WinRAR 3.70

 1. Een groot aantal wijzigingen omwille van compatibiliteit voor Windows Vista:

  a) helpformaat gewijzigd van het oude HLP-formaat naar het nieuwere, op HTML gebaseerde CHM-formaat; 
  b) Zelf-uitpakkende modules met een GUI vragen om beheerders- rechten indien ze hun doelmap onder het huidige gebruikers- account niet kunnen aanmaken; 
  c) het logboekbestand rar.log en de WinRAR-themabestanden zijn opgeslagen in de map %APPDATA%WinRAR in plaats van de Program Files-map van WinRAR. Het geëxporteerde instellingenbestand settings.reg wordt standaard ook in de map %APPDATA%WinRAR opgeslagen, maar het is mogelijk om een andere map te kiezen in de opties "WinRAR- instellingen opslaan" en "WinRAR-instellingen laden". WinRAR zoekt naar de registratiesleutel en het bestand settings.reg in de Program Files-map en in %APPDATA%WinRAR; 
  d) Vista-compatibiliteitswijzigingen in WinRAR-shellintegratie. 
  e) Nieuwe optie "Vragen om beheerdersrechten" op het tabblad "Uitgebreid" van "Uitgebreide SFX-opties" waarmee SFX-archieven gemaakt kunnen worden die om beheerdersrechten vragen wanneer ze worden uitgevoerd in Windows Vista. Het equivalent voor de opdrachtregel is de schakeloptie -iadm.

 2. Unicode-ondersteuning toegevoegd ISO 9660-bestanden, dus WinRAR zou nu beter met niet-Engelse bestandsnamen in .iso-bestanden moeten kunnen omgaan.

 3. De zelf-uitpakkende modules met een GUI ondersteunen de volgende schakelopties: -d stelt het doelpad in -p geeft een wachtwoord op -s stille modus, alles verbergen -s1 zelfde als -s -s2 stille modus, startdialoogvenster verbergen -sp geeft parameters op voor het installatieprogramma. 
   
 4. De nieuwe schakeloptie -sc[objecten] maakt het mogelijk om tekensets te kiezen voor archiefcommentaar en lijstbestanden. Het vervangt de schakeloptie -fcu, dat is geïntroduceerd in RAR 3.60, welke is verwijderd van de lijst met ondersteunde schakelopties. Nu dient u -scuc op te geven in plaats van -fcu om Unicode commentaar te gebruiken. In tegenstelling tot -fcu ondersteunt -sc ook de OEM- en ANSI-tekenset. 
   
 5. De opdracht "Automatische terugloop" toegevoegd aan het menu "Beeld" van de interne viewer van WinRAR, waardoor u de terugloop wijze van een reeds geopend viewervenster kunt wijzigen. De staat van de optie wordt niet bijgehouden tussen viewersessies. Indien u de standaardwijze voor terugloop wilt wijzigen, gebruik dan het dialoogvenster "Instellingen > Viewer". 
   
 6. De voortgang van een handeling wordt weergegeven bij het toevoegen van het herstelrecord. 
   
 7. De consoleversie van RAR geeft het bericht "Bezig met berekenen van controlegetal" weer bij het berekenen van het CRC32-controle- getal bij een nieuw aangemaakte RAR-volume. Eerdere versies berekenden ook controlegetal voor de volume, maar deden dit zonder dit aan te geven. 
   
 8. Een stackoverflow-kwetsbaarheid is opgelost in de module die wachtwoorden verwerkt voor de console-RAR- en UnRAR-programma's. De grafische versie (WinRAR) kende deze kwetsbaarheid niet. We zijn iDEFENSE LABS erkentelijk voor het melden van deze fout. Versie 3.62 1. Fouten opgelost: a) Stack overflow-kwetsbaarheid opgelost in de WinRAR-module die 7-Zip-archieven verwerkt; b) De WinRAR-GZip-module stelde mogelijk een verkeerde bestandsdatum in bij het uitpakken van GZip-archieven.
 1. Ondersteuning toegevoegd voor het ISO 13346-bestandsformaat (UDF). Dit formaat wordt vaak gebruikt in ISO-afbeeldingen van DVD- schijven.

 2. Ontwerpwijzigingen in het venster dat de voortgang van het in- en uitpakken weergeeft:

  a) het biedt meer ruimte voor bestandsnamen, waardoor langere namen mogelijk zijn; 
  b) het geeft de huidige archiefnaam weer op een aparte regel, waardoor veel langere archiefnamen mogelijk zijn dan eerst; 
  c) bij het inpakken wordt de huidige compressieverhouding op een aparte regel weergegeven; 
  d) het kan zowel de standaard-Windows en klassieke WinRAR- voortgangsbalken gebruiken. Schakel de "Windows-voortgangs- balken"-optie in het WinRAR-dialoogvenster "Instellingen > Algemeen" om de standaardvoortgangsbalken weer te geven. Standaard is deze optie ingeschakeld indien een visuele stijl binnen Windows is gekozen en staat uitgeschakeld indien het klassieke Windows-thema is gekozen.Windows-voortgangsbalken bevatten nu enkel twee kleuren, dus ze geven niet de huidige compressieverhouding weer. Maar nu wordt de verhouding weergegeven op een aparte regel; 
  e) Knop "Modus..." verplaatst naar de onderkant van het venster

 3. De zelf-uitpakkende modules met een GUI geven niet de volledige opdrachtregel door aan het installatieprogramma, in tegenstelling tot eerdere versies. Indien u toegang wilt hebben tot de volledige opdrachtregel van een SFX-archief, gebruik dan de sfxcmd-omgevingsvariabele welke deze opdrachtregel bevat. 

 4. Nieuwe opdracht "Archiefkopie opslaan als..." in het menu "Bestand". Deze opdracht kan nuttig zijn indien u een archief van internet direct in WinRAR heeft geopend en dan besluit om het op te slaan op een lokale schijf.
   

 5. De knoppen "Omhoog" en "Omlaag" toegevoegd aan het dialoogvenster "Profielen indelen". Gebruik deze knoppen om de positie van het geselecteerde profiel in de lijst te wijzigen. 
   

 6. Indien WinRAR geminimaliseerd is naar de systeembalk en de muis over de pictogram ervan gehouden, zal WinRAR een melding weergeven over de voortgang van de huidige handeling. In vorige versies werd enkel het voltooiingspercentage opgenomen, nu bevat het dus ook gegevens over de resterende tijd. 
   

 7. De lijst van recent gebruikte archieven in het menu "Bestand" kan Unicode-namen aan, waardoor betrouwbaardere ondersteuning wordt geboden voor niet-Engelse archiefnamen. 

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer