WinRAR 5.21

 1. De 'slepen-en-neerzetten'-contextmenu-opties in het dialoogvenster "Instellingen"= > "Integratie" => "Contextmenu-items..." bieden de mogelijkheid om de in- en uitpakopdrachten van WinRAR uit te schakelen in het contextmenu dat wordt weergegeven nadat bestanden met de rechtermuisknop zijn versleept en neergezet.

 2. Waar eerdere versies in sommige gevallen RAR5-volumes aanmaakten die licht kleiner waren dan de gevraagde grootte, daar komt deze situatie nu minder vaak voor. In de meeste gevallen komt de volumegrootte overeen met die opgegeven is door de gebruiker.
 3. Fouten verbeterd:
   

  a) WinRAR 5.20 gaf een onnodige UAC-melding (Gebruikersaccountbeheer) als er een uitvoerbaar bestand werd opgestart vanuit een archief dat zich bevond in een door UAC beschermde map. Aangezien niets wordt uitgepakt naar de map waar het archief zich in dit geval bevindt, is de UAC-melding niet nodig;

   
  b) WinRAR overschreef mogelijk bestanden met het alleen-lezen kenmerk enkel bij het uitpakken van RAR- en ZIP-archiefindelingen. Dit is nu ook ingebouwd voor andere archiefindelingen die worden ondersteund door WinRAR;


  c) De velden "Verstreken tijd" en "Resterende tijd" werden verkeerd weergegeven als de opdracht "Omzetten" werd toegepast op meerdere archieven met daarbij de optie "Herstelrecord toevoegen" ingeschakeld.

 1. Indien het bestand winrar.ini zich in dezelfde map bevindt als het WinRAR-installatieprogramma, dan zal winrar.ini worden gekopieerd naar de WinRAR-programmamap na afloop van de installatie.
   

 2. Vanaf nu slaat WinRAR bij het uitpakken standaard symlinks over met absolute paden in het doel waar deze naar verwijst. U kunt het aanmaken van dergelijke koppelingen inschakelen via de optie "Absolute paden toestaan in symlinks" op de tabblad "Uitgebreid" van het uitpakdialoogvenster of met opdrachtregel-schakeloptie -ola.

  Dergelijke koppelingen verwijzen naar mappen buiten de doelmap bij het uitpakken en kunnen daarmee een beveiligingsrisico vormen. Schakel het uitpakken van deze bestanden alleen in als u zeker bent dat de inhoud van het archief veilig is, bijvoorbeeld bij uw eigen reservekopieën.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer