WinRAR 5.31

 1. De volgende zaken zijn verbeterd m.b.t. de hoge-DPI-stand in Windows:
  a) Indien de tekstgrootte in de Windows-instellingen was ingesteld op 150% of groter, dan werd de lettergrootte in de help van WinRAR niet op gelijke wijze verhoogd, wat te kleine tekst opleverde;
  b) de standaard-kolombreedte van de bestandslijst in WinRAR was kleiner dan verwacht voor de Windows-tekstinstelling 125% of hoger.
   
 2. Interfaceverbeteringen voor rechts-naar-linkstalen:
  a) correcte tekstuitlijning in de eenvoudige meldingen van WinRAR, zoals bevestigingen om ingepakte bestanden te verwijderen of om het logbestand leeg te maken;
  b) de knoppen "OK",  "Annuleren" en "Help" zijn in dialoogvensters met meerdere tabbladen, zoals het inpak- en uitpakvenster maar ook het venster met WinRAR-instellingen, goed uitgelijnd en voldoen aan de Windows-huisstijl.
 1. Fouten verbeterd:
  a) De SFX-module van WinRAR laadt DLL-bestanden als gevolg van het aanroepen van bepaalde Windows API-functies, maar mogelijk werden deze DLL-bestanden gezocht in de map waar het uitvoerbare bestand zich bevond. Dit kon leiden tot een beveiligingsprobleem indien DLL-bestanden met malafide instructies in dezelfde map werden opgeslagen als waar het SFX-archief zich bevond. Nu neemt de SFX-module aanvullende maatregelen om dergelijke situaties te voorkomen in Windows Vista en nieuwer. 
  Let er op dat gebruikers die niet de meest recente Windows-beveiligingsupdates geïnstalleerd hebben, naast gebruikers van Windows XP, nog steeds kwetsbaar zijn. Hierdoor moeten zij in het specifiek zorgvuldig omgaan met SFX-archieven, zoals deze alleen uit te voeren vanuit mappen zonder verdachte DLL-bestanden;
   
  b) WinRAR 5.30 voerde .lnk-bestanden niet uit in de bestandslijst.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer