Versie 3.60

 1. De multithread-versie van het RAR-compressiealgoritme verbetert de compressiesnelheid op computers met meerdere processoren, met dualcore-processoren en op computers met processoren die de hyperthreading-technologie ondersteunen. Multithreading staat standaard ingeschakeld, maar is uit te schakelen in het dialoogvenster "Instellingen" op het tabblad "Algemeen". Op de opdrachtregelversie van RAR kunt u multithreadopties beheren door middel van de schakeloptie -mt . 

 2. De WinRAR-opdracht "Naam wijzigen" werkt nu ook met ZIP-archieven. Eerdere versies waren enkel in staat bestandsnamen in RAR-archieven te wijzigen. 

 3. Nieuwe optie "Dubbele mappen in uitpakpad verwijderen" in het dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Compressie". Indien deze optie is ingeschakeld en u pakt een archief uit dat geen bestanden in de beginmap heeft staan en slechts een enkele map met bijv. de naam 'mapnaam' in dezelfde beginmap, dan zal bij het decomprimeren geen dubbele mapnaam worden gebruikt wanneer de doelmap ingesteld is op een lege of nieuwe map die eindigt met '/mapnaam'. Zo voorkomt u het ontstaan van mapstructuren zoals 'mapnaam/mapnaam', analoog aan het gegeven voorbeeld. 
   
 4. De snelheid van de algemene RAR-compressie is verhoogd voor bepaalde gegevenstypen. Afhankelijk van het gegevenstype en -grootte kan de snelheidswinst 5 tot 15% bedragen. 
   
 5. De optie "Wijzigingstijd instellen" in het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties" (tabblad "Uitgebreid") is nu ook beschikbaar voor ZIP-archieven. Voorheen was deze optie enkel beschikbaar voor RAR-archieven. 
   
 6. Nieuwe opdracht voor de opdrachtregelversie van RAR: 'ch' (archiefparameters wijzigen). Hiermee is het mogelijk om schakelopties zoals -av, -tl en -cl toe te passen op een archief. 
   
 7. Nieuwe schakelopties in de opdrachtregelversie: -sl en -sm. Deze schakelopties maken het mogelijk om beperkingen te stellen aan de hoeveelheid te verwerken bestanden. 
   
 8. 7Z is toegevoegd aan de lijst van formaten zonder compressie wanneer de schakeloptie -ms zonder een parameter wordt gebruikt. 
   
 9. Het is nu mogelijk om omgevingsvariabelen te gebruiken in de archiefnaam van het dialoogvenster "Archiefnaam en -parameters" en in mapnamen op de tabbladen "Compressie" en "Paden" van het dialoogvenster "Instellingen" van WinRAR. Bijvoorbeeld, u kunt nu '%temp%' invoeren in het veld "Map voor tijdelijke bestanden".

 1. WinRAR kan voortaan, vergelijkbaar met Windows Verkenner, de inhoud van schijven en archieven in boomstructuur weergeven. Gebruik het submenu "Opties/Boomstructuur" om de weergave in boomstructuur in te schakelen. De optie kan individueel worden ingesteld voor zowel bestands- als archiefbeheermodus. De boomstructuurweergave vervangt de opdracht "Bladeren naar map" dat voorheen aanwezig was in het menu "Bestand" en dat met behulp van de sneltoets Ctrl-T beschikbaar was in verkorte vorm. 

 2. Decompressieondersteuning toegevoegd voor LZH-archieven die zijn aangemaakt met het "-lh7-"-algoritme.

 3. Nieuwe knop "Volumegroottes definiëren..." in het dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Compressie". Deze knop laat een nieuw dialoogvenster zien, genaamd "Volumegroottes definiëren". Hierin kunt u de lijst van vooropgegeven volumegroottes wijzigen, zoals die weergegeven worden in het veld "Archief opsplitsen (bytes)" in het dialoogvenster "Archiefnaam en -parameters". 

 4. Nieuwe optie "Automatisch naam wijzigen" in het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties" en de overeenkomstige schakeloptie -or op de opdrachtregel, waarmee de namen van uitgepakte bestanden automatisch kunnen worden gewijzigd indien een bestand met dezelfde naam al bestaat. Het is ook mogelijk om deze optie direct in te schakelen wanneer gevraagd wordt om te bevestigen om een bestand te overschrijven. Dit doet u door in laatstgenoemd dialoogvenster de knop "Naam overal wijzigen". Bestanden waarvan de naam is gewijzigd zullen naam als 'bestandsnaam(N).txt', wanneer 'bestandsnaam.txt' de oorspronkelijke bestandsnaam was. 'N' staat hierbij uiteraard voor een getal.
   

 5. De optie "Multithreading" is toegevoegd aan de opdracht "Benchmark en hardwaretest", waarmee u de prestaties van normale en multithread-versies van het RAR-compressiealgoritme kunt vergelijken.  
   

 6. Nieuwe opdracht voor de opdrachtregelversie van RAR: 'cv'. Hiermee wordt het mogelijk voor de opdrachtregelversie om opties, zoals weergegeven in het WinRAR-venster "Archieven omzetten". Ondersteuning bestaat alleen voor winrar.exe, niet voor rar.exe. 
   

 7. De nieuwe schakeloptie -fcu[bestand] voor de opdrachtregelversie van RAR maakt het mogelijk om archiefcommentaar te lezen van Unicode-bestanden. Ook wordt hiermee het gedrag van de opdracht "cw" beïnvloedt, waarbij het uitvoerformaat voor commentaar op Unicode wordt ingesteld. 
   

 8. De schakeloptie -e[+] wordt nu door de meeste opdrachtregelhandelingen ondersteund, waaronder het uitpakken en verwijderen van bestanden. Voorheen werd dit enkel ondersteund bij het inpakken. 

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer