WinRAR 5.60

 1. We hebben het uiterlijk van WinRAR vernieuwd.
  We zijn de ontwerpers van http://weirdsgn.com en http://icondesignlab.com zeer dankbaar die hebben deelgenomen in dit streven en we zijn trots om te kunnen meedelen dat WinRAR een nieuwe pictogrammenserie gebruikt dat is gemaakt door Aditya Nugraha Putra van http://weirdsgn.com.
  De eerdere WinRAR-pictogrammenserie is beschikbaar als interfacethema op   https://rarlab.com/themes/WinRAR_Classic_48x36.theme.rar

 2. De inpakoptie "PC uitschakelen indien gereed" is gewijzigd naar de keuzelijst "Indien gereed". Hiermee kunt u uw pc uitschakelen en in sluimer- of slaapstand zetten nadat uw pc klaar is met inpakken.

 3. Indien de codering van een commentaarbestand dat is opgegeven met de schakeloptie -z  niet is opgegeven met de schakeloptie -sc, dan zal RAR proberen om de coderingen UTF-8, UTF-16LE en UTF-16BE te herkennen aan de hand van het bytevolgorde-masker en gegevensvalidatie-tests.

 4. De optie "Interne viewer" > "DOS-codering gebruiken" in het venster "Instellingen", tabblad "Viewer" is vervangen door "Interne viewer" > "Codering autom. herkennen". Indien "Codering autom. herkennen" is ingeschakeld, dan zal de interne viewer proberen om de coderingen ANSI (Windows), OEM (DOS), UTF-8 en UTF-16 te herkennen.

 5. De SFX-moduleopdracht "SetupCode" accepteert een optionele gehele-getalsparameter waarmee de omzetting tussen foutcodes van het installatieprogramma en die van SFX zelf kan worden geregeld. Dit is ook toegankelijk in de vorm van de optie "Aanpassing beëindigingscodes" in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties", tabblad "Installatie".

 6. Indien een verkeerd wachtwoord is ingevoerd bij het uitpakken van een versleuteld bestand in een ZIP-archief, dan stelt WinRAR voortaan voor om alsnog een geldig wachtwoord in te voeren voor hetzelfde bestand in plaats van het uitpakken voortijdig te staken.

 7. WinRAR herkent GZIP-bestanden met willekeurige gegevens voorafgaand aan een werkelijk GZIP-archief, zoals .scexe-firmwarebestanden.

 8. Wat betreft het dialoogvenster Info:

        a) de grafiek van de compressieverhouding is vernieuwd;

        b) "Namen en gegevens" wordt weergegeven in het veld "Versleuteling" voor archieven met versleutelde bestandsnamen.

 9. Indien de schakeloptie -ts1 wordt gebruikt in combinatie met -u of -f, dan zal de bestandstijd worden vergeleken met een nauwkeurigheid van 1 seconde. Eerder werd in zulke gevallen onterecht een toe te voegen bestand als nieuwer beschouwd dan de ingepakte variant, alleen maar omdat we het nieuw toe te voegen bestand met een zeer nauwkeurige tijd vergeleken met de minder nauwkeurige tijd van het ingepakte bestand.

 10. Er wordt om bevestiging gevraagd na het maken van 500 volumes vanuit de grafische WinRAR-omgeving, waarop de gebruiker ervoor kan kiezen om door te gaan of juist te stoppen met inpakken. Dit is zo gedaan om te voorkomen dat vele duizenden volumes worden gemaakt in het geval van een verkeerd ingevoerde volumegrootte.

 11. De opdracht "Herstellen" geeft de melding "Herstelrecord is ongeldig" na het herstellen van een RAR5-archief waarin een ongeldig herstelrecord aanwezig is. Eerder werd een dergelijke melding alleen gegeven bij de opdracht "Testen". De opdracht "Herstellen" handelde voorheen de meeste schades aan een herstelrecord stilzwijgend af.

 1. De werking van de opdracht "Herstellen" is verbeterd voor RAR5-archieven die zijn beschermd met herstelrecords. Het is nu mogelijk voor deze opdracht om verwijder- en toevoeghandelingen van onbeperkte grootte te herkennen.
  ​Daarnaast is er de mogelijkheid om gewisselde gegevens te herkennen waaronder gegevens die zijn gebruikt van verschillende archieven beschermd met herstelrecords en samengevoegd in een enkel bestand in willekeurige volgorde.
 2. Gebruik de opdrachtregelschakelopties -ioff of -ioff1 om uw pc uit te schakelen, -ioff2 om naar sluimerstand te gaan en -ioff3 om uw pc op slaapstand te zetten nadat een handeling voltooid is.
 3. WinRAR probeert om de coderingen ANSI, OEM en UTF-8 van ZIP-archief-commentaar automatisch te herkennen.
 4. Normaliter bevat het contextmenu van Windows Verkenner alleen de uitpakopties indien met de rechtermuisknop wordt geklikt op een los archief.
  U kunt dit gedrag wijzigen door een of meer met spatie gescheiden filters op te geven bij de optie "Altijd inpakitems weergeven voor" in het venster "Instellingen", tabblad "Integratie", groepsvak "Contextmenu-items".
  Op deze manier worden inpakopdrachten altijd weergegeven voor deze bestandssoorten zelfs als het bestand herkend wordt als een archief.
  Als u wilt dat zowel inpak- als uitpakopties worden weergegeven voor alle archieven, vul hier dan "*" in.
 5. Een nieuwe schakeloptie "Meer informatie weergeven" op de WinRAR-opdrachtregel. Deze kan worden gebruikt samen met de opdracht "t" om ook een bericht weer te geven in het geval van een succesvol archieftest-resultaat. Zonder deze schakeloptie zou de opdracht "t" stilzwijgend zijn als er geen fouten zouden worden aangetroffen.
  Deze schakeloptie is alleen van toepassing op WinRAR.exe en wordt genegeerd door de opdrachtregelversie RAR.exe.
 6. Indien een verkeerd wachtwoord is ingevoerd bij het openen of uitpakken van een RAR-archief met versleutelde bestandsnamen, dan stelt WinRAR voortaan voor om alsnog een geldig wachtwoord in te voeren in plaats van de handeling voortijdig te staken. Eerdere versies deden dit al voor RAR-archieven met versleutelde bestandsgegevens, maar stopten voortijdig voor archieven met bestandsnaamversleuteling.
 7. De parameter @bestandslijst kan worden opgegeven in het veld "Toe te voegen bestand" van het inpakdialoogvenster. In dit geval zal WinRAR proberen om de lijst van in te pakken bestanden te halen uit het bestand "bestandslijst", welke platte tekst moet bevatten met op elke regel een los bestand.
 8. De volledige archiefnaam wordt weergegeven indien de muisaanwijzer wordt geplaatst over een archiefnaam in het voortgangsvenster. Dit kan nuttig zijn als de archiefnaam vrij lang is en niet past in de beschikbare vensterruimte.
 9. De opdrachten "Bijwerken" en "Vernieuwen" (opties 'u' en 'f' in de opdrachtregelversie) worden direct beëindigd als er geen bij te werken bestanden zijn. Eerder zorgden deze opdrachten ervoor dat er een tijdelijk archief werd gemaakt voor beëindiging, in het geval van het bijwerken van archieven met een herstelrecord of met snel-openen-gegevens.
 10. WinRAR gebruikt megabytes in plaats van bytes als standaardeenheid voor het volumegroote-veld in het inpakdialoogvenster.
 11. Fouten opgelost:

        a) diverse potentiële beveiligingsproblemen zijn opgelost bij het verwerken van ongeldige RAR-archieven;

        b) niet-Engelse tekens in TAR-bestanden met uitgebreide PAX-koppen werden onjuist weergegeven;

        c) de opdracht "rar x archiefnaam.rar .." pakte bestanden uit naar de huidige map in plaats van de bovengelegen map;

        d) het plakken van bestanden vanuit Windows Verkenner naar een archief dat geopend was in WinRAR, blokkeerde verdere kopieer-en-plakhandelingen in Verkenner totdat het inpakken voltooid was;

        e) de SFX-module gaf oneindig de melding "Het opgegeven wachtwoord is onjuist" zodra er een onjuist wachtwoord was opgegeven, zonder te vragen om het juiste wachtwoord;

        f) de maptijden werden altijd ingesteld bij het uitpakken van ZIP-archieven, zelfs als de optie "Bestandstijd" uitgeschakeld stond in het uitpakdialoogvenster;

        g) indien gekozen werd voor de optie "Verwijderstand: altijd" bij het uitpakken en de gebruiker drukte op "Annuleren" bij de vraag om een bestand te overschrijven of bij de vraag om een wachtwoord, dan zou een archief alsnog verwijderd kunnen worden, zelfs na het annuleren van het uitpakken voor .zip- en .7z-archiefindelingen

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer