WinRAR 3.92

  1. Indien u de WinRAR-opdracht start vanuit het contextmenu van Verkenner in een opstelling met meerdere monitoren, dan zal het opdrachtdialoogvenster weergegeven worden op dezelfde monitor als het contextmenu. In vorige versies werd het dialoogvenster altijd op de als primair ingestelde monitor weergegeven worden. 

  2. In RAR 3.91 sloot de schakeloptie -x ook mappen uit indien het masker jokertekens bevatte en verder geen pad. Bijvoorbeeld, '-x*.' sloot alle mappen uit zonder een extensie in de naam. Vanaf nu gebruikt de schakeloptie -x de RAR 3.80-aanpak voor maskers zonder pad, waardoor mappen alleen uitgesloten worden indien het masker geen jokertekens bevat en de mapnaam exact overeen laat komen.

  1. De contextmenu-opdracht van WinRAR genaamd "Inpakken en e-mailen..." voegt de archiefnaam toe aan de e-mailonderwerp. Eerdere versies lieten het onderwerp leeg. 

  2. Fouten opgelost:

    a) WinRAR 3.91 gaf onterecht de foutmelding "Onverwacht einde van archief" bij het openen van een leeg ZIP-archief die eerder was aangemaakt met de contextmenuopdracht "Nieuw WinRAR ZIP-archief";
    b) Indien de optie "Archief verwijderen" ingeschakeld stond bij het uitpakken van meerdere ZIP-archieven en indien een van deze beschadigd was, werd alle archieven na een beschadigd archief niet verwijderd, zelfs als ze wel zonder problemen uitgepakt werden;
    c) Indien een bestand voldeed aan twee verschillende maskers in RarFiles.lst, selecteerde WinRAR het laatste masker waaraan het voldeed. Normaalgesproken, als beide maskers geen onderdeel vormen van de andere, moet het eerste masker gekozen worden die voldoet.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer