Versie 3.10

 1. De nieuwe opdracht "Zoeken" maakt het mogelijk te zoeken naar een tekenreeks binnen archieven en gebruikelijke bestanden.  Het equivalent voor de opdrachtregel is de opdracht 'i'.  

 2. Opdracht "Herstellen":    

  a) "Herstellen" kan gegevensuitwissings- en gegevensinvoerfouten verbeteren binnen RAR-archieven die een herstelrecord bevat. Eerder was het mogelijk alleen deze fouten te herstellen, indien de archiefgrootte onveranderd was;     
  b) "Herstellen" gebruikt fixed.archiefnaam.rar en rebuilt.archief- naam.rar voor herstelde archieven, waarbij 'archiefnaam' de naam van het oorspronkelijke archief is. Vorige versies gebruikten de namen _recover.rar en _reconst.rar;      
  c) Het is mogelijk om verschillende archieven in de WinRAR-shell te selecteren en deze in een keer te herstellen;     
  d) De opdracht 'R' staat jokers toe in de archiefnaam om meerdere archieven in een keer te herstellen.

 3. SFX-modules:     

  a) De SFX-dialoogvensters Starten en Licentie zijn opnieuw ontworpen;      
  b) SFX biedt volledig functionele HTML-ondersteuning in de op- dracht "Text" (Tekst). Eerdere versies ondersteunden alleen een beperkte reeks HTML-tags;     
  c) De SFX-scriptopdracht "SavePath" (Pad opslaan) en de optie "Paden opslaan en herstellen" in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-instellingen" maken het mogelijk het doelpad dat wordt ingevoerd door de gebruiker op te slaan in het register en deze te herstellen wanneer het SFX-archief een volgende keer wordt uitgevoerd. 

 4. De opdracht "Platte mappen weergeven" in het menu "Instellingen/ Bestandslijst" schakelt tussen de klassieke boomweergave en de platte weergave, waarbij alle gearchiveerde bestanden en mappen worden weergegeven in dezelfde lijst.  

 5. Grootten van ZIP-100, CD-650MB en CD-700MB schijven zijn toegevoegd aan de voorgedefinieerde waarden in de volumegrootten-lijst in het dialoogvenster "Archiefnaam en parameters".  

 6. WinRAR opent nu tar.gz- en tar.bz2-archieven in één stap, dus gebruikers hoeven niet meer .tar handmatig uit te pakken. WinRAR slaat de tijdelijke .tar-bestanden niet op de schijf op, maar alle vereiste handelingen worden direct in het geheugen uitgevoerd.  

 7. De nieuwe aanpassing 'N' (archiefnummer) voor de schakeloptie -ag en de reservekopie-optie "Archiefnaam genereren op basis van masker" in het dialoogvenster "Archiefnaam en parameters".  WinRAR zoekt naar al bestaande archieven met een gegenereerde naam en, indien deze is of zijn gevonden, wordt het archiefnummer opgehoogd totdat er een unieke naam wordt gegenereerd. Bijvoorbeeld, als u -agyymmdd-nn verschillende keren op een dag gebruikt, zal elke archiefnaam een nieuw opgehoogde nummer bevatten. 

 8. WinRAR geeft de kolom CRC16 binnen LZH-archieven weer.  

 1. De nieuwe opdracht "Omzetten" zet archieven om van het ene formaat naar het andere. Het kan een enkel archief verwerken, maar ook verschillende geselecteerde archieven in een keer. Het is mogelijk om bestandsmappen te selecteren om de gehele inhoud ervan om te zetten.  

 2. Herstelvolumes:     

  a) WinRAR probeert ontbrekende en beschadigde volumes te reconstrueren. De namen van de oorspronkelijke kopieën van beschadigde volumes werden gewijzigd naar *.bad. De vorige versie kon alleen ontbrekende volumes reconstrueren;      
  b) WinRAR herkent automatisch ongeldige herstelvolumes en negeert deze;      
  c) Het naamgevingsschema voor herstelvolumes is veranderd van <naam>N1_N2_N3.rev naar het eenvoudigere <naam>N.rev, waarbij 'N' het volumenummer is. De oude stijl herstelvolumes worden ook herkend en ondersteund;      
  d) WinRAR geeft een voortgangsbalk weer tijdens het reconstrueren van volumes. 

 3. Compressie is verbeterd bij het toevoegen van kleine tekst- bestanden aan al bestaande archieven bij gebruik van de modi "Beste" (-m5) of "Tekstcompressie/Altijd inschakelen" (mct+).  

 4. De optie "PC afsluiten indien gereed" op het tabblad "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Archiefnaam en parameters" en de schakel- optie -ioff op de opdrachtregel schakelen de computer uit nadat een bepaalde handeling is voltooid. De hardware moet ondersteuning bieden voor de afsluitoptie.  

 5. De nieuwe schakeloptie -iicon<naam> op de opdrachtregel geeft een pictogram die gebruikt moet worden in een SFX-archief gemaakt of bijgewerkt door WinRAR. Deze schakeloptie wordt alleen ondersteund door WinRAR, de console-RAR herkent dit niet. 

 6. WinRAR kan multivolume ZIP-archieven (.zip, .z01, .z02, ...) uitpakken.  

 7. Indien rarfiles.lst twee maskers bevat waarbij bestanden die overeenkomen met het eerste masker, ook overeenkomen met het tweede masker, zal het eerste masker een hogere prioriteit krijgen, zelfs als het na het tweede masker wordt geplaatst. Bijvoorbeeld, in het geval van de maskers *.cpp en f*.cpp zal f*.cpp een hogere prioriteit krijgen.  

 8. Het is mogelijk om het hoofdmenu en het dialoogvenster "Instellingen" uit te schakelen via de registersleutel "HKEY_CURRENT_USERSoftwareWinRARPolicy". Deze mogelijkheid kan helpen om de WinRAR-instellingen binnen multigebruikers- omgevingen te behouden. Lees het onderwerp "Configuratie- instellingen/Registervariabelen" in WINRAR.HLP voor meer informatie.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer