Versie 3.50

 1. Het is nu mogelijk om het uiterlijk van WinRAR te wijzigen door het installeren van interfacethema's. Themabestanden zijn te vinden op http://www.rarlab.com/themes.htm Themabestanden zijn RAR-archieven die door ze te openen in WinRAR geïnstalleerd worden. U kunt de geïnstalleerde thema's beheren door middel van het menu "Opties/Thema's".

 2. Ondersteuning toegevoegd voor multivolume CAB-archieven. 

 3. Optie "Wachten indien andere actieve WinRAR-vensters" op het tabblad "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties" toegevoegd. Indien ingeschakeld wordt gewacht zolang andere WinRAR-vensters een archief aan het aanmaken, wijzigen of uitpakken zijn en begint pas met de handeling zodra de andere WinRAR-taken voltooid zijn. Indien u verschillende in- of uitpakhandelingen wilt verrichten kan een dergelijke werkwijze de hoeveelheid zoekacties op de schijf verminderen en daarnaast de algemene prestaties verhogen. 

 4. SFX-modules:

  a) SFX-modules worden niet meer met behulp van UPX gecomprimeerd, waardoor ze voortaan groter zullen zijn. UPX-compressie zorgde voor talrijke valse alarmen bij anti-virussoftware. Indien u van gecomprimeerde modules wilt blijven gebruik maken, dan kunt u via http://upx.sourceforge.net UPX downloaden en *.SFX-bestanden comprimeren in de WinRAR-map; 
  b) Het standaard SFX-logo kan worden vervangen door een eigen bitmapbestand. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de optie "SFX-logo laden uit bestand" op het tabblad "Tekst en pictogram" van het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties". Daarnaast is dit mogelijk door middel van de schakeloptie -iimg via de opdrachtregel. Opmerking: -iimg wordt niet ondersteund door de consoleversie van RAR; alleen de GUI-versie van WinRAR herkent deze optie. Deze optie wordt niet ondersteund in Windows 95, 98 en Me. Tevens is gebruik van deze optie niet mogelijk indien u gecomprimeerde SFX-modules maakt via UPX. 
  c) Het is mogelijk om eigen SFX-pictogrammen op te geven die groter zijn dan 32 x 32 pixels met elke gewenste aantal kleuren. Gelijk aan de vorige optie is alleen bruikbaar indien SFX-modules niet zijn gecomprimeerd door UPX en indien uw besturingssysteem niet Windows 95, 98 of Me is. 
  d) De DOS.SFX-module is verplaatst naar de RAR/DOS32-versie. Indien u toch DOS-SFX-archieven wilt aanmaken met WinRAR, kopieer dan het bestand DOS.SFX naar de WinRAR-map.

 5. Eerdere WinRAR-versie pakten het gehele archief uit wanneer de gebruiker bij een .EXE-, .HTM- of .HTML-bestand op Enter drukte of dubbelklikte. Nu is het mogelijk om bestandsmaskers te definiëren waarvoor alles wordt uitgepakt. Deze maskers kunnen worden opgegeven op de pagina "Viewer" van het dialoogvenster "Instellingen". Bijvoorbeeld, indien u alleen een geselecteerd bestand wilt uitpakken als u dubbelklikt op een gearchiveerd HTML-bestand, haal dan "*.htm *.html" weg uit het voorgenoemde tekstvak. 

 6. Nieuwe optie "Versleutelde of gecomprimeerde NTFS-bestanden in aangepaste kleur" op het tabblad "Bestandslijst" van het dialoogvenster "Instellingen". 

 7. De opdrachten "Herstellen" en "Uitpakken" vervangen nu ook automatisch ongeldige tekens (zoals een dubbele punt, vraagteken, enz.) door een underscore ('_') in bestandsnamen van ZIP-archieven. Eerder gebeurde dit alleen voor RAR-archieven. 

 8. Nieuwe schakeloptie -id[c,d,p,q] toegevoegd. Eerder waren deze opties al beschikbaar via de schakelopties -idp (percentage-indicator uitschakelen), -idc (auteursrechtmelding verbergen), -idd (melding "Voltooid" verbergen) en -idq (alle informatiemeldingen verbergen). 

 9. De schakeloptie -ver[n] ondersteunt de optionele parameter 'n' nu ook bij het comprimeren. Met deze parameter wordt het maximum aantal bestandsversies beperkt. 

 10. Beveiligingswijzigingen:

  a) De GUI-versie van WinRAR staat niet toe om .PIF-bestanden uit te voeren. Gearchiveerde PIF-bestanden is een van de vaak gebruikte manieren om computervirussen te verspreiden; 
  b) De GUI-versie van WinRAR staat niet toe om bestanden uit te voeren die in hun naam vijf of meer spaties achter elkaar hebben staan. Een voorbeeld hiervan is een bestand met de naam "calc.txt .exe". Virussen voegen vaak spaties toe om gebruikers te misleiden door de echte extensie te verbergen. De GUI-versie van WinRAR verwijdert ook deze spatiereeksen behalve de eerste en de laatste spatie in de naam, wanneer bestanden met dergelijke namen voorkomen in de bestandslijst.

 1. WinRAR ondersteunt decompressie van ZIP-archieven die zijn gemaakt met het Zip64-formaat. Zip64 is geïntroduceerd om af te komen van de beperkingen van het oorspronkelijke ZIP-formaat wat betreft de gearchiveerde bestandsgrootte. 

 2. Nieuwe opties op het tabblad "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties": a) De opties in het groepsvak "Archief verwijderen" bieden mogelijkheden om uitgepakte archieven te verwijderen na het uitpakken; b) De optie "Waarmerkinformatie controleren" maakt het mogelijk om waarmerkinformatie in RAR-archieven te controleren; 

 3. WinRAR kan nu ook in Verkenner-snelmenu's worden geïntegreerd op x64-versies van Windows. 

 4. De opdracht "Wizard" ondersteunt het opgeven van een wachtwoord bij het aanmaken of bijwerken van een archief.

 5. Extra bestandsextensies voor archiefformaten die worden ondersteund door WinRAR kunnen worden opgegeven in het tekstvak "Gebruikergedefinieerde archiefextensies" op het tabblad "Integratie" van het dialoogvenster "Instellingen". Bijvoorbeeld, indien u bestanden hebt met de extensie .001, welke zijn gecomprimeerd met het RAR-formaat, kunt u in voorgenoemd tekstvak de tekst "001" invoeren om WinRAR te associëren met dergelijke bestanden. 

 6. Nieuwe optie "Werkbalken vergrendelen" op het tabblad "Algemeen" van het dialoogvenster "Instellingen" en in het contextmenu dat wordt weergegeven na het klikken met de rechtermuisknop op de werkbalk. "Werkbalken vergrendelen" voorkomt het per ongeluk verplaatsen of wijzigen van de grootte van de werkbalk. 

 7. Nieuwe schakelopties -n en -n@ toegevoegd waarmee filters worden ingesteld om alleen bestanden te verwerken die voldoen aan het masker.

 8. De schakeloptie -e+ maakt het mogelijk om een masker op te geven voor het opnemen van bestanden met bepaalde attributen. Bijvoorbeeld, gebruik de schakeloptie -e+h om alleen verborgen bestanden te comprimeren. 

 9. Indien de korte naam van een al bestaand bestand gelijk is aan de lange naam van een bestand dat uitgepakt wordt, dan wijzigt WinRAR de korte naam van het al bestaande bestand voor het uitpakken. In eerdere versies werd in een dergelijke situatie een melding gegeven om het bestaande bestand te overschrijven, zelfs wanneer de lange versie van de bestandsnaam niet gelijk was. 

 10. In Windows XP gebruikt WinRAR een afwijkende achtergrondkleur in de bestandslijst voor de kolom waarop gesorteerd is, net zoals dit wordt gedaan in Windows Verkenner.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer