Versie 3.30

 1. De nieuwe opdracht "Archief controleren op virussen" pakt een archief uit naar een tijdelijke map en controleert de inhoud ervan met antivirus-software dat geïnstalleerd is op uw computer. 

 2. De nieuwe opdracht "Benchmark en hardwaretest" maakt het mogelijk om de prestaties van het RAR-compressiealgoritme op verschillende computers te vergelijken met elkaar en mogelijke fouten opsporen veroorzaakt door hardwarestoringen. 

 3. Het menu "Extra" bevat "Wizard", "Informatie weergeven", "Archieven omzetten", "Bestanden zoeken", "Archief herstellen", "Omzetten naar SFX", opdrachten die eerder voorkwamen in het menu "Opdrachten". Daarnaast bevat dit menu de nieuwe opdrachten "Archief controleren op virussen", "Rapport genereren", "Benchmark en hardwaretest". 

 4. WinRAR kent vooraf schijfruimte toe aan bestanden die worden uitgepakt van ZIP-archieven. Hiermee wordt schijffragmentatie tegengegaan, specifiek op NTFS-schijven. Vorige versies deden deden dit alleen bij RAR-archieven. 

 5. De statusbalk geeft de voortgang van de huidige handeling weer bij het lezen van grote .tar.gz- en .tar.bz2-archieven. 

 6. Een aantal schakelopties in de vorm van -v kunnen worden opgegeven in de opdrachtregelmodus om verschillende groottes voor verschillende volumes op te geven. Bijvoorbeeld, de opdracht 'rar a -v100k -v200k -v300k archiefnaam' stelt een grootte van 100 kB in het voor de eerste volume, 200 kB voor het tweede volume en 300 kB voor alle volgende volumes. 

 7. Kleine en een aantal grote pictogrammen zijn bijgewerkt door Francesco Indrio. 

 8. De knop "Modus..." in archiefvoortgangsvenster maakt het mogelijk om direct de compressiemethode en de optie "PC uitschakelen indien gereed" te wijzigen. 

 9. WinRAR opent .qpr- en .qpk-bestanden (QNK-pakketten) in een enkele stap, zoals het al deed voor .tar.gz-archieven. 

 10. De opdracht "Naam wijzigen" geeft een venster weer met informatie over de voortgang van het verwerken van de bestanden. 

 11. Het veld "Uit te sluiten bestanden" in het dialoogvenster "Archief- naam en parameter" heeft nu een knop "Bijvoegen", waarmee het mogelijk wordt om te bladeren naar uit te sluiten bestanden in plaats van deze namen handmatig in te voeren. 

 12. De module gegevensanalyse is afgestemd om uitvoerbare bestanden en geluidsbestanden nauwkeuriger te herkennen. Het verkeerd selecteren van algoritmes voor uitvoerbare bestanden en geluids- bestanden kon ervoor zorgen dat de compressieverhouding in bepaalde situatie verkleind werd. 

 13. WinRAR behoudt NTFS-stromen van bijgewerkte archieven wanneer het archief en de tijdelijke bestanden beide op een NTFS-partitie verblijven. Bijvoorbeeld, indien u commentaar opgeeft in de sectie "Overzicht" van de archiefeigenschappen, zullen deze niet verloren gaan wanneer u een dergelijk archief bijwerkt met WinRAR. Haal NTFS-stromen van het archief zelf en stromen van gearchiveerde bestanden niet in de war; de laatste kunnen al langer worden behouden. 

 14. Het dialoogvenster "Werkbalkknoppen kiezen" maakt het mogelijk om scheidingsbalken op te geven na elk gewenste knop. 

 15. De opdracht 'vt' en 'lt' van de opdrachtregelversie van RAR geven doelnamen weer in de vorm van symbolische koppelingen, bij het weergeven van een overzicht van RAR/Unix-archieven die symbolische koppelingen bevatten. Deze opdrachten geven ook NTFS-stroomnamen weer bij het weergeven van een overzicht van WinRAR-archieven die stromen bevatten.

 1. De nieuwe opdracht "Rapport genereren" maakt een rapport met een overzicht van alle gebruikelijke of gearchiveerde bestanden. Het is ook mogelijk om de bestandsgrootte, datum en CRC eraan toe te voegen, om de sorteervolgorde te bepalen, om het rapport op te slaan naar een bestand en om deze te versturen naar een printer of om te kopiëren naar het klembord. 

 2. De nieuwe opdracht "Bestand afdrukken" maakt het mogelijk om gearchiveerde en gebruikelijke bestanden af te drukken. 

 3. WinRAR ondersteunt decompressie van ZIP-archieven die zijn aangemaakt met gebruik van methode "Sterk verkleinen". 

 4. Het is nu mogelijk om TAR-, GZIP- en ISO9660-archieven van elke grootte uit te pakken. Vorige versies konden niet omgaan met bestanden van voorgenoemde formaten, wanneer zijn groter waren dan 2 GB. 

 5. Het dialoogvenster "Volgend volume" stelt u in staat om niet alleen een naam, maar ook de grootte van het volgende volume te wijzigen, waardoor u volumes kunt aanmaken met verschillende groottes. Dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u volumes aanmaakt op verwisselbare schijven of wanneer u de optie "Onderbreken na elk volume" aanvinkt op het tabblad "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Archiefnaam en parameters". 

 6. Meer WinRAR-opdrachten ondersteunen Unicode in archiefnamen. Wanneer uw Windows op NT gebaseerd is (NT 4.0, 2000, XP en 2003), kunt u archiefnamen met niet-Engelse namen wijzigen, onafhankelijk van de instellingen in "Landinstellingen" (in het Configuratie- scherm).

 7. De grootte van het venster "Diagnostische berichten" kan worden gewijzigd. Het behoudt de nieuwe afmetingen en herstelt deze wanneer ditzelfde venster een volgende keer wordt weergegeven. 

 8. WinRAR ondersteunt de schakeloptie -cfg- in de opdrachtregelmodus. Hiermee wordt WinRAR gedwongen om opties die zijn opgeslagen in het standaard compressieprofiel en in de RAR-omgevingsvariabele te negeren. 

 9. De opdracht Uitpakken stelt voor om te bladeren naar een ontbrekend CAB-bestand in een multivolume CAB-archief in plaats van de fout "Kan niet openen". 

 10. De opdracht "Omzetten" controleert de laagst toegestane compressie- verhouding voordat begonnen wordt met de archieftest, zodat in een situatie waarbij het resulterende archief te groot is, WinRAR geen tijd verspilt om deze te testen. 

 11. WinRAR begrijpt aanhalingstekens binnen parameters in de opdracht- regelmodus. Bijvoorbeeld, met "-pmijn wachtwoord" en -p"mijn wachtwoord" wordt hetzelfde wachtwoord ingesteld. Eerdere versies van WinRAR ondersteunden alleen de eerste methode ("-pmijn wachtwoord") en alleen de opdrachtregelversie van RAR ondersteunde beide methodes. 

 12. WinRAR begrijpt de schakeloptie -hp in de opdrachtregelmodus zonder een parameter erachter en verzoekt hierbij om een wachtwoord op te geven bij het verwerken ervan. 

 13. Het is mogelijk om wijziging van het archiefwachtwoord met de registerwaarde "WinRARPolicyPassword" te verbieden. Deze optie kan helpen bij het voorkomen van versleuteling van belangrijke gegevens in een multi-gebruiker omgeving. Lees het helponderwerp "Configuratie-instellingen/Registervariabelen" voor meer informatie.

 14. De nieuwe schakeloptie -st[naam] voor de opdrachtregelversie van RAR stelt u in staat om gegevens te comprimeren die direct afkomstig zijn van stdin (de standaard invoer). 

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer