WinRAR 6.10 bèta 2

  1. Het WinRAR-pictogram wordt weergegeven op de taakbalk van Windows 11 nadat WinRAR wordt opgestart vanuit het contextmenu in Windows Verkenner. In een eerdere bètaversie was er in dit geval geen pictogram.
  2. Fouten opgelost:

    a) de WinRAR-shellextensie kon vastlopen in Windows 11;

    b) bij het terugzetten van WinRAR vanuit de systeembalk in Windows 7 werd het venster foutief onder andere geopende vensters geplaatst;

    c) de optie "Trapsgewijze contextmenu's" in het dialoogvenster "Instellingen" werd altijd weergegeven als ingeschakeld, zelfs als de gebruiker dit eerder had uitgeschakeld.

  1. Het dialoogvenster met archiefinformatie bevat de juiste grootte van het compressiewoordenboek voor de compressiemethoden ZIP Deflate64 en Implode. Eerder was dit altijd 32 KB voor deze compressiemethoden.

Eerst even testen?

Download snel uw 40 dagen gratis probeerversie van RAR of WinRAR!

Download de testversie Disclaimer