geven met verschillende datums in dezelfde opdracht, zoals: -taco20190201 -tbmo20190210.

  De schakeloptie -ta en -tn nemen ook bestanden mee die precies voldoen aan de opgegeven datum. De schakelopties -tb en -to sluiten deze bestanden uit.

 3. De nieuwe schakeloptie "-ad1" kan worden gebruikt bij het recursief uitpakken van meerdere archieven, zoals "rar x -r -ad1 arc*.rar". Hiermee worden individuele mappen aangemaakt voor bestanden die uit het betreffende archief uitgepakt worden, maar in tegenstelling tot de bestaande schakeloptie "-ad" worden met de nieuwe schakeloptie dergelijke mappen in elke archiefmap aangemaakt.

 4. De nieuwe optie "Aanvinkvakken" op het tabblad "Bestandslijst", groepsvak "Lijststijl" in de WinRAR-instellingen maakt het mogelijk om aanvinkvakken te gebruiken om in bestandslijsten items te selecteren.

 5. Indien meerdere console-RAR-opdrachten worden opgestart met de schakeloptie "-ioff", dan wordt de computer pas uitgeschakeld als de laatste RAR-opdracht afgerond is. Voorheen werd deze schakeloptie in behandeling genomen bij de RAR-opdracht die als eerste afgerond was.

 6. Als de optie "Archief verwijderen" in het uitpakdialoogvenster wordt toegepast op een groep RAR- en REV-volumes in de indeling "volumenaam.part#", dan zal WinRAR de REV-volumes meeverwijderen. Voorheen werden enkel RAR-volumes verwijderd, terwijl REV-bestanden bleven bestaan.

 7. Als arcnaam.rar wordt uitgepakt met het Verkenner-contextmenu-item "Uitpakken naar arcnaam" terwijl het bestand "arcnaam" al bestaat, dan zal de WinRAR-shelluitbreiding hiervoor in de plaats "Uitpakken naar arcnaam~1" voorstellen. Voorheen probeerde dit contextmenu-item een map aan te maken met een naam gelijk aan een al bestaand bestand, wat mislukte.

 8. Windows staat geen uitvoerbare bestanden toe groter dan 4 GB. Als gevolg hiervan geeft WinRAR onmiddellijk een foutmelding als geprobeerd wordt een RAR-SFX-volume te maken van 4 GB of groter. Voorheen gaf WinRAR zo'n foutmelding pas na het aanmaken van het eerste RAR-volume.

 9. De keuzelijst "Schijven en mappen" bij de opdracht "Zoeken" is hernoemd naar "Zoekgebied". Aanvullend aan de al bestaande keuzes is er een nieuwe optie opgenomen genaamd "Gekozen items" die het zoeken beperkt tot de bestanden en mappen gekozen in de WinRAR-bestandslijst.

 10. Het venster "Diagnostische berichten" geeft archiefnamen in een afzonderlijke kolom weer om het daadwerkelijke bericht betere zichtbaarheid te geven bij lange archiefnamen.

 11. Nadav Grossman van Check Point Software Technologies heeft ons ingelicht over een beveiligingskwetsbaarheid in het bibliotheekbestand UNACEV2.DLL. De genoemde kwetsbaarheid maakt het mogelijk om bestanden aan te maken in arbitraire mappen buiten de doelmap bij het uitpakken van ACE-archieven.

  WinRAR gebruikt deze bibliotheek van derden om ACE-archieven uit te pakken. UNACEV2.DLL is niet bijgewerkt sinds 2005 en we hebben geen toegang tot de broncode ervan. Daarom hebben we besloten om de ondersteuning voor de ACE-archiefindeling te laten vervallen, om zodoende de veiligheid van WinRAR-gebruikers te beschermen.

  Onze dank aan Check Point Software Technologies voor het melden van dit probleem.

 1. De schakelopties "-ta", "-tb", "-tn" en "-to" op de opdrachtregel accepteren de achtervoegsels "m", "c" en "a" na de naam van de schakeloptie. Zo kunnen bijvoorbeeld voorwaarden voor de bestandstijd niet alleen de bestandswijzigingstijd bevatten, zoals in eerdere versies, maar ook de aanmaak- en laatste-toegangstijd.
 2. De opties "Dubbele extensies voor archieven" en "Archieven in submappen" op het tabblad "Bestanden" van het inpakdialoogvenster veranderen het gedrag van de optie "Elk bestand in een los archief plaatsen".

  Wat betreft de archiefnaam: deze kunt u wisselen tussen de stijlen "bestandsnaam.ext.rar" en "bestandsnaam.rar" met de optie "Dubbele extensies voor archieven".

  Daarnaast kunt u een individueel archief maken voor elk bestand in de gekozen submappen of u kunt ervoor kiezen om de volledige inhoud van elke gekozen map in een individueel archief op te slaan. Dit is afhankelijk van of u de optie "Archieven in submappen" hebt ingeschakeld.

 3. Als de contextmenu-optie "Elk archief uitpakken in een losse map" wordt toegepast op archieven uit verschillende mappen via het zoekresultaten-scherm van Windows Verkenner, dan worden submappen met uitgepakte bestanden gemaakt in hun betreffende archiefmap. Eerdere versies maakten submappen aan in een enkele submap van het archief waar het contextmenu op werd geopend.

 4. Een nieuwe optie "Precieze groottes" op het tabblad "Bestandslijst", groepsvak "Bestanden" in de WinRAR-instellingen.

  Als deze optie is ingeschakeld, dan worden bestandsgroottes altijd in bytes weergegeven. Indien uitgeschakeld, dan worden bestandsgroottes omhoog afgerond en worden eenheden zoals KB of MB gebruikt. Bestandsgroottes van kleinere bestanden worden dan nog steeds in bytes weergegeven.

 5. De lees- en schrijfbuffergrootte is verhoogd voor .iso-bestanden. Dit kan in bepaalde gevallen een positieve invloed hebben op de uitpakprestaties van .iso-archieven, bijvoorbeeld voor netwerkstations.

 6. Als de optie "Archief verwijderen" in het uitpakdialoogvenster wordt toegepast op een groep ZIP-volumes met de extensies .zip.001, .zip.002, .zip.003 enz., dan zal WinRAR alle ZIP-volumes verwijderen. Eerder werd alleen het .zip.001-volume verwijderd bij een dergelijke volumenaamopbouw.

 7. Als een snelkoppelingsbestand met .lnk-extensie van uit het Verkenner-contextmenu wordt ingepakt, dan zal het .lnk-bestand zelf worden toegevoegd aan het archief. Voorheen werd het bestandsdoel van het .lnk-bestand toegevoegd in plaats van het .lnk-bestand zelf.

 8. De volledige voortgang van het uitpakken wordt weergeven voor 7z-archieven die uit meerdere volumes bestaan. De nauwkeurigheid van de voortgang van het uitpakken van 7z-archieven is verbeterd.

 9. De opdracht "Zoeken" geeft het aantal gevonden items in de statusbalk.

 10. De schakeloptie -isnd[-] in de opdrachtregelversie van WinRAR biedt de mogelijkheid om de optie "Geluid inschakelen" in de WinRAR-instellingen te overschrijven. Gebruik -isnd om geluidsmeldingen in te schakelen en gebruik -isnd- om deze uit te schakelen.

 11. Opgeloste fouten:

  a) console-RAR haalde de bestandsgroottes en -tijden van het bron- en doelbestand door elkaar bij de vraag om te overschrijven bij het bijwerken van een bestand in een RAR-archief met de schakeloptie "-o";
  b) het verslepen van bestanden vanuit 32-bits toepassingen naar een 64-bits WinRAR-venster werkte niet;
  c) de WinRAR-opdracht "Shift+Del" uitgevoerd op een map verwijderde mogelijk niet enkele submappen. Deze opdracht wordt gebruikt om bestanden en mappen permanent te verwijderen, in plaats van ze eerst naar de prullenbak te verplaatsen;
  d) het mappen-deelscherm kon niet van map wisselen als de ingepakte paden begonnen met het padscheidingsteken, bijvoorbeeld in archieven die zijn gemaakt met het hulpprogramma "tar" met de optie "--absolute-names";
  e) indien een relatief pad "Path=.eenbepaaldemap" werd opgegeven in SFX-commentaar en het SFX-archief genoodzaakt was om de rechten te verhogen bij het uitpakken, dan werd "eenbepaaldemapeenbepaaldemap" aangemaakt in plaats van "eenbepaaldemap";
  f) opdrachten die een bestaand RAR4-volume wijzigen zetten voorheen het veld met het volumenummer terug naar 1. Alhoewel dit geen invloed had op het uitpakken, gaf WinRAR hierdoor wel een verkeerd volumenummer weer voor zulke archieven;
  g) een fout opgelost bij het lezen van commentaar uit een ongeldig RAR-bestand;
  h) de werkbalk in het venster "Zoekresultaten" bij de opdracht "Zoeken" werd onjuist aangepast aan gewijzigde groottes van werkbalkpictogrammen.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer