WinRAR 3.90

 1. Een WinRAR-versie voor Windows x64 is beschikbaar. Indien u Windows x64 gebruikt wordt het sterk aanbevolen om de 64-bits WinRAR-versie te installeren. Deze biedt betere prestaties en shellintegratie vergeleken met de 32-bits versie. 

 2. De optie "Dubbele mappen verwijderen uit uitpakpad" in het dialoogvenster "Instellingen/Compressie" is vervangen door de universelere optie "Redundante mappen verwijderen uit uitpakpad". Deze optie zal onnodige mappen uit het uitpakpad weghalen die zijn gebaseerd op de archiefnaam. Dit gebeurt bij het uitpakken van een archief met de snelmenuopdracht "Uitpakken naar " en indien de hoofdmap van het archief slechts een enkele map bevat en verder geen bestanden. 

 3. U kunt de optie "Seconden weergeven" inschakelen in het dialoogvenster "Instellingen/Bestandslijst" als u ook de seconden wilt zien van de bestandsdatum in de bestandslijst van de WinRAR-shell. 
   
 4. Indien u bestanden op naam sorteert in de bestandslijst in de WinRAR-shell, dan zal WinRAR voortaan een nieuwe logische manier gebruiken om bestandsnamen te sorteren, gelijk aan de manier zoals in Windows Verkenner, waarbij aaneengesloten cijfers in de bestandsnaam als getal worden beschouwd. Dus bestanden worden gesorteerd als 1.txt, 2.txt, 10.txt in plaats van (zoals voorheen) 1.txt, 10.txt, 2.txt. Deze nieuwe sorteermethode is beschikbaar in Windows XP Service Pack 2 en nieuwer.
   
 5. De nieuwe schakeloptie -r- op de opdrachtregel schakelt recursiviteit volledig uit. Dit betekent dat de opdracht 'rar a -r- archief directorynaam' alleen de lege map 'directorynaam' zal meenemen, maar de inhoud van de map niet. Standaard zal, indien de directorynaam geen jokertekens bevat, RAR ook de inhoud meenemen zelfs als de optie -r niet is opgegeven. 
   
 6. Indien de uitvoerbestandsnaam niet wordt opgegeven bij de opdracht "cw", dan zal console-RAR de commentaargegevens doorgeven aan stdout. 
   
 7. Het bericht dat wordt weergegeven wanneer de muiscursor geplaatst wordt op het WinRAR-systeembalkpictogram, zal nu ook de archiefnaam bevatten. Voorheen werden alleen de resterende tijd en het totale percentage weergegeven voor archiefoperaties. 
   
 8. Verdere verbeteringen in de prestaties van de shellextensies. Het contextmenu van WinRAR zal nu beter reageren als er enkele duizenden bestanden geselecteerd zijn. 
   
 9. Fouten opgelost:

  a) WinRAR kon een .TAR- of .TAR.GZ-archief niet openen indien zulke archieven een bestand bevatten die groter was dan 8 GB; 
  b) Het WinRAR-snelmenu werkte niet goed in Windows 7 bèta indien de pictogrammen in snelmenu's waren ingeschakeld en de gebruiker een bestand aanklikte in de Windows 7-bibliotheekmap; 
  c) Eerdere WinRAR-versies konden geen bestandsnamen wijzigen die 5 of meer aaneengesloten spaties bevatten. De WinRAR-shell geeft zulke spaties niet weer omwille van veiligheidsrisico's, omdat ze de mogelijke echte bestandsextensie hiermee kunnen verbergen. Echter, deze veiligheidsinstelling zorgde ervoor dat een naamswijziging niet meer goed werkte.

 1. De RAR-compressiesnelheid is verbeterd voor systemen met meerdere kernen (cores) en processoren. Deze verbetering is voornamelijk op te merken in de besturingssystemen Windows Vista en Windows 7. 

 2. Wijzigingen in het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties":

  - De knop "Nieuwe map" laat een nieuwe submap aanmaken in de momenteel gekozen map; 
  - De F2-toets laat de naam wijzigen van een gekozen map in de mappenstructuur; 
  - De F5-toets laat de inhoud van het boomstructuurscherm; 
  - De Del-toets laat een gekozen map in de mappenstructuur verwijderen.

 3. De optiegroep "Waar te controleren op SFX-archieven" in het dialoogvenster "Instellingen/Integratie/Snelmenu-items" maakt het mogelijk om aanpassingen te maken in het verwerken van SFX-archieven in snelmenu's. Bijvoorbeeld, als u vaak rechtsklikt op .EXE-bestanden op trage netwerkschijven, dan kunt u de optie "Netwerkschijven" uitzetten om de vertraging te verkleinen die aanwezig is voordat het snelmenu weergegeven wordt. 

 4. De toetscombinatie Ctrl-W kan worden gebruikt om zowel het hoofdvenster van WinRAR als de viewervensters van WinRAR te sluiten. De sneltoets "Weergeven als Windows-tekst" in de WinRAR-viewer is gewijzigd van Ctrl-W naar Ctrl-I. 
   

 5. Wanneer deze gebruikt wordt bij het uitpakken zal de nieuwe schakeloptie -ai op de opdrachtregel WinRAR afdwingen om bestandsattributen te negeren. Als deze schakeloptie gebruikt wordt zullen uitgepakte bestanden hun attributen krijgen op basis van zoals het besturingssysteem omgaat bij het maken van een nieuw bestand. 
   

 6. Bij het comprimeren van stdin-gegevens met de schakeloptie -si[naam], zal RAR de wijzigingstijd van elke gearchiveerd item instellen op de huidige systeemtijd. Eerdere RAR-versies vulden dit veld niet, dat een betekenisloze wijzigingstijd voor stdin opleverde. 
   

 7. Nieuwe variabele 'Afsluiten' in de registersleutel 'SoftwareWinRARPolicy' waarmee het mogelijk wordt om de optie "PC uitschakelen indien gereed" volledig uit te schakelen omwille van de veiligheid. Lees "Configuratie-instellingen/Registervariabelen" voor meer informatie. 
   

 8. Verbeterde compatibiliteit met een Windows-weergavestand met hoge DPI.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer