Versie 3.00

 1. Bij de introductie van WinRAR 3.0 werd een belangrijke prijsverlaging ingevoerd. Een licentie voor 1 gebruiker kost nu nog 33 EUR, excl. 21% BTW.  Zoals gewoonlijk moeten reeds geregistreerde gebruikers niet opnieuw betalen. Hun RAR 1.x - 2.x registratie is ook geldig voor 3.0. 

 2. Versleutelingsalgoritme is veranderd naar AES (Advanced Encryption Standard) met een 128-bit sleutelgrootte.  

 3. Opdracht "Wizard" helpt beginnende gebruikers bij het uitvoeren van basishandelingen m.b.v. eenvoudige, stap per stap, handelingen. Klik op de knop "Wizard" en selecteer de bewerking die men wil uitvoeren.  

 4. WinRAR voegt het item "Inpakken en e-mailen" toe aan het snelmenu van Verkenner.  

 5. Ondersteuning toegevoegd voor de zgn. herstelvolumes (.rev bestanden), welke kunnen worden gebruikt om ontbrekende bestanden terug te winnen in een volumeset.  Eén .rev bestand laat toe om één ontbrekend RAR- volume te reconstrueren.  Bijvoorbeeld: 5 .rev bestanden maken het mogelijk om 5, ongeacht welke, volumes uit 1 set te reconstrueren  In WinRAR kan men herstelvolumes zowel aangeven door een getal in te voeren in het archiefdialoogvenster of door gebruik te maken van de opdracht "Bescherm" in het eerste volume.  In de opdrachtenregel van RAR kan men dit bereiken door gebruik te maken van de opdracht 'rv[n]' of van de schakeloptie -rv[n].  RAR en WinRAR maken automatisch gebruik van .rev-bestanden om ontbrekende volumes te reconstrueren bij het uitpakken of testen van een volumeset.  Het is mogelijk om dubbel te klikken op een .rev-bestand in WinRAR omgeving of gebruik de opdracht 'rc' in de opdrachtregelmodus om reconstruering te forceren.  Wij wensen de ontwikkelaars van het Mirror programma te bedanken. Zij hebben dit idee uitgedacht en hebben voorgesteld om dit in WinRAR te implementeren.  

 6. Schakelaar -hp<wchtwrd> kan gebruikt worden i.p.v. -p<wchtwrd> om zowel de gegevens als bestandskoppen te versleutelen, zodat informatie zoals bestandsnamen, -grootte en -commentaar niet zichtbaar is zonder wachtwoord.  De optie "Versleutel bestandsnamen" in het dialoogvenster Archiveren met wachtwoord heeft dezelfde functie in WinRAR shell.

 7. Met Schakeloptie -mc y kan men uitgebreide compressieparameters instellen zoals Verwachte volgorde en Geheugengebruik voor het tekstcompressie algoritme.  Dit is ook mogelijk in WinRAR shell door de knop "Compressie..." in het dialoogvenster "Uitgebreide compressieparameters" 

 8. Opdracht "Info" is nu ook beschikbaar buiten archieven wanneer men met uitgepakte bestanden werkt.  Hiermee kan men informatie opvragen i.v.m. de geselecteerde bestanden terwijl het ook mogelijk is om verschillende bewerkingen uit te voeren op achiefgroepen.  Nadat het controleren van bestanden voltooid is, kan men overschakelen naar andere tabbladen en opdrachten uitvoeren zoals "Commentaar" en "SFX", zowel voor RAR- als ZIP archieven.  "Info" vervangt het de opdracht "Schatten" die beschikbaar blijft als onderdeel van het dialoogvenster Bestandsinformatie.  De hoeveelheid informatie werd beperkt omdat de nauwkeurigheid van het schatten niet voldoende was om betrouwbare resultaten te geven over de verschillende compressiemethodes.  

 9. WinRAR-optie "Test ingepakte bestanden"  en de opdrachtregel-schakeloptie -t maakt het mogelijk bestanden te testen na het inpakken.  Deze optie is bijzonder bruikbaar in combinatie met opdracht "Wis bestanden na inpakken".  Bestanden worden gewist nadat het archief succesvol is getest.  

 10. Schakelopties -ta<datum> en -tb<datum> maken het mogelijk om bestanden toe te voegen of bestanden uit te pakken die werden gewijzigd voor of na een bepaalde datum.  Datumformaat: YYYYMMDDHHMMSS. Scheidingstekens zoals '-' of ':' zijn toegelaten.  Voorbeeld: deze schakeloptie is geldig: -ta2002-11-20.  

 11. Het "Netwerk" item is toegevoegd aan WinRAR-adresbalk zodat men door het netwerk kan bladeren.  De adresbalk geeft nog enkele andere mappen weer, zoals "Mijn Computer" en "Mijn documenten".

 12. Het is mogelijk om in WinRAR gearchiveerde en gewone bestanden met Ctrl+C en Ctrl+V toetsen te kopiëren en te plakken.  Bijvoorbeeld: selecteer enkele bestanden in een archief. Druk Ctrl+C, open een map met verkenner en druk op Ctrl-V om de geselecteerde bestanden uit te pakken en in de map te plaatsen.  

 13. CRC32 kolom in RAR-, ZIP-, ACE- en ARJ-archieven.  CRC32 is een controlegetal berekend op basis van bestandsgegevens. Dit kan helpen om vast te stellen of 2 gearchiveerde bestanden gelijk zijn, zonder deze uit te pakken. Dezelfde bestanden hebben altijd dezelfde CRC-waarden.  

 14. Optie "Archieven uitpakken in onderliggende mappen" in het dialoogvenster "Uitpak pad en opties" is beschikbaar wanneer er meer dan 1 archief moet worden uitgepakt.  De inhoud van ieder archief wordt in aparte, onderliggende, mappen uitgepakt. De naam van ieder map wordt gebaseerd op de archiefnaam.  

 15. Het item "Ieder bestand uitpakken in een aparte map" is aanwezig in het snelmenu van Verkenner bij het uitpakken van een groep archieven.  

 16. Schakeloptie -af<soort> maakt het mogelijk een nieuw soort archief te definiëren in WinRAR opdrachtregel.  <soort> kan 'rar' of 'zip' zijn.  Voorbeeld: 'winrar a -afzip arc' zal een arc.zip archief aanmaken.  Deze schakelaar wordt alleen ondersteund door WinRAR. Console RAR kan geen ZIP-archieven aanmaken.  

 17. RAR kan nu versleutelde compact archieven bijwerken.  

 18. Het dialoogvenster "Selecteer werkbalkknoppen" maakt het mogelijk de volgorde van de werkbalkknoppen aan te passen.  Selecteer de knop. Om te verplaatsen klik op de "Omhoog" of "Omlaag"-knop. Men kan de knoppen rechtstreeks op de werkbalk verslepen door de ALT-toets in te drukken. 

 19. Console-RAR stuurt foutboodschappen naar stderr i.p.v. stdout.  

 20. In het Uitpakpad en het dialoogvenster "Opties" wordt de map die ingevoerd wordt, automatisch geopend met een kleine vertraging van ongeveer 0,5 s.  Men kan de ingevoerde mapnaam opzoeken door op de knop "Weergeven" te klikken.  

 21. Schakeloptie -ilog ondersteunt een mogelijke logboek-bestandsnaamparameter.  Voorbeeld: -ilogc:logbackup.log.  

 22. WinRAR gebruikt de Windows XP-stijl.  

 23. Console rar.exe gestart vanuit een NT-service blijft actief wanneer de gebruiker afgemeld is. 

 24. WinRAR herkent en verwerkt TAR @LongLink records. GNU TAR gebruikt deze om namen, langer dan 100 tekens, weg te schrijven in TAR-archieven.

 1. Compressie algoritme is verbeterd. Veranderingen:     

  a) woordenboekgrootte is toegenomen tot 4 MB, dit leidt tot een betere compressie van grote datapakketten;     
  b) een speciaal algoritme voor tekstgegevens, gebaseerd op Dmitry Shkarin's PPMII-broncode:      ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/ppmdh.rar      Onze dank gaat uit naar Dmitry voor zijn uitstekende PPMd;     
  c) speciale voorverwerkingsalgoritmes voor 32-bit x86 uitvoerbare bestanden, Itanium uitvoerbare bestanden, ware kleuren gegevens, geluidsgegevens en tabellen.      
  Meestal leidt dit naar een beduidende betere compressie;      
  d) RAR selecteert automatisch het beste passende algoritme, waardoor "Multimedia compressie" en de -mm schakeloptie overbodig zijn geworden.      
  Standaard gebruikt RAR enkel het algemeen compressie algoritme in de "Snel" en "Snelste" compressiemethode (-m1 en -m2), uitgebreide algoritmes zoals geluid en het verwerken van ware kleuren zijn enkel ingeschakeld in "Normaal"..."Best" (-m3..-m5) modus, de uitgebreide tekst compressie is enkel geactiveerd bij "Goed" en "Best" compressie (-m4..-m5). Deze standaard kan overschreven worden door gebruik van de schakeloptie -mc.      
  RAR 3.0 archieven kunnen worden uitgepakt door ieder RAR versie, te beginnen met RAR 2.9.      Op dit moment is dat versie 2.9 en 3.0. RAR 3.0 kan alle archieven uitpakken, gemaakt door alle vorige versies van RAR.

 2. Francesco Indrio <[email protected]>, <[email protected]> heeft alweer prachtig werk geleverd bij het ontwerpen van alle WinRAR-knoppen. 

 3. Optie "E-mail archief naar" in het onderdeel archiefdialoogvenster "Bestanden".  Het E-mail programma moet MAPI-interface ondersteunen of anders zal deze optie niet werken.  In de opdrachtenregelmodus kan men gebruik maken van schakeloptie -ieml[.][addr] om archieven per e-mail te versturen.  

 4. Standaard volumebenamingschema is gewijzigd van volname.rar, volname.r00, ..., naar volname.part001.rar, volname.part002.rar, enz.  Schakeloptie -vn en optie "Oude stijl volumenamen" in het dialoogvenster Archief maakt het mogelijk om het schema met oude benamingen te gebruiken.  

 5. SFX modules:     

  a) Windows SFX-modules ondersteunen nu archieven groter dan 4 GB en Unicode namen;      
  b) het is mogelijk om het standaard SFX-pictogram te vervangen door uw eigen pictogram.      Gewoon het pictogram bestandsnaam invoeren in het veld "Inlezen SFX- pictogram van bestand" in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX- opties /Tekst en pictogram".     
  c) nieuwe opdracht "Shortcut=DestType, SrcName, DestFolder, Description" SFX-script laat toe om snelkoppelingen aan te maken, voor uitgepakte bestanden, op het Bureaublad; Start Menu, Start Menu/Programs of Opstarten.      Deze mogelijkheid is ook bereikbaar via de lijst "Snelkoppelingen" in het WinRAR dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties";     
  d) Aangepaste syntax van de opdracht TempMode SFX-script. Deze gebruikt nu de komma i.p.v. '@' voor een vraag- en hoofding separator.      Dit is alleen belangrijk voor gebruikers die handmatig hun SFX-scripts schrijven i.p.v. gebruik te maken van de specifieke SFX-parameters in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties" van WinRAR;     
  e) De SFX-scriptopdracht "Verwijderen" en "Verwijderen bestanden in doelmap" in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties" mag jokers bevatten.     Bijvoorbeeld:      Delete=*.tmp      f) "Externe handtekening toelaten" is verwijderd bij de uitgebreide SFX-opties.     Opdracht "ExtSign"-script is verwijderd.     RAR 3.0 archiefformaat omvat de markering "eind van archief".      De SFX- module stopt automatisch met het uitpakken bij het einde van het archief. Alle toegevoegde gegevens worden genegeerd;      
  g) Indien men het INF-bestand specifieert bij SFX opdracht "Setup", zal SFX dit proberen te installeren i.p.v. de inhoud weer te geven in Kladblok zoals bij vorige versies;     
  h) de nieuwe DOS SFX-module is 32-bit, dus niet meer beperkt tot een 64 KB woordenboek en kan daardoor ieder RAR 3.0 archief uitpakken, onafhankelijk van de gebruikte woordenboekgrootte;      
  i) De knop "SFX-opties" in het dialoogvenster Archiefnaam en paramters opent direct "Uitgebreide SFX-opties" zonder het tussendoor moeten selecteren van een SFX-module. Indien men het SFX-type wenst te wijzigen, gebruik dan het tabblad "Module" bij Uitgebreide SFX-opties.      Let op: de nieuwe SFX-modules kunnen enkel RAR 3.0 archieven uitpakken.      Zij mogen niet worden gebruikt met archieven die aangemaakt zijn door vroegere versies van RAR. 

 6. Ondersteuning toegevoegd voor ISO9660 (.iso) bestandsformaat, die veel gebruikt wordt om CD-images te bewaren.  WinRAR kan doorheen ISO-bestanden bladeren en deze uitpakken.  WinRAR ondersteunt Joliet extensies van ISO9660 en kan lange bestandsnamen weergeven in Joliet CD-images. 

 7. Schakeloptie -ms maakt het mogelijk bestanden op te geven die zonder compressie moeten worden weggeschreven.  Voorbeeld: -msrar;zip;jpg.  Dit bevordert de inpaksnelheid zonder merkbaar verlies in compressieverhouding.  Dezelfde optie is beschikbaar in WinRAR shell via het veld "Bestanden weg te schrijven zonder in te pakken" in het dialoogvenster Archiefnaam en parameters, tabblad "Bestand".  

 8. WinRAR-opdrachten "Commentaar", "Bescherm", "SFX", "Vergrendel" en "Uitpakken" kunnen worden weergegeven buiten de archieven.  De knoppen zijn standaard uitgeschakeld, maar men kan deze inschakelen via Opties > Instellingen of via het het menu Opdrachten.  De opdracht "Herstel" is beschikbaar binnen de archieven.  

 9. Het onderdeel "Reservekopie" van het dialoogvenster Archief en parameters hebben twee nieuwe tijd selectiecriteria die het mogelijk maken om bestanden te archiveren voor- of na een opgegeven datum.  

 10. Schakeloptie -ver laat RAR oude bestanden in het archief houden terwijl de nieuwe bestanden worden toegevoegd.  De overeenkomende WinRAR shell optie is "Houd vorige bestanden en versies" in het tabblad "Reservekopie" in het dialoogvenster Archiefnaam en parameters.  

 11. Wanneer men, in de root, klikt op de werkbalkknop "Bovenliggende map" of de Backspace-toets, dan geeft WinRAR de schijflijst weer in het bestandsscherm.  

 12. knop "Pauze" toegevoegd in het voortgangsvenster.  Archivering-voortgangsvenster toont nu Resterende tijd i.p.v. Totaal geschatte tijd.  

 13. Wanneer de optie "Elk bestand in apart archief" in het dialoogvenster Archiefnaam en parameter dialoog is geselecteerd, gebruikt WinRAR de ingevoerde tekst in het veld Archiefnaam als doelmap voor de aangemaakte archieven.  Vroegere WinRAR versies negeerden de archiefnaam in de "Elk bestand in apart archief" modus.  

 14. Schakeloptie -ad voegt de archiefnaam toe aan het doelpad.  Dit kan nuttig zijn bij het, in één keer, uitpakken van verschillende archieven. Bestanden van elk archief komen in aparte mappen terecht.  

 15. Twee nieuwe opties in het dialoogvenster "Instellingen/Algemeen" van WinRAR:  a) "Dialoog geschiedenis toestaan";  b) "Activeer Wizard bij opstarten".  

 16. Schakeloptie -en schakelt de toevoeging van de markering "einde van archief" uit.  Standaard voegt RAR de markering "einde van archief" toe aan het eind van een nieuw of bijgewerkt archief.  Dit maakt het mogelijk gegevens zoals digitale handtekeningen, die van buitenaf worden toegevoegd, over te laten.  In bepaalde omstandigheden kan het nuttig zijn om deze eigenschap uit te schakelen.  Bijvoorbeeld: als een archief tussen 2 systemen, via een onbetrouwbare koppeling wordt overgezet en tegelijkertijd wordt door de verzender bestanden toegevoegd, dan kan het belangerijk zijn te weten dat het reeds ontvangen bestand niet aangepast zal zijn aan de andere zijde tussen 2 overzetsessies.  Deze schakeloptie kan niet gebruikt worden bij volumes omdat de markering "einde van archief" belangrijke informatie bevat die nodig is voor het correct verwerken van volumes.  

 17. Knop "Afsluiten" toegevoegd aan de werkbalk. Standaard uitgeschakeld, maar men kan deze handmatig inschakelen via "Selecteer knoppen..." bij de instellingen van WinRAR.  

 18. Optie "Woordafbreking" in "Instellingen/Weergaveprogramma" stelt de standaard-afbrekingsmodus in bij het venster "interne weergave"  

 19. Nieuwe '+' aanpasser voor -ag schakeloptie, die toelaat om de datum tekenreeks voor de archiefnaam te plaatsen.

 20. Bij de schakeloptie -x kunnen jokers worden gebruikt in het Pad-deel van het bestandsmasker en in het veld "Uit te sluiten bestanden" in het dialoogvenster Archiefnaam en parameters.  Bijvoorbeeld: -x*temp*.  

 21. Verbeterde Chineese en Japaneese (DBCS encoded) naamverwerking in ZIP-archieven.  (RAR formaat ondersteunt deze namen reeds vanaf WinRAR 2.80). Toch blijft het aanbevolen om het RAR-formaat te gebruiken voor deze namen omdat RAR portable Unicode encoding gebruikt i.p.v. ZIP DBCS.  

 22. Verbeterde werking van de instellingen voor "Groepsbeleid". Vroeger was het mogelijk om een schijf aan te spreken die in het beheer was uitgeschakeld door op de knop "Bovenliggende map" te klikken in een archief of door het pad in te voeren in de adresbalk.  

 23. Wanneer men het opdrachtvenster wil afsluiten terwijl een inpak- of uitpakhandeling al meer dan 1 min bezig is, zal WinRAR een bevestiging vragen.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer