WinRAR 6.20 bèta 2

  1. Indien de alternatieve NTFS-stream genaamd 'Zone.Identifier', ook wel bekend onder de naam 'Mark of the Web', voorkomt in zowel een ingepakt Office-document als het archief waarin dit document zich bevindt, en als de beveiligingszone van het archief is ingesteld op 'Internet' of 'Beperkte sites', dan zal WinRAR de stream van het omvattend archiefbestand instellen op het uitgepakte bestand en negeert het de alternatieve stream van het ingepakte bestand
  1. Opgeloste fouten:

    a) in bèta 1 kon het bijwerken van een bestaand archief in RAR5-indeling ertoe leiden dat de archiefgegevens corrupt raakten, in het geval dat het bestaande archief archiefcommentaar bevatte, versleutelde bestandsnamen kende en was
    gemaakt door een WinRAR-versie ouder dan 6.20;

    b) het bijwerken van een archief met de schakelopties -ver -ow -s mislukten met een controlegetal-fout indien de optie -ver oude archiefbestandsversies verwijderde.

    Zonder de optie -s werd er mogelijk een te groot archief gemaakt met overbodige NTFS-beveiligingsrecords.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer