Winrar

WinRAR 5.40

 1. Het nieuwe submenu "Tekenset voor namen" in het menu "Opties" maakt het mogelijk om de tekenset te kiezen voor de namen van ingepakte bestanden. Deze keuze heeft invloed op het bladeren binnen archieven en bij het uitpakken van archieven. Gebruik de sneltoets Ctrl + E om dit menu snel te openen.

 
Dit kan nuttig zijn bij het uitpakken van een archief zonder Unicode-bestandsnamen, bijvoorbeeld als een zip-bestand met Chinese bestandsnamen in het archief wordt uitgepakt naar Windows waarbij Russisch staat ingesteld als taal voor niet-Unicode programma's.
 
2. Indien RAR-herstelvolumes (.rev-bestanden) zich bevinden in dezelfde map als de normale RAR-bestanden, dan zal de opdracht 'Archief testen' de inhoud van de .rev-bestanden verifiëren nadat de .rar-bestanden zijn getest.
 
Indien u alleen .rev-bestanden wilt testen zonder de .rar-volumes eerst te testen, dan kunt u de .rev-bestanden kiezen in de bestandslijst van WinRAR en drukken op de knop "Testen", of als u op de opdrachtregel bent:
 
rar t archiefnaam.part1.rev
 
3. Alhoewel het NTFS-bestandssysteem bestanden toestaat met aan het eind van de naam spaties en punten, zijn veel Windows-programma's niet in staat om bestanden met deze namen goed te verwerken. Als de optie "Potentieel incompatibele namen toestaan" op het tabblad "Uitgebreid" van het uitpakdialoogvenster is uitgeschakeld, dan zal WinRAR bij het uitpakken dergelijke spaties en punten aan het eind van de bestandsnaam weghalen, waar deze voorkomen.
 
Deze optie staat standaard uitgeschakeld.
 
De opdrachtregelversie RAR haalt ook eindspaties en -punten weg bij het uitpakken tenzij de schakeloptie -oni wordt meegegeven.
 
4. Eerder werd de bijwerkstand "Archiefinhoud synchroniseren" (schakeloptie -as op de opdrachtregel) afgebroken als een aantal van de in te pakken mappen niet gelezen kon worden. Nu gaat WinRar verder met de actie waarbij ingepakte bestanden worden behouden die overeenkomen met onleesbare mappen.
 
5. De Shift+Del-verwijderopdracht in WinRAR kan worden gebruikt om mappen te verwijderen die niet-standaard bestandsnamen bevatten met aan het eind spaties en punten. De gebruikelijke verwijderopdracht naar de prullenbak, maar ook de Shift+Del-opdracht in vorige WinRAR-versies kon dergelijke mappen niet verwijderen.
 
In tegenstelling tot de Del-opdracht verwijdert Shift+Del bestanden definitief (ze worden niet naar de prullenbak verplaatst). Er worden geen vragen gesteld voor bestanden met de kenmerken alleen-lezen en systeem.
 
6. U kunt mappen vanuit het mappendeelscherm verslepen naar andere programma's of het bureaublad om ze te kopiëren of uit te pakken. Sleep het archiefpictogram in het bovenste item van het mappendeelscherm om het gehele archief uit te pakken.
 
7. De knop "Nieuwe map" in het uitpakdialoogvenster stelt een nieuwe mapnaam voor gebaseerd op de archiefnaam in plaats van het weinigzeggende "Nieuwe map".
 
8. Versie-informatie in de opdrachtregelversie RAR:
 
a) Als de schakeloptie -iver wordt opgegeven, dan zal RAR het versienummer weergeven en daarna beëindigen. U kunt simpelweg "RAR -iver" uitvoeren;
 
b) De tekst "x86" of "x64" wordt weergegeven bij de versie-informatie van RAR voor Windows voor zowel de schakeloptie -iver als voor de copyrighttitel voor andere opdrachten.
 
9. Indien de schakeloptie -p wordt gebruikt zonder de optionele parameter , dan is het ook mogelijk om een wachtwoord in te stellen met bestandsomleiding of een pipe.
 
Voorbeeld: 
 
rar -p mijnarchief.rar mijnbestanden < wachtwoord.txt
 
10. De opdrachtregelversie RAR behandelt 'archiefnaam.partN' als 'archiefnaam.partN.rar' indien 'archiefnaam.partN' niet bestaat en 'archiefnaam.partN.rar' wel bestaat.
 
Bijvoorbeeld, het is mogelijk om te beginnen met uitpakken vanaf archiefnaam.part01.rar met de opdracht:
 
rar x archiefnaam.part01
 
11. Verbeteringen in de ondersteuning voor 7z-archieven:
 
a) De status "Compact" wordt correct herkend en gemeld voor 7z-archieven bij de opdracht Info in WinRAR;
 
b) De woordenboekgrootte wordt weergegeven voor LZMA- en LZMA2-7z-archieven bij de opdracht Info in WinRAR;
 
c) Een onbekende ingepakte bestandsgrootte binnen een compact 7z-blok wordt gemeld als '?' in plaats van '0' bij het bladeren door de inhoud van het archief in WinRAR.
 
12. De maximumlengte voor commentaar van RAR-archieven is verhoogd van 64 naar 256 KB.
 
Aangezien SFX-scriptopdrachten worden opgeslagen in archiefcommentaar, is het mogelijk om langere hoofd- en licentieteksten te gebruiken in SFX-archieven.
 
13. De lettergrootte van de WinRAR-viewer wordt correct verhoogd in de hoge-dpistand van Windows.
 
14. De schakeloptie -scul kan gebruikt worden om lijstbestanden in big-endian UTF-8-codering te verwerken, aangenomen dat ze een juiste bytevolgorde-markering (BOM) hebben. Eerder werden alleen little-endian bestanden ondersteund.
 
15. De minimumversie van Windows die wordt ondersteund is vanaf nu Windows XP SP3. WinRAR zal niet uitgevoerd worden in Windows XP zonder servicepacks.
 
16. De optie "Instellingen" > "Bestandslijst" > "Alle hoofdletternamen toestaan" is weggehaald. Deze optie was bedoeld om de overgang van MS-DOS naar Windows te vereenvoudigen en is niet meer nodig.
 
17. Fouten verbeterd:
 
a) De opdracht "Inpakken en e-mailen" in de 64-bits versie van WinRAR 5.31 werkte niet met de 64-bits versie van Microsoft Outlook;
 
b) Indien WinRAR 5.31 werd geïnstalleerd voor een rechts-naar-linkstaal op een Windows-systeem met Engels of een andere niet-rechts-naar-linkstaal, dan kon WinRAR de Windows Verkenner-vormgeving wijzigen naar rechts-naar-links;
 
c) Indien een archief was opgeslagen in een map zonder schrijfrechten en indien de archiefinhoud uitgepakt zou worden via slepen-en-neerzetten naar een map waarin geschreven mag worden, dan gaf WinRAR ten onrechte een melding om de rechten te verhogen.
 

WinRAR 5.31

1. De volgende zaken zijn verbeterd m.b.t. de hoge-DPI-stand in Windows:
a) Indien de tekstgrootte in de Windows-instellingen was ingesteld op 150% of groter, dan werd de lettergrootte in de help van WinRAR niet op gelijke wijze verhoogd, wat te kleine tekst opleverde;
b) de standaard-kolombreedte van de bestandslijst in WinRAR was kleiner dan verwacht voor de Windows-tekstinstelling 125% of hoger.
 
2. Interfaceverbeteringen voor rechts-naar-linkstalen:
a) correcte tekstuitlijning in de eenvoudige meldingen van WinRAR, zoals bevestigingen om ingepakte bestanden te verwijderen of om het logbestand leeg te maken;
b) de knoppen "OK",  "Annuleren" en "Help" zijn in dialoogvensters met meerdere tabbladen, zoals het inpak- en uitpakvenster maar ook het venster met WinRAR-instellingen, goed uitgelijnd en voldoen aan de Windows-huisstijl.
 
3. Fouten verbeterd:
a) De SFX-module van WinRAR laadt DLL-bestanden als gevolg van het aanroepen van bepaalde Windows API-functies, maar mogelijk werden deze DLL-bestanden gezocht in de map waar het uitvoerbare bestand zich bevond. Dit kon leiden tot een beveiligingsprobleem indien DLL-bestanden met malafide instructies in dezelfde map werden opgeslagen als waar het SFX-archief zich bevond. Nu neemt de SFX-module aanvullende maatregelen om dergelijke situaties te voorkomen in Windows Vista en nieuwer. 
Let er op dat gebruikers die niet de meest recente Windows-beveiligingsupdates geïnstalleerd hebben, naast gebruikers van Windows XP, nog steeds kwetsbaar zijn. Hierdoor moeten zij in het specifiek zorgvuldig omgaan met SFX-archieven, zoals deze alleen uit te voeren vanuit mappen zonder verdachte DLL-bestanden;
 
b) WinRAR 5.30 voerde .lnk-bestanden niet uit in de bestandslijst.

WinRAR 5.30

1. Recente berichtgeving gepubliceerd in september en oktober 2015 over de kritische kwetsbaarheid in zelfuitpakkende archieven van WinRAR, is onjuist.
Helaas hebben de massamedia niet opgemerkt dat hetgeen dat werd beschreven als een kwetsbaarheid in WinRAR, in feite een kwetsbaarheid is in Windows OLE die in november 2014 is gepatcht: https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms14-064.aspx.
Zelfs zonder patch brengt deze kwetsbaarheid in Windows OLE geen nieuwe risicofactoren met zich mee voor SFX-archieven gemaakt met WinRAR. 

Lees http://rarlab.com/vuln_sfx_html2.htm. Een patch voor WinRAR is niet nodig.

2. Uitpakken van meerdelige ZIP-archieven gemaakt met 7-Zip, toegevoegd. Zulke archieven hebben bestandsextensies als .zip.001, .zip.002, enz. U dient het .zip.001-bestand te openen in de WinRAR-omgeving om in zulke archieven te bladeren of om deze uit te pakken. Alle deelbestanden moeten zijn opgeslagen in dezelfde map voordat het archief kan worden uitgepakt.

3. Uitpakken van opgedeelde bestanden naar meerdere delen met extensies als .001, .002, enz. toegevoegd. U kunt het .001-bestand openen als een gebruikelijk archief en daarna de inhoud ervan uitpakken. WinRAR combineert alle delen en bewaart ze naar het uitgepakt bestand. Alle deelbestanden moeten zijn opgeslagen in dezelfde map voordat het archief kan worden uitgepakt.
Het item "001" is opgenomen in de lijst "WinRAR koppelen met" in het dialoogvenster Instellingen, tabblad Integratie.

4. De WinRAR-bestandslijst maakt het mogelijk om de knoppen Terug en Vooruit of de sneltoetsen Alt+Pijl links en Alt+Pijl rechts te gebruiken om door pasbezochte mappen te bladeren.

5. Mapjokertekens zijn mogelijk in de RAR-opdrachtregel in namen van bestanden die ingepakt moeten worden. Bijvoorbeeld:

rar a reservekopie c:reservkeopie2015** 

Recursie wordt automatisch ingeschakeld voor zulke mapjokertekens, zelfs als de schakeloptie -r niet is opgegeven.

6. De knop "Uitpakken" in een SFX-archief wordt gewijzigd naar "Onderbreken" zodra begonnen is met uitpakken, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om het uitpakken van een SFX-archief te onderbreken en op een later moment voort te zetten.

7. De optie "Versleutelde overslaan" in het dialoogvenster "Bestanden zoeken" om stilzwijgend versleutelde archieven over te slaan bij het uitvoeren van de zoekopdracht.

8. De testopdracht voor archieven werkt voor .tar.gz-, .tar.bz2- en .tar.xz-archieven. Aangezien de TAR-indeling geen controlegetallen biedt voor bestandsgegevens, controleert WinRAR enkel de geldigheid van de GZIP-, BZIP2- of XZ-container.

9. Het toevoegen van een nieuwe tekst aan het WinRAR-venster met diagnostische berichten kon traag zijn en de prestaties van de opdracht beïnvloeden in het geval van duizenden fouten. Nu werkt deze snel, onafhankelijk van het aantal fouten.

10. Het nieuwe object 'R' voor de schakeloptie -sc geeft de codering op van RAR-consoleberichten die verstuurd worden naar omgeleide bestanden en pipes. Bijvoorbeeld:

rar lb -scur gegevens > lijst.txt

Deze opdracht zal een in Unicode gecodeerd bestand 'lijst.txt' produceren met daarin de namen van de gecomprimeerde bestanden.

11. De slaaptijdparameter in de schakeloptie -ri [:] is bijgesteld om minder invloed te laten hebben op RAR-prestaties en in het specifiek op opdrachten gerelateerd aan herstelrecords. Hogere slaaptijdwaarden zijn nodig om de syteembelasting te verminderen naar een gelijk niveau als in eerdere versies.

12. De RAR-consoleopdrachten "l" en "v" geven de bestandstijd weer in de indeling JJJJ-MM-DD.

13. Bij het uitpakken van RAR- en ZIP-archieven gemaakt in Unix zal WinRAR de ontlede Unicode-tekens omschrijven naar voorsamengestelde tekens. Dergelijke conversie is vereist voor bepaalde Unix- en OS X-archieven om op een juiste manier ingepakte items met niet-Engelse namen in Windows uit te pakken. Dit werkt voor Windows-versies beginnend bij Windows Vista.

14. De wijzigingstijd wordt ingesteld voor alle gemaakte mappen bij het uitpakken van .7z-archieven. Eerdere versies deden dit enkel voor niet-lege mappen.

15. WinRAR voorkomt dat een computer in slaapstand gaat door gebruik van een inactiviteitstime-out totdat de huidige handeling, zoals inpakken, uitpakken of een andere archiefhandeling, gereed is.

16. De totale-voortgangsbalk wordt weergegeven bij het uitpakken van .arj-, .lzh- en .cab-archieven (uitgezondering multivolume archieven).

17. De voortgangsbalk wordt weergegeven bij het verwijderen van bestanden na het inpakken en bij het weghalen van het kenmerk "Archief" van ingepakte bestanden.

18. De opdracht "Testen" verifieert ook de inhoud van alternatieve NTFS-gegevensstromen in RAR 3.x- t/m 5.x-archieven. Eerder werd hun inhoud alleen gecontroleerd bij het uitvoeren.

19. Opgeloste fouten:

a) de RAR-console crashte in plaats van dat deze om bevestiging van overschrijven vroeg bij het toevoegen van bestanden aan al bestaande archieven;

b) de RAR-consoleopdracht "lt" gaf geen seconden weer in de bestandstijd;

c) WinRAR pakte .xxe-bestanden niet uit als ze niet de tekst "section N of xxencode" bevatten in de hoofdsectie;

d) RAR kon de inhoud van alternatieve NTFS-gegevensstromen niet herstellen als die waren opgeslagen met de schakeloptie -os indien deze was opgesplitst tussen verschillende volumes.

WinRAR 5.21

1. De 'slepen-en-neerzetten'-contextmenu-opties in het dialoogvenster "Instellingen"= > "Integratie" => "Contextmenu-items..." bieden de mogelijkheid om de in- en uitpakopdrachten van WinRAR uit te schakelen in het contextmenu dat wordt weergegeven nadat bestanden met de rechtermuisknop zijn versleept en neergezet.

2. Indien het bestand winrar.ini zich in dezelfde map bevindt als het WinRAR-installatieprogramma, dan zal winrar.ini worden gekopieerd naar de WinRAR-programmamap na afloop van de installatie.

3. Waar eerdere versies in sommige gevallen RAR5-volumes aanmaakten die licht kleiner waren dan de gevraagde grootte, daar komt deze situatie nu minder vaak voor. In de meeste gevallen komt de volumegrootte overeen met die opgegeven is door de gebruiker.

4. Vanaf nu slaat WinRAR bij het uitpakken standaard symlinks over met absolute paden in het doel waar deze naar verwijst. U kunt het aanmaken van dergelijke koppelingen inschakelen via de optie "Absolute paden toestaan in symlinks" op de tabblad "Uitgebreid" van het uitpakdialoogvenster of met opdrachtregel-schakeloptie -ola.

Dergelijke koppelingen verwijzen naar mappen buiten de doelmap bij het uitpakken en kunnen daarmee een beveiligingsrisico vormen. Schakel het uitpakken van deze bestanden alleen in als u zeker bent dat de inhoud van het archief veilig is, bijvoorbeeld bij uw eigen reservekopieën.

 5. Fouten verbeterd:

a) WinRAR 5.20 gaf een onnodige UAC-melding (Gebruikersaccountbeheer) als er een uitvoerbaar bestand werd opgestart vanuit een archief dat zich bevond in een door UAC beschermde map. Aangezien niets wordt uitgepakt naar de map waar het archief zich in dit geval bevindt, is de UAC-melding niet nodig;

 b) WinRAR overschreef mogelijk bestanden met het alleen-lezen kenmerk enkel bij het uitpakken van RAR- en ZIP-archiefindelingen. Dit is nu ook ingebouwd voor andere archiefindelingen die worden ondersteund door WinRAR;

c) De velden "Verstreken tijd" en "Resterende tijd" werden verkeerd weergegeven als de opdracht "Omzetten" werd toegepast op meerdere archieven met daarbij de optie "Herstelrecord toevoegen" ingeschakeld.

WinRAR 5.20

 1. Indien het Gebruikersaccountbeheer van Windows het niet toestaat dat bij het uit- of inpakken bestanden worden aangemaakt in mappen die door het systeem beschermd worden, dan probeert WinRAR zichzelf een tweede keer op te starten maar dan met beheerdersrechten om alsnog de taak af te maken. Het is hierbij nodig om de verhoogde rechten te bevestigen als reactie op de vraag van Gebruikersaccountbeheer om deze tweede WinRAR-instantie uit te voeren.

 2. U kunt bestanden in Verkenner met de rechtermuisknop verslepen en ze vervolgens in een andere map loslaten, waarna u in het contextmenu van WinRAR kiest om bestanden in te pakken. Hiermee kunt u een archief maken met deze bestanden in de doelmap.

  3. Het is mogelijk om het bestand WinRAR.ini te gebruiken in plaats van het Windows-register om WinRAR-instellingen op te slaan. Dit kan de voorkeur hebben voor u als u WinRAR op een verwisselbaar medium wilt installeren, bijv. een USB-stick, waarna u het op verschillende computers kunt uitvoeren.
 Bekijk het onderwerp "WinRAR.ini-bestand" in het hoofdstuk "Configuratie-instellingen" van de WinRAR-help voor meer informatie.

 4. Ondersteuning toegevoegd voor het uitpakken van ZIP- en ZIPX-archieven die zijn gecomprimeerd met het XZ-compressie-algoritme.

 5. Indien een ZIP- of ZIPX-archief een compressie-algoritme bevat buiten de gebruikelijke algoritmes "Opslaan" of "Inpakken", dan worden de namen van de algoritmes weergegeven in het veld "Versie om uit te pakken" in het dialoogvenster met archiefinformatie. Algoritmen met namen die onbekend zijn voor WinRAR zullen de naam "m" krijgen, waarbij "num" een numerieke aanduiding is van het compressie-algoritme.

 6. De opdracht "Openen met WinRAR" is beschikbaar in contextmenu's in Windows voor archiefindelingen die worden ondersteund door WinRAR. Dit kan worden uitschakeld met de optie "Openen met WinRAR (voor gebruikelijke archieven)" in het WinRAR-dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Integratie", optie "Contextmenu-items...".

7. De opdrachtregelversie RAR kan de standaardserie met schakelopties uitlezen uit het bestand rar.ini dat is opgeslagen in de RAR-programmamap.
 Voorheen was het enkel mogelijk om dezelfde serie schakelopties op te geven voor alle RAR-opdrachten met de tekenreeks "switches=". Nu ondersteunt rar.ini ook de mogelijkheid om losse series met schakelopties op te geven voor afzonderlijke RAR-opdrachten door middel van de volgende syntaxis:

switches_=

Bijvoorbeeld:
switches_a=-m5 -s
switches_x=-o+

 8. De opdracht "ch" ondersteunt de schakelopties -tl, -cu en -cl ook voor ZIP-archieven. Voorheen ondersteunde "ch" alleen deze schakelopties voor de RAR-archiefindeling.

 9. Voor archiefindelingen die geen gegevens voor bestandstijdstippen ondersteunen, zoals .bz2, .xz en .Z, wordt de wijzigingstijd van het archief gebruikt voor de uitgepakte bestanden. Dit is niet van toepassing op .tar.bz2, .tar.xz en tar.Z, waarbij de bestandstijdstip wordt opgeslagen in tar-koppen.

 10. De uitpakoptie "Beschadigde bestanden behouden" wordt ondersteund voor bzip2-archieven.

 11. Het WinRAR-pictogram in contextmenu's van Windows wordt juist geschuild in hoge-DPI-schermstanden zoals 150% of 200% van de normale tekstgrootte.

 12. Het is mogelijk om de WinRAR-opdracht "Benchmark" uit te schakelen met de variabele "Benchmark" in de Registersleutel HKEY_CURRENT_USERSoftwareWinRARPolicy. In een meerderegebruikers-omgeving kan de opdracht "Benchmark" misbruik maken van gedeelde processorbronnen. Bekijk het onderwerp "Registervariabelen" in het hoofdstuk "Configuratie-instellingen" van de WinRAR-help voor meer informatie.

 13. Naast de "sfxcmd"-variabele met daarin de volledige opdrachtregel, stelt de SFX-module een variabele genaamd "sfxpar" in waarin alleen de opdrachtregelparameters staan, zonder de voorafgaande SFX-modulenaam. Deze variabelen worden ingesteld voordat een programma wordt uitgevoerd die is opgegeven met de opdracht "Setup".

 14. De vraag om bestanden te overschrijven in de console-RAR geeft de grootte van wijzigingstijd weer voor bestaande en nieuwe bestanden.

15. Bij het inpakken van stdin met de schakeloptie "-si" stelt RAR de huidige systeemtijd in als wijzigingstijd van een ingepakt bestand. Eerdere versies stelden geen enkel tijdstip in.

 16. Het is mogelijk om de schakelopties "-si" en "-v" samen te gebruiken.
 Eerdere versies stonden niet toe dat volumes werden gemaakt bij het inpakken van stdin.

 17. Er wordt een waarschuwing gegeven bij het beginnen van het uitpakken van een bestand van 4 GB of groter vanuit een RAR- of ZIP-archieven naar een FAT32-partitie, zodat de gebruiker de taak kan annuleren. FAT32 ondersteunt niet bestanden van dergelijke grootte.
Ook wordt deze waarschuwing gegeven bij het beginnen van het maken van een RAR-archief met de methode "Opslaan" ("-m0") als de geschatte archiefgrootte 4 GB of groter is.

 18. De knop "Alles selecteren" in het dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Integratie" is van naam veranderd en heet nu "Alles omdraaien".
 De knop haalt de selectie weg bij archiefindelingen als ze al waren gekozen.

 19. De uitpakoptie "Archief verwijderen" verwijdert op een juist manier alle .zip- en .7z-bestanden. Eerder werd alleen het eerste volume in de serie verwijderd voor deze archiefindelingen.

WinRAR 5.11

1. WinRAR kan TAR-archieven uitpakken die mappen bevatten met uitgebreide pax-koppen. Eerdere versies konden ze niet uitpakken.

2. De uitpakoptie "Ongeldige bestanden behouden" wordt ondersteund door 7-Zip-archieven. 

 3. Fouten opgelost:

a) WinRAR 5.10 stelde de bestandskenmerken "verborgen", "alleen-lezen" en "systeem" niet in bij het uitpakken van ZIP-archieven;

  b) WinRAR 5.10 kon zelfuitpakkende RAR-archieven die geneste ZIP-archieven zonder compressie bevatten niet bijwerken;

  c) ZIP-archieven gemaakt met de optie "Paden niet opslaan" namen onnodig lege naamrecords voor mappen mee;

d) ingepakte bestanden konden een afwijking van 1 uur in de wijzigingstijd hebben in Windows XP;

  e) het verwijderen van bestanden in een compact RAR5-archief die bestanden bevatten die waren opgeslagen met de schakeloptie -ver kon er voor zorgen dat zulke bestanden versiegegevens kwijtraakten;

f) in plaats van werkbalkknoppen waren zwarte rechthoeken te zien in 16- en 24-bits schermkleurstanden met een aangepaste Windows-tekstgrootte groter dan 100%.

WinRAR 5.10

Wat is nieuw:
 1. Ondersteuning toegevoegd voor het uitpakken van ZIP- en ZIPX-archieven die ingepakt zijn met BZIP2-, LZMA- of PPMd-compressie.
2. Ondersteuning toegevoegd voor het uitpakken van opgesplitste 7z-archieven (.7z.001, .7z.002, ...).
3. Ondersteuning toegevoegd voor de CPU-instructieset AES-NI, waarmee het mogelijk wordt om de prestaties te verbeteren van het versleutelen en ontsleutelen van RAR-archieven.
4. Standaardthema-afbeeldingen zijn opgewardeerd met betere kwaliteit in de hoge-dpi-weergave.
5. Omgevingsvariabelen (zoals '%temp%') kunnen worden gebruikt in het veld 'Toe te voegen bestanden' in het inpakdialoogvenster.
 6. De schakeloptie -ai kan worden gebruikt bij het maken van een RAR-archief, zodat vooropgegeven waarden, gebruikelijk bij bestanden en mappen, worden opgeslagen in plaats van de daadwerkelijke kenmerken.
Voorheen kon deze schakeloptie alleen worden gebruikt bij het uitpakken.

RAR for Android 5.10

Whats new:

- icons of associated applications are displayed for non-archive file types in file list if such associated applications are available;
- if you wish to install APK file instead of opening it as archive, long press it and select "Install" in menu;
- fixed a crash when RAR was started from some external apps;
- fixed a crash when rotating screen while starting an external app from RAR.
Thank you for reporting crashes. Be sure, we check every such report carefully.

Download

RAR for Android 5.10 beta 1 released!

1. RAR for Android 5.10 beta released!

 Here it is now - free to use for all Android users! RAR Benelux, RARLAB.com and win.rar GmbH proudly present the release of the first all-in-one RAR application for Android devices. This is another step forward for the most advanced, efficient and complete archiving and compression software available in the market. 

We now offer you a software solution for all Windows based systems with WinRAR, a command line version RAR for Linux, FreeBSD and MAC OS X and in addition the application RAR for Android.

With the new app we are hoping to open a new horizon for a lot of users operating mainly or partly with the Android platform. For a long time users have searched for a complete RAR app which is not only able to unrar and unzip but also able to create RAR archives.

 We - and only we - now have it for you
 
2. Highlights of the RAR for Android 5.10 beta release:

RAR for Android 5.10 beta brings to the table a complete RAR app which can create RAR5 and ZIP archives and is able to decompress the most common compression formats, such as RAR, RAR5, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO and ARJ.
RAR for Android provides many options known from the desktop version, such as solid RAR archiving for better compression, deleting archived files, generating archive names by mask, creating volumes and recovery volumes, adding recovery records, using compression profiles, adding files to separate archives, unpacking multiple selected archives at once, encrypting not only file data, but also file names.
The RAR archive format supports a special kind of redundant information known as recovery records. If an archive has a recovery record, it can be repaired even after having been damaged due to a defect or other data loss. RAR for Android is the first and only compression app in the market to offer this feature.
The app provides basic file management commands through context menu and toolbar, such as 'cut', 'copy', 'delete', 'rename' and 'create folder' operations. Thus, it can also be used as a simple file manager as well.
The clear and straightforward interface is combining separated folder navigation and user-friendly file selection modes for your convenience. Opening a folder works intuitively by touching the folder name and folder selection works by tagging the provided check-boxes.

3. How to get the latest version?

 Well, it couldn't be any simpler. Just click here!
 You will be directed into the Google Play store, where you can just click on install to start the installation. 

 Please be aware that RAR for Android is only available for versions of Android starting at 4.x . If you cannot find RAR for Android, it may not be available for your device.

Versie 5.01

1. RAR 5.0-archieven kunnen optionele snelopen-gegevens bevatten. Deze optie kan ingeschakeld worden met de schakeloptie -qo[-|+] of met de optiegroep "Snelopen-informatie" in het inpakdialoogvenster. Hiermee wordt archiefinhoud in WinRAR sneller geopend.

Deze versie biedt betere bijwerkprestaties voor archieven die zowel snelopen-informatie bevatten als servicerecords, bijvoorbeeld NTFS-bestandsbeveiliging. Ook zijn de standaardparameters van snelopen-informatie geoptimaliseerd om snellere opentijden te bereiken voor zulke archieven.

2. Fouten opgelost:

a) de opdracht "Zoeken" kon mislukken bij het zoeken op tekst in .7z-archieven;

b) bij het openen van een RAR 5.0-archief met versleutelde bestandsnamen opgeslagen in een andere vergelijkbaar archief, dan kon WinRAR onterecht melden dat het wachtwoord ongeldig is. Dit kwam alleen voor als de wachtwoorden voor het binnenste en het buitenste archief afweken van elkaar. Het uitpakken werd er niet door beïnvloed, alle bestanden konden worden uitgepakt onafhankelijk van deze melding;

 c) de optie "Gebruiken voor alle archieven" in het wachtwoorddialoogvenster onderdrukte niet verdere vragen om een wachtwoord voor RAR 5.0-archieven met versleutelde bestandsnamen;

d) de adresbalk van WinRAR ging niet goed om paden gebaseerd op omgevingsvariabelen, zoals '%temp%';

e) de opslag van NTFS-bestandsbeveiligings- en alternatieve gegevensstromen werkte niet voor bestandspaden langer dan 260 tekens;

f) de opdracht "Testen" kon onterecht beschadigde gegevens melden in een geldig herstelrecord als slechts een deel van de bestanden in het RAR 5.0-archief was getest. Dit kwam niet voor als de volledige inhoud van het archief was getest;

g) de opdracht "Testen" meldde onterecht fouten bij het controleren van Unix-symlinks in RAR 4.x-archieven;

h) de opdracht "Weergeven" in WinRAR werkte niet voor bestanden in een BZIP2-archief;

i) als de optie "Wijzigingstijd met hoge nauwkeurigheid" in het inpakdialoogvenster was uitgeschakeld, dan sloeg WinRAR de wijzigingstijd helemaal niet op in plaats van een lagere nauwkeurigheid te gebruiken;

j) doelpaden die een '.'- of '..'-onderdeel bevatten werkten niet bij het uitpakken van niet-RAR-archieven in de opdrachtregelstand van WinRAR;

k) WinRAR kon CAB-archieven niet uitpakken die bestaan uit meerdere volumes.

Versie 5.00

1. Nieuwe RAR 5.0-archiefindeling. U kunt de optie "RAR 5.0" in het inpakvenster of de schakeloptie -ma op de opdrachtregel gebruiken om RAR 5.0-archieven te maken.

Oudere software, waaronder oudere WinRAR-versies, zijn niet in staat om RAR 5.0-archieven uit te pakken, dus als u van plan bent om een archief te sturen naar andere mensen, dan kan het nodig zijn om even stil te staan bij dit compatibiliteitspunt. U kunt er voor kiezen om de optie "RAR" in plaats van "RAR5" te gebruiken in het inpakvenster om RAR 4.x-archieven te maken, die compatibel zijn met eerdere WinRAR-versies.

2. Wijzigingen in het RAR 5.0-compressie-algoritme:

a) maximumgrootte voor het compressiewoordenboek is verhoogd naar 1 GB in de 64-bits versie van WinRAR. De 32-bits versie van WinRAR kan een woordenboek van 256 MB aan bij het maken van een archief. Zowel de 32- als de 64-bits versie kunnen archieven uitpakken met alle woordenboekgrootten, waaronder die van 1 GB;

b) de standaardgrootte voor het woordenboek voor RAR 5.0 is 32 MB, wat gebruikelijk neerkomt op een hogere compressieverhouding en lagere snelheid dan de 4 MB in RAR 4.x. U kunt de optie "Woordenboekgrootte" in het inpakvenster of de schakeloptie -md gebruiken om deze waarde te wijzigen;

c) de syntax van de schakeloptie -md is gewijzigd om de grotere woordenboekgrootten te ondersteunen. Voeg de achtervoegsels 'k', 'm' of 'g' toe om de grootte op te geven in respectievelijk kilo-, mega- en gigabyte, zoals -md64m voor een woordenboek van 64 MB. Als er geen achtervoegsels gebruikt zijn, dan wordt aangenomen dat megabytes bedoeld wordt, dus -md64m is gelijk aan -md64;

d) de RAR 5.0-indeling bevat compressie-algoritmen voor Intel IA-32-uitvoerbare gegevens en deltacompressie, maar de algoritmen voor tekst, audio, ware kleuren en Itanium uit RAR 4.x worden niet ondersteund. Deze verdwenen algoritmen zijn niet efficiënt voor moderne gegevenstypen en hardwareconfiguraties;

e) bij het uitpakken via RAR 5.0-indeling kunnen meerdere CPU-kernen worden ingezet. Ondanks dat dit niet om dezelfde omvang gaat als bij het inpakken, is de uitpaksnelheid hoger op grote bestanden met slecht comprimeerbare gegevens of bij het gebruik van BLAKE2-controlegetallen.

3. Wijzigingen in de RAR 5.0-archiefindeling:

a) bestandstijden worden opgeslagen volgens de gecoördineerde wereldtijd (Coordinated Universal Time oftewel UTC) in plaats van de vroegere lokale tijd, waardoor bestandsuitwisseling tussen verschillende tijdzones wordt vereenvoudigd;

b) bestandsnamen en archiefcommentaar gebruiken UTF-8-codering.

4. Het RAR 5.0-herstelrecord is gebaseerd op de foutcorrectiescodes van Reed-Solomon. Als de grootte van het herstelrecord groot genoeg is, dat is 5% of meer, dan biedt het nieuwe foutcorrectieschema veel hogere weerbestand tegen meerdere schadeplekken in vergelijken met het RAR 4.x-herstelrecord. Kleinere records, zoals 1 tot 2 procent of een minder willekeurige soort schade zullen minder verschil maken tussen 4.x en 5.0. Bij een enkele aaneengesloten schadeplek zal de doeltreffendheid bij 4.x en 5.0 ongeveer gelijk zijn.

Naast de gebruikelijke gewiste gegevens biedt het nieuwe herstelrecord de mogelijkheid om verdwenen of toegevoegde gegevens van aanzienlijk uitgebreide grootte in vergelijking met eerdere RAR-versies. De maximumgrootte voor toegevoegde gegevens is enkele megabytes. De maximumgrootte voor verdwenen gegevens hangt af van het soort schade en kan in sommige gevallen net zo groot zijn als de grootte van het herstelrecord.

Maar nog altijd worden de beste prestaties en doeltreffendheid behaald als er geen gegevens verdwenen of toegevoegd zijn, dus als alle gegevens (inclusief beschadigde sectoren) op hun oorspronkelijke plekken staan. Dat houdt in dat als u speciale software gebruikt om een archief kopiëren vanaf een beschadigd medium, het dan beter is om de optie te gebruiken waarbij beschadigde sectoren worden opgevuld met nullen of andere gegevens in plaats van het volledig wegsnijden van deze gegevens uit het uiteindelijke bestand.

Het RAR 5.0-herstelrecord is beter bestendig tegen beschadiging van het herstelrecord zelf en kan gedeeltelijk ongeldige herstelrecordgegevens gebruiken. Merk wel op dat de opdracht "Herstellen" geen defecte blokken in het herstelrecord herstelt: alleen bestandsgegevens worden hersteld. Nadat een archief succesvol is hersteld, dient u mogelijk een nieuw herstelrecord aan te maken voor de opgeslagen bestanden.

Het nieuwe herstelrecord is niet meer gebaseerd op sectoren met een grootte van 512 bytes en bevat gecompliceerdere gegevensstructuren. Het is dus onmogelijk om de grootte ervan in sectoren op te geven. Bij RAR 5.0-archieven wordt de parameter van de schakeloptie -rr[N] en de opdracht rr[N] altijd opgevat als een percentage van de archiefgrootte, onafhankelijk of het procentteken wel of niet wordt meegegeven. Gebruikelijk is dat een herstelrecord met een grootte van N% tot aan N% aan aaneengesloten beschadigde gegevens kan herstellen en dat de archiefgrootte slechts met iets meer dan N% toeneemt. De mogelijkheid om meerdere schadeplekken te herstellen is proportioneel aan N.

We hebben de paper "Screaming Fast Galois Field Arithmetic Using Intel SIMD Instructions" van James S. Plank, Kevin M. Greenan en Ethan L. Miller gebruikt om de prestaties van de Reed-Solomon-codering te verhogen. Daarnaast zijn we Artem Drobanov en Bulat Ziganshin dankbaar voor voorbeelden en ideeën die het mogelijk hebben gemaakt om de Reed-Solomon-codering efficiënter te maken.

5. De opdracht "Testen" controleert de geldigheid van het RAR 5.0-herstelrecord. Het herstelrecord wordt getest nadat alle ingepakte bestanden zijn verwerkt.

Indien een ongeldig archief een herstelrecord bevat, dan is het eventueel mogelijk om deze te herstellen, zelfs als de geldigheidstest van het herstelrecord mislukt is. De opdracht "Herstellen" probeert om zelfs een gedeeltelijk beschadigd herstelrecord te gebruiken. Gebruik dus de negatieve testresultaten van het herstelrecord als een reden om het archief opnieuw te maken als u de beschikking hebt over de oorspronkelijke bestanden, maar niet als een reden om de opdracht "Herstellen" niet te gebruiken.

6. Wijzigingen in het RAR 5.0-versleutelingsalgoritme:

a) het versleutelingsalgoritme is gewijzigd van AES-128 naar AES-256 in CBC-stand. De functie voor sleutelafleiding is gebaseerd op PBKDF2 gebruikmakend van HMAC-SHA256;

b) de speciale controlewaarde voor de geldigheid van het wachtwoord maakt het mogelijk om de meeste verkeerde wachtwoorden te herkennen zonder dat het hele bestand eerst uitgepakt hoeft te worden;

c) als de archiefkoppen niet versleuteld zijn (als de optie "Bestandsnamen versleutelen" uit staat), dan worden de controlegetallen voor bestanden in versleutelde RAR 5.0-bestanden gewijzigd door middel van een speciaal wachtwoordafhankelijk algoritme, om het zodoende onmogelijk te maken om de inhoud van het bestand te raden aan de hand van de controlegetallen. Verwacht geen zulke versleutelde controlegetallen van bestanden op het niveau van CRC32- en BLAKE2-waarden.

7. RAR 5.0-archieven maken het mogelijk om BLAKE2sp-hash te gebruiken met een lengte van 256-bits (https://blake2.net) in plaats van een CRC32 van 32-bits groot als controlegetal voor bestanden. Schakel de optie "BLAKE2-controlegetallen voor bestanden gebruiken" op het tabblad "Opties" van het inpakvenster of geef de schakeloptie -htb op in opdrachtregelstand om BLAKE2-controlegetallen te gebruiken.

Hoewel een licht groter archief hiermee gemaakt wordt, kan BLAKE2 worden gebruikt voor identificatie van de inhoud van bestanden. Als twee bestanden dezelfde BLAKE2-waarde hebben, dan kan het praktisch gegarandeerd worden dat hun inhoud gelijk is. Het foutherkenningskenmerk van BLAKE2 is daarnaast veel sterker dan in het veel kortere CRC32.

8. Functies verwijderd:

a) de functie voor de echtheidsverificatie bood niet het vereiste betrouwbaarheidsniveau en is verwijderd;

b) de schakeloptie -en (om geen blok "einde van archief" toe te voegen) wordt niet ondersteund door RAR 5.0-archieven, welke altijd een blok "einde van archief" zullen bevatten. Dit blok biedt WinRAR de mogelijkheid om veilig externe gegevens over te slaan zoals digitale handtekeningen die zijn toegevoegd aan het archief;

c) de oude manier van volumenamen in de bestandsextensie (archiefnaam.rNN) worden niet ondersteund door RAR 5.0-archieven, welke alleen archiefnaam.partN.rar-volumenamen gebruiken

d) bestandscommentaar wordt niet meer ondersteund in RAR 4.x- en RAR 5.0-archieven. De opdrachtregelopdracht 'cf' is verwijderd. Dit heeft geen invloed op de ondersteuning voor archiefcommentaar, welke in beide versies ven de archiefindeling aanwezig is en niet op de planning staat om verwijderd te worden.

9. De opdracht "Wachtwoord instellen" en de optie "Woordenboekgrootte" zijn verplaatst naar het tabblad "Algemeen" van het inpakvenster.

10. U kunt de optie "Symbolische koppelingen als koppelingen opslaan" op het tabblad "Uitgebreid" van het inpakvenster gebruiken om symbolische koppelingen en reparse points in NTFS op te slaan en terug te zetten als koppelingen, zodat hun inhoud niet wordt meegenomen bij het inpakken. Het equivalent hiervan op de opdrachtregel is de schakeloptie -ol.

Een vergelijkbare opties voor harde koppelingen in NTFS is "Harde koppelingen als koppelingen opslaan". Het equivalent op de opdrachtregel hiervoor is de schakeloptie -oh.

Beide opties zijn alleen beschikbaar voor de RAR 5.0-archiefindeling.

11. Ondersteuning toegevoegd voor alleen het uitpakken van de XZ-archiefindeling.

12. Wijzigingen in het verwerken van herstelvolumes in de RAR 5.0-archiefindeling:

a) het maximumaantal RAR+REV-volumes in de RAR 5.0-indelingis 65 535 in plaats van 255;

b) handelingen met betrekking tot herstelvolumes zijn sneller dan in RAR 4.x;

c) naast herstelgegevens slaan RAR 5.0-REV-bestanden ook dienstspecifieke gegevens op zoals controlegetallen van beschermde RAR-bestanden. Deze zijn dus licht groter dan de RAR-volumes die ze beschermen. Als u van plan bent om losse RAR- en REV-bestanden naar verwisselbare media op te slaan, houd dan rekening hiermee en geef de RAR-volumegrootte op als een paar kilobyte kleiner dan de mediagrootte.

13. De maximumlengte van paden voor bestanden in RAR- en ZIP-archieven is verhoogd naar 2 048 tekens.

14. De opdrachtregelversie RAR geeft de beëindigingscode 11 terug als herkend wordt dat de gebruiker een verkeerd wachtwoord heeft ingevoerd. Deze code wordt alleen teruggegeven voor RAR 5.0-archieven. Het is onmogelijk voor RAR 4.x-archieven om verschil te maken tussen een verkeerd wachtwoord en beschadigde gegevens.

15. De opdrachten 'v' en 'l' geven de ingepakte bestandsnamen aan het eind van de regel weer, niet zoals voorheen vooraan. Ook worden sommige velden die eerder voorkwamen in de uitvoer van 'l' en 'v' nu alleen weergegeven met 'lt' en 'vt'.

De opdrachten 'vt' en 'lt' bieden uitgebreide informatie op meerdere regels voor elk ingepakt bestand.

'vta' en 'lta' bevatten nu ook dienstspecifieke koppen in de lijst.

16. De standaardtekenset voor bestandslijsten in opdrachten als 'rar a archiefnaam @bestandslijst' is nu ANSI voor zowel WinRAR als de opdrachtregelversie RAR. In eerdere versies was dit ANSI voor WinRAR en OEM voor de opdrachtregelversie RAR. U kunt de schakeloptie '-scl' gebruiken om deze standaardoptie te overschrijven.

17. De interne WinRAR-viewer kan bestanden in de UTF-8 en UTF-16-little-endiancoderingen herkennen en weergeven.

18. De UTF-16-little-endiancodering wordt in het RAR- en WinRAR-logboekbestand rar.log gebruikt, waarmee Unicode-bestandsnamen op een juiste manier worden opgeslagen in het logboek. WinRAR haalt de inhoud van een ouder rar.log-bestand (in de niet-Unicode-indeling) om zo menging van verschillende coderingen in hetzelfde logboekbestand te voorkomen. In het geval van de opdrachtregelversie RAR dient u met de hand het oude bestand rar.log te verwijderen, anders zal RAR UTF-16-meldingen toevoegen aan het bestaande rar.log-bestand.

U kan de schakeloptie -sc<tekenset>g gebruiken om de standaard codering van het logboek te wijzigen. Bijvoorbeeld -scag voor ANSI-codering.

19. De opdrachtregelopdracht 'r' (herstellen) bevat voortaan een optionele parameter doelpad waarmee de doelmap voor een hersteld archief kan worden opgegeven:
rar r archief.rar doelpad
 

Versie 4.20

1. Wijzigingen in de RAR-compressie:

a) Het RAR-compressiealgoritme voor algemene gegevens is geoptimaliseerd voor beter gebruik van meerdere  processorkernen. Hoewel zelfs snelheidswinst mogelijk is met een enkele processor, zullen de beste resultaten worden behaald in een omgeving met meerdere kernen.

De snelheidswinst hangt af van de soort gegevens en de gemiddelde bestandsgrootte. Meerdere kernen worden efficiënter ingezet bij het comprimeren van grote bestanden.

 We hebben een snelheidsverdubbeling gemeten bij een gemengde groep bestanden, bestaande uit grote tekstbestanden en uitvoerbare bestanden en zelfs een verdrievoudiging in compressiesnelheid op gegevens met lage redundantie, zoals JPG- en MP3-bestanden, vergeleken met versie 4.11 op een CPU met 4 kernen en 8 threads;

 b) We hebben de geheugeneisen moeten verhogen om de hogere compressiesnelheid te kunnen bereiken. De nieuwe versie neemt ongeveer 120 MB in beslag voor de gegevensstructuren voor compressie, terwijl dit 40 MB was in WinRAR 4.11;

c) Het RAR-compressiealgoritme voor tekstgegevens kan niet efficiënt gebruik maken van meerdere CPU-kernen, waardoor de prestaties in een omgeving met meerdere processoren veel lager is in vergelijking met het algoritme voor algemene gegevens. Ook is de uitpaksnelheid veel lager dan in het algemene algoritme, onafhankelijk van het aantal CPU's. Hierom hebben we besloten het tekstalgoritme standaard uit te schakelen.

Indien u de maximale compressieverhouding wilt voor tekstgegevens onafhankelijk van de snelheid, dan kunt u de tekstcompressie inschakelen in het dialoogvenster "Uitgebreide compressieparameters". Druk op de knop "Compressie..." op de pagina "Uitgebreid" van het inpakdialoogvenster om hier bij te komen. U kunt deze optie ook permanent wijzigen in het standaardcompressieprofiel;

In de opdrachtregelstand kan tekstcompressie worden ingeschakeld met de schakeloptie '-mct'.

  d) De compressiestand 'Snelste' ('-m1') ondersteunt nu ook meerdere processorkernen. In 4.11 werd er gebruik gemaakt van slechts een enkele processorkern.

2. Het RAR-decompressiealgoritme voor algemene gegevens is ook sneller, maar niet gelijkwaardig aan de RAR-compressie. Een snelheidsverhoging van 10 tot 15% is mogelijk, vergeleken met versie 4.11. RAR-decompressie is niet in staat om meerdere processorkernen te gebruiken, waardoor snelheidswinst niet afhankelijk is van het aantal kernen.

 3. Wijzigingen in de ZIP-compressie:

a) ZIP-compressie ondersteunt nu meerdere processorkernen wat in vele malen betere prestaties oplevert, tot 3 keer sneller op een CPU met 4 kernen en 8 threads. Prestaties bij een enkele CPU is ook verbeterd;

 b) het geheugengebruik voor ZIP-compressie is verhoogd naar ongeveer 15 MB.

4. Het maken en verwerken van herstelvolumes kunnen nu gebruik maken van meerdere CPU-kernen, wat een hogere snelheid oplevert. Ondanks dat, zal in de meeste situaties de zoeksnelheid van harde schijven de beperkende factor zijn voor herstelvolumes. Dit betekent dat de snelheidswinst het beste opgemerkt wordt bij het gebruik van SSD-schijven (Solid State Drive).

5. De toegestane ' '-waarde voor de schakeloptie '-mt ' is nu 1 - 32, niet 0 - 16 zoals in eerdere versies.

6. Opdracht 'Bestanden zoeken' zoekt voortaan in 7-Zip-archieven.
Voorheen werd de .7z-archiefindeling niet ondersteund door 'Bestanden zoeken'

 7. Windows 2000 wordt niet meer ondersteund door WinRAR en de zelf-uitpakkende modules van WinRAR.

8. De knop "Huidige instellingen opslaan" in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties" is nu alleen beschikbaar als een bestaand archief wordt omgezet naar SFX. De opties die met deze knop worden
opgeslagen, worden alleen toegepast bij het omzetten naar een SFX.

Indien u een SFX-archief maakt of bijwerkt, worden alleen SFX-opties gebruikt die zijn opgeslagen in het standaardcompressieprofiel. Opties opgeslagen in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties" worden genegeerd voor deze taken.

 

Versie 4.11

1. Fouten opgelost:

a) WinRAR sloeg het NTFS-kenmerk 'Gecomprimeerd' niet op bij het maken van RAR-archieven;

  b) WinRAR liep vast in opdrachtregelstand indien de parameter @bestandslijst opgegeven was op het moment dat 'bestandslijst' niet bestond. 
Deze fout had alleen betrekking op WinRAR.exe, niet op RAR.exe;

c) indien het uitsluitingsmasker '-x*specifiekemap*' was opgegeven bij het inpakken en indien de naam van de huidige map 'specifiekemap'bevatte, dan sloeg WinRAR alle bestanden over en stopte met het maken van het archief;

d) GUI-zelfuitpakkende archieven werkten niet in Windows Pre-installatieomgeving (Windows PE).

Versie 4.10

1. WinRAR kan ZIP-archieven maken van praktisch elke grootte.

De ZIP-beperkingen zoals een archiefgrootte van maximaal 2 GB en 65 535 bestanden die eerdere WinRAR-versies kennen, zijn niet meer van toepassing.

2. WinRAR kan multivolume-ZIP-archieven maken. Deze archieven staan ook wel bekend als opgesplitste ZIP-bestanden.

ZIP-volumes hebben namen als 'volnaam.zip', 'volnaam.z01','volnaam.z02'. Gebruik een volume met de bestandsextensie '.zip' bij archiefverwerkingshandelingen, zoals het uitpakken en openen van een archief.

In tegenstelling tot RAR-volumes kunnen ZIP-volumes niet zelfuitpakkend zijn.

WinRAR heeft toegang nodig tot alle ZIP-volumes of de gehele bestandsreeks bij multivolume-archieven tegelijkertijd wanneer ze aangemaakt of uitgepakt worden. Het is dus onmogelijk om ZIP-volumes te maken of uit te pakken op verwisselbare schijven met een volume per schijf. U moet ze allemaal aanmaken in dezelfde map.

3. Ondersteuning toegevoegd voor bestandstijden met hoge nauwkeurigheid in ZIP-archieven. WinRAR kan de bestandstijd van wijziging, aanmaken en laatste toegang opslaan en uitpakken voor ZIP-archieven met een nauwkeurigheid van 100 nanoseconde.

U dient de optie "Wijzigingstijd met hoge nauwkeurigheid" in het onderdeel "Tijd" van het inpakdialoogvenster aan te zetten om alle drie tijden in een archief op te slaan.
Zet de gewenste bijbehorende bestandstijdopties aan in het onderdeel "Uitgebreid" van het uitpakdialoogvenster om te kiezen welke tijden uitgepakt worden.

4. Ondersteuning toegevoegd voor Unicode-namen opgeslagen in het ZIP-veld 'Extra veldgegevens'. Verschillende ZIP-hulpprogramma's slaan Unicode-namen oftewel op in de bestandskop oftewel in het ZIP-veld 'Extra veldgegevens' en nu kan WinRAR beide opslagsoorten voor Unicode-namen goed verwerken.

5. De optie "Archiefinhoud synchroniseren" en de schakeloptie '-as' op de opdrachtregel worden ondersteund voor de ZIP-indeling.

 6. Wijzigingen aan het gedrag van de schakeloptie '-ag':

a) '-ag' kan worden gebruikt bij alle RAR- en WinRAR-opdrachten, niet alleen meer bij het inpakken;

b) het gedrag van het indelingsteken 'N' verschilt bij inpak- en niet-inpakhandelingen. Bij het inpakken wordt deze opgehoogd totdat de eerste ongebruikte naam is gevonden. Bij niet-inpakhandelingen zoals uitpakken wordt het bestaande archief gekozen dat voorafgaat aan de eerste ongebruikte naam;

c) het indelingsteken 'I' maakt het mogelijk om minuten op te geven onafhankelijk van de aanwezigheid en positie van 'H' (uren) in de indelingstekenreeks. Deze kan worden gebruikt in plaats van 'M' (minuten), als u minuten voorafgaand aan uren wilt plaatsen of als u helemaal geen uren nodig heeft.

7. Standaard stelt WinRAR voor om een archief bij te werken als de viewer een geopend bestand heeft gewijzigd of als deze nieuwe bestanden heeft aangemaakt. De nieuwe optie "Wijzigingen negeren voor" in het dialoogvenster "Instellingen" tabblad "Viewer" maakt het mogelijk om dit gedrag uit te schakelen. U kunt een of meerdere bestandsmasker opgeven, gescheiden door spaties, waarna WinRAR geen melding zal geven met de vraag om een archief bij te werken indien een bestand is aangemaakt of gewijzigd wier naam voldoet aan een van deze maskers.

8. Wijzigingen in het invoerveld voor volumegrootte. U kunt nu grootte-eenheden kiezen in het uitvalmenu rechts naast de volumegrootte.
De oude manier om uitbreidingstekens voor grootte te definiëren - door een teken als 'k', 'm', enz. op te geven na de numerieke waarde van de grootte - wordt ook ondersteund.

9. Wijzigingen in het veld "Voorgedefinieerde groottes" van het dialoogvenster "Volumegroottes definiëren". Floppy's en ZIP-schijven zijn vervangen door volumes met respectievelijk de grootte 5 MB en 100 MB. Daarnaast zijn er nieuwe regels toegevoegd voor de maximumbestandsgrootte voor bestanden in het FAT32-bestandssystemen en voor Blu-rayschijven.

10. Nieuwe optie "Bestanden vernietigen indien wachtwoord ingesteld" van het tabblad "Opties" van het inpakdialoogvenster. Indien u de voorkeur er aan geeft om altijd versleutelde bestanden veilig te verwijderen, dan kunt u de optie "Bestanden wissen indien wachtwoord ingesteld" aanzetten in het standaardcompressieprofiel.

11. Nieuwe optie "Alleen (versleutelde) tijdelijke bestanden vernietigen" van het tabblad "Beveiliging" van het dialoogvenster Instellingen. Hiermee wordt het mogelijk om een tragere maar veiligere methode te gebruiken om tijdelijke bestanden te verwijderen die zijn uitgepakt uit archieven die door WinRAR als versleuteld worden beschouwd. Snel verwijderen wordt gebruikt voor alle andere tijdelijke bestanden.

 12. Wijzigingen in de opdracht "Archieven omzetten":

a) het is nu mogelijk om versleutelde archieven om te zetten. Voorheen liet de opdracht "Archieven omzetten" deze over.

Heeft u ondanks dit nieuwe gedrag de voorkeur om ze over te slaan, dan kunt u dit mogelijk maken voor de optie "Versleutelde archieven overslaan" in te schakelen in het dialoogvenster "Archieven omzetten".
Het kan nuttig zijn als u de omzettingsopdracht wilt uitvoeren in onbeheerde bestand, waarmee wachtwoordmeldingen voorkomen worden;

b) het speciale archieftype 'rar2', welke specifiek was voor RAR 1.x- en 2.x-archieven, is verwijderd. Het archieftype "rar" stuurt de omzetting aan van alle versies van RAR-archieven.

 Aangezien de omzettingsopdracht niet meer de RAR-archiefversie hoeft te herkennen, zal de initiële zoekopdracht voor archieven sneller uitgevoerd worden, wat resulteert in een kleinere vertraging voorafgaand aan het weergeven van het dialoogvenster "Archief omzetten".

13. De nieuwe schakeloptie '-log[ind][=naam]' maakt het mogelijk om archieven en bestandsnaam naar een logboekbestand te schrijven bij het inpakopdracht voor RAR- en ZIP-indelingen en ook bij uitpak-, verwijder- en overzichtopdrachten voor de RAR-indeling.

Deze schakeloptie is specifiek nuttig als u een archief verder wilt verwerken dat is aangemaakt met de schakelopties '-ag' of '-v', omdat de optie '-log' de archiefnaam aanbiedt die is gegenereerd door WinRAR.

14. De nieuwe schakeloptie -@[+] maakt het mogelijk om alle parameters te verwerken die beginnen met het '@'-teken in de bestandsnaam (schakeloptie '-@') of als bestandslijsten (schakeloptie '-@+').

15. De SFX-opties "Installatieprogramma" zijn verplaatst van de pagina "Algemeen" naar "Installatie" van het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties". Beide opties "Uitvoeren na uitpakken" en "Uitvoeren voor uitpakken" geven de optie om meerdere regels in te voeren, waarmee het mogelijk is om meerdere installatieprogramma op te geven voor een SFX-archief.

16. De SFX-scriptopdracht "SetupCode" geeft het SFX-archief de opdracht om te wachten op beëindiging van het installatieprogramma en geeft de retourneerwaarde van het installatieprogramma terug opgehoogd met 1 000 als retourneerwaarde van het uitvoerbaar SFX-bestand.

Het GUI-equivalent van deze opdracht is de optie "Wachten en retourneerwaarde teruggeven" op het tabblad "Installatie" van het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties".

17. SFX ondersteunt niet meer de opdrachtstand Snelkoppeling "S" (aanmaken in het bovenste niveau van het Startmenu). Recente Windows-versies bieden niet meer de mogelijkheid om items toe te voegen aan de begin van het Startmenu.

18.  Volumegrootte in het inpak- en wizarddialoogvenster kunnen nu als kommagetal opgegeven worden. Het gebruikte decimaalteken wordt opgevraagd via de landinstellingen van Windows.
De schakeloptie '-v' op de opdrachtregel ondersteunt ook kommagetallen.
In de opdrachtregelstand wordt de punt ('.') altijd als decimaalteken gebruikt. Bijvoorbeeld: '-v1.5g' betekent 1,5 gigabyte.
 

Versie 4.01

1. Ondersteuning toegevoegd aan binair opgeslagen bestandsgroottes in TAR-archieven. 
Enkele TAR-archieven gebruiken de binaire grootte-indeling in plaats van de octale vorm voor bestanden groter dan 8 GB.

2. Fouten verbeterd:

a) opdracht "Herstellen" mislukte bij het reconstrueren van de structuur van RAR-archieven die minimaal één bestand bevatten met een ingepakte grootte groter dan 4 GB.
Deze fout had geen invloed op herstel gebaseerd op herstelvolumes. Het deed zich enkel voor indien geen herstelvolume was gevonden en WinRAR reconstructie uitvoerde van de archiefstructuur;

b) zelfs als de optie "Paden niet uitpakken" in het tabblad "Uitgebreid" van het uitpakdialoogvenster was ingesteld als standaardwaarde, dan nog pakte WinRAR bestandspaden uit op het moment dat deze werd opgestart vanuit het rechtermuisknopmenu van Windows Verkenner.

c) na het invoeren van een verkeerd wachtwoord voor een versleuteld ZIP-archieven, negeerde WinRAR in enkele gevallen volgende pogingen om een geldig wachtwoord in te voeren;

d) de opdracht "Wizard" maakte het niet mogelijk om zelf-uitpakkende en multivolume-archieven te maken bij het inpakken van een enkele map of een bestand zonder extensie.

e) de opdracht "Instellingen importeren vanuit bestand" herstelde niet meerregelig commentaar in WinRAR-compressieprofielen;

f) bij het omzetten van RAR-archieven met naamgeving in de indeling 'naam1.naam2.part#.rar' haalde de opdracht "Archieven omzetten" foutief het deel ".name2" weg. Hierdoor had de uiteindelijke archiefnaam de vorm 'naam1.rar' in plaats van 'naam1.naam2.rar'.

g) RAR kon mogelijk vastlopen bij het maken van een nieuw archief met de schakeloptie '-agNNN' indien het archiefnummer in de gegenereerde naam 110 of groter zou zijn.

h) WinRAR gaf niet-Engelstalige bestandsnamen juist weer in 7-Zip-archieven wanneer deze een niet-standaard codepagina in gebruik hadden. Het probleem deed zich enkel voor bij het weergeven, de namen werden wel goed verwerkt bij het uitpakken.

Versie 4.00


1. Uitpaksnelheid van RAR is verbeterd. Afhankelijk van het soort gegevens kan het uitpakken tot 30% sneller zijn dan in vorige versies.
Zowel het algemene RAR-algoritme als de meeste speciale RAR-multimediamodules hebben baat bij deze verbetering. De enige module van het RAR-algoritme dat niet betrokken is, is de module "Tekstcompressie".

2. Wijzigingen in ISO-ondersteuning:

a) UDF-ondersteuning is bijgewerkt naar UDF-revisie 2.50. Hiermee is het mogelijk om de meeste ISO-bestanden met Blu-ray-materiaal uit te pakken;
b) bij het bladeren van een ISO-bestanden met UDF, wordt het UDF-revisienummer weergegeven achter de UDF-indelingsnaam in de WinRAR-adresbalk en in het dialoogvenster "Archiefinformatie";
c) Bij het uitpakken van mappen stelt WinRAR de wijzigingsdatum van mappen in die opgeslagen zijn in UDF- en ISO9660-bestanden.

3. Wijzigingen in wachtwoorddialoogvensters:

a) WinRAR gebruikt nu hetzelfde soort wachtwoorddialoogvenster, zowel bij het inpakken als het uitpakken, dus de optie "Wachtwoord weergeven" zal nu ook aanwezig zijn bij het uitpakken;
b) De knop "Wachtwoorden indelen..." in het wachtwoorddialoogvenster biedt toegang tot een interface om uw wachtwoorden in te delen. Hierin kunt u uw vaakgebruikte wachtwoorden opgeven. Daarnaast hebt u toegang tot deze opgeslagen wachtwoorden met behulp van een uitvalmenu of de functie Auto-aanvullen in het wachtwoorddialoogvenster.
Het is belangrijk om te weten dat wachtwoorden onversleuteld worden opgeslagen en dat daarmee iedereen die toegang heeft tot uw computer de wachtwoorden kan zien. Gebruik de functie "Wachtwoorden indelen" alleen als uw computer beschermd is tegen ongeauthoriseerde toegang.
c) De optie "Gebruiken voor alle archieven" is aanwezig in het wachtwoorddialoogvenster bij het uitpakken van meerdere archieven tegelijk. U kunt het gebruiken om een ingevoerd wachtwoord toe te passen op alle archieven.
Als u deze optie gebruikt met een leeg wachtwoord, dan zal WinRAR alle versleutelde archieven overslaan.
d) In tegenstelling tot eerdere versies wordt het wachtwoord van het standaardcompressieprofiel niet gebruikt bij het uitpakken. Als u hetzelfde wachtwoord wilt gebruiken voor alle archieven die u uitpakt, druk dan op de knop "Wachtwoorden indelen..." in het dialoogvenster "Wachtwoord" en geef een nieuw wachtwoorditem op, waarbij u "*" gebruikt als bestandsfilter in het veld "Kiezen voor archieven".
 

4. In Windows 7 zal WinRAR de voortgang van de actie die u uitvoert ook weergeven op het WinRAR-pictogram op de Windows-taakbalk. U kunt dit uitschakelen door middel van de optie "Voortgangsbalk in taakbalk" op het tabblad "Algemeen" van de WinRAR-instellingen.

5. Diverse verbeteringen met betrekking tot Unicode-ondersteuning maken het mogelijk om niet-Engelse bestandsnamen beter te verwerken. Een overzicht van een aantal van deze verbeteringen:

a) betere Unicode-verwerking in WinRAR bij de opdrachten "Naam wijzigen", "Omzetten", "Zoeken" en andere opdrachten, in het deelscherm Boomstructuur, in het wachtwoorddialoogvenster en in vele andere onderdelen van de WinRAR-interfaqce;
b) juist weergegeven Unicode-namen in WinRAR-items in de contextmenu's van WinRAR.
c) Unicode-ondersteuning in .lng-bestanden, waarmee WinRAR-vertaling mogelijk wordt voor talen die volledig met Unicode werken.


6. Wijzigingen in de syntax voor de schakeloptie -x. Nu kunt u jokertekens gebruiken in het uitsluitfilter voor mappen. Zulke filters moeten eindigen op het ''-teken. Voorbeeld: -x*tmp* of -x*temp

7. Nieuwe optie "Relatieve paden uitpakken" op het tabblad "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties". Indien u bladert naar een submap in een archief in de WinRAR-shell en de optie "Relatieve paden uitpakken" staat ingeschakeld, dan zal het pad tot aan en inclusief de huidige submap verwijderd worden van de uitgepakte bestandspaden.
Bijvoorbeeld, als u binnen de archiefmap "ArchiefkopieMijnGegevens" staat en u pakt de map "Afbeeldingen" uit, dan zal deze uitgepakt worden als "Afbeeldingen" en niet als "ArchiefkopieMijnGegevensAfbeeldingen".
Deze optie is de nieuwe standaardstand bij het uitpakken, maar u kunt deze terugzetten naar de WinRAR 3.x-stand. Kies hiervoor de optie "Volledige paden uitpakken" en klik dan op "Instellingen opslaan" op het tabblad "Algemeen" van het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties".

8. Windows 98, Me en NT worden niet meer ondersteund door WinRAR en de zelfuitpakkende modules van WinRAR. De minimumversie van Windows dat vereist is voor WinRAR, is Windows 2000.
Als u WinRAR wilt uitvoeren op oudere Windows-versies, dan kunt u oudere WinRAR-versies downloaden van ftp://ftp.rarlab.com/rar.

9. Als een .tar-, .tar.gz- of .tar.bz2-archief symbolische of harde links bevat en als het bestandssysteem waarnaartoe uitgepakt wordt NTFS is, dan zal WinRAR deze links aanmaken bij het uitpakken. WinRAR zal symbolische links uitpakken als symbolisch en harde links als hard in Windows Vista en nieuwer en onder oudere Windows-versies zullen alle links als hard worden gemaakt.
Indien het bestandssysteem waarnaartoe uitgepakt wordt FAT32 is of een andere bestandssysteem dat geen bestandslinks ondersteunt, dan zal WinRAR het aanmaken van links overslaan bij het uitpakken van .tar-, .tar.gz- en .tar.bz2-archieven.

10. Het verwerken van herstelvolumes kost minder schijfzoekhandelingen wat zorgt voor hogere prestaties.

11. U kunt de Windows 7-bibliotheek kiezen in de boomstructuur van het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties" en WinRAR zal de standaardlocatie voor opslaan gebruiken als het doelpad.

12. De opdracht "Rapport" maakt het mogelijk om HTML-, Unicode-tekst en platte tekst te kiezen als uitvoerformaat van het rapportbestand. In tegenstelling tot eerdere WinRAR-versies behoudt WinRAR voortaan Unicode-tekens in rapporten wanneer gekozen is voor de HTML- of Unicode-tekstindeling. Dit betekent dat niet-Engelse tekens in bestandsnamen juist worden weergegeven in zulke rapporten.

13. Het overzicht met meldingen in grafische SFX-archieven geeft voortaan alleen de handelingsstatus en foutmeldingen weer. De namen van alle uitgepakte bestanden worden niet meer weergegeven. Deze wijziging verhoogt de snelheid en verlaagt de geheugeneisen voor SFX-archieven waarin een groot aantal bestanden opgeslagen zijn. Ook wordt het eenvoudiger om foutmeldingen terug te vinden omdat ze nu niet meer onopvallend staan tussen de namen van uitgepakte bestanden.

  14. Grafische SFX-archieven geven de knop "Uitpakken" weer in plaats van "Installeren" als er geen "Setup"- of "Presetup"-opdrachten aanwezig zijn in het archiefcommentaar. Als u de voorkeur geeft aan de knop "Installeren", maar u hoeft geen installatieprogramma's uit te voeren, dan kunt u de opdracht "Setup=<>"toevoegen.

15. WinRAR geeft het huidige percentage weer boven de voortgangsbalk van de handeling bij het herstellen van een archief dat een herstelrecord bevat en ook bij het verwerken van herstelvolumes.

16. WinRAR beperkt de maximale volumegrootte tot 4 GB min 1 byte bij het aanmaken van RAR-volumes op een schijf met een FAT- of FAT32-bestandssysteem wanneer deze in de stand staan voor automatische herkenning van de volumegrootte. Deze bestandssystemen ondersteunen geen bestanden van 4 GB of groter.

  17. Indien de optie "Wachten indien andere WinRAR-vensters actief zijn" is ingeschakeld en WinRAR wacht op een ander venster, dan kunt u op de knop "Doorgaan" drukken in het voortgangsvenster waarmee u afdwingt dat WinRAR stopt met wachten. Dit maakt het mogelijk om met de knop "Doorgaan" de staat van de optie "Wachten indien andere WinRAR-vensters actief zijn" uit te schakelen voor de huidige handeling.

18. WinRAR geeft voortaan nog maar een vraag om het wachtwoord in plaats van twee bij het opnieuw opslaan van een versleuteld bestand naar een RAR- of ZIP-archief nadat deze gewijzigd is in een extern programma. Eerdere WinRAR-versies vroegen normaalgesproken tweemaal om het wachtwoord, zowel bij het uitpakken van het oorspronkelijke bestand als bij het inpakken van de nieuwe versie van het bestand. Alleen RAR-archieven met versleutelde bestandsnamen werden voorheen verwerkt met eenmaal de vraag om het wachtwoord.

19. Nieuwe foutcode 10 ("Geen bestanden") is toegevoegd aan het overzicht van foutcodes dat teruggegeven kan worden in opdrachtregelstand van RAR en WinRAR. Deze nieuwe code kan worden teruggegeven door de opdrachten Inpakken, Uitpakken, Verwijderen en Herstellen. Het betekent dat RAR geen bestanden heeft gevonden die voldoen aan de opgegeven bestandsnaam of archieffilter.

20. Het bestandsnaamgebied in het dialoogvenster Bestandsoverschrijving beslaat nu meerdere regels. Hiermee wordt het mogelijk om veel langere namen weer te geven.

21. De schakeloptie '-ep3' converteert vanaf nu niet alleen schijfletters, maar ook UNC-paden. Dus de serversharenaam zal worden omgezet naar '__servershare' bij het inpakken en wordt teruggezet naar de oorspronkelijke servershare bij het uitpakken met '-ep3'.

22. De opties voor het standaardcompressieprofiel wijzigen niet meer het uitpakgedrag en de optie "Inpakken op de achtergrond" werkt niet voor uitpakken. Daarom hebben we een losse optie "Uitpakken op de achtergrond" toegevoegd op het tabblad "Uitgebreid" van het uitpakdialoogvenster. U kunt de standaardstand van deze optie opslaan met de knop "Instellingen opslaan" op het tabblad "Algemeen" van het uitpakdialoogvenster, net als voor andere uitpakopties.

23.De knop "Stand..." in voortgangsvenster voor een handeling is nu ook ingeschakeld bij het uitpakken of testen van archieven. Het biedt toegang het dialoogvenster "Opdrachtparameters", waar u de optie "Pc uitschakelen indien gereed" voor bij het uitpakken en testen kunt instellen.
Eerder was dit dialoogvenster alleen toegankelijk bij het inpakken.

24. Fouten opgelost:

a) bij het wijzigen van een bestandsnaam in een archief, dan gebeurde dit ook met alle andere bestanden met dezelfde naam maar dan in andere mappen van hetzelfde archief;
b) vorige versies gaven de verkeerde totale ingepakte grootte weer bij de opdracht "Info" voor multi-volume CAB-archieven;
c) bij ZIP-archief zorgden de opdrachten 'U' (Bijwerken) en 'F' (Vernieuwen) er foutief voor dat bestanden werden bijgewerkt die niet waren ingevoerd op de opdrachtregel. Dit gebeurde alleen voor bestanden in de huidige map met namen die voldeden aan namen in het ZIP-archief. Deze fout was niet aanwezig in de bekende inpakstand 'A' (Toevoegen). 

Versie 3.93

1. Fouten verbeterd:

a) In WinRAR 3.92 sloot de schakeloptie -xd:padmap ook mappen uit waarvan het pad niet overeenkomt met het pad opgegeven in de schakeloptie, maar waarvan wel alleen de mapnaam overeenkomt;
b) De schakelopties -y -or werkten niet goed samen. De schakeloptie -or werd niet gebruikt als -y ook voorkwam.

Versie 3.92

1. Indien u de WinRAR-opdracht start vanuit het contextmenu van Verkenner in een opstelling met meerdere monitoren, dan zal het opdrachtdialoogvenster weergegeven worden op dezelfde monitor als het contextmenu. In vorige versies werd het dialoogvenster altijd op de als primair ingestelde monitor weergegeven worden.
2. De contextmenu-opdracht van WinRAR genaamd "Inpakken en e-mailen..." voegt de archiefnaam toe aan de e-mailonderwerp. Eerdere versies lieten het onderwerp leeg.
3. In RAR 3.91 sloot de schakeloptie -x ook mappen uit indien het masker jokertekens bevatte en verder geen pad. Bijvoorbeeld, '-x*.' sloot alle mappen uit zonder een extensie in de naam. Vanaf nu gebruikt de schakeloptie -x de RAR 3.80-aanpak voor maskers zonder pad, waardoor mappen alleen uitgesloten worden indien het masker geen jokertekens bevat en de mapnaam exact overeen laat komen.
4. Fouten opgelost:

a) WinRAR 3.91 gaf onterecht de foutmelding "Onverwacht einde van archief" bij het openen van een leeg ZIP-archief die eerder was aangemaakt met de contextmenuopdracht "Nieuw WinRAR ZIP-archief";
b) Indien de optie "Archief verwijderen" ingeschakeld stond bij het uitpakken van meerdere ZIP-archieven en indien een van deze beschadigd was, werd alle archieven na een beschadigd archief niet verwijderd, zelfs als ze wel zonder problemen uitgepakt werden;
c) Indien een bestand voldeed aan twee verschillende maskers in RarFiles.lst, selecteerde WinRAR het laatste masker waaraan het voldeed. Normaalgesproken, als beide maskers geen onderdeel vormen van de andere, moet het eerste masker gekozen worden die voldoet.

Versie 3.91

1. Deze versie ondersteunt het uitpakken van 7-Zip-archieven gemaakt met het LZMA2-algoritme.
2. Een wachtwoord wordt vanaf heden slechts eenmalig gevraagd bij uitpakken vanuit het contextmenu van 7z-archieven met versleutelde bestandsnamen. WinRAR 3.90 vroeg tweemaal om het wachtwoord.
3. Deze versie ondersteunt het uitpakken van .tar.bz2-archieven die bestaan uit meerdere kleinere bz2-stromen die zijn samengevoegd. Eerdere versies pakten alleen het eerste geneste bz2-stroom uit in zulke samengestelde archieven.
4. WinRAR geeft de CRC32-waarde weer van bestanden in normale .gz-archieven (niet .tar.gz-archieven). Eerdere versies lieten dit veld leeg voor GZIP-bestanden.
5. Fouten verbeterd:

a) WinRAR 3.90 gaf de knop "Opslaan" weer in plaats van "Openen" of "OK" in het dialoogvenster "Archief zoeken" (bereikbaar via de opdracht "Archief openen" in het menu "Bestand" en daarna de opdracht "Bladeren..." in het dialoogvenster "Archiefnaam en -parameters");
b) WinRAR gaf mogelijk verkeerde bestandsnamen weer tijdens het bladeren door foutieve ZIP-archieven;
c) WinRAR 3.90 was niet in staat om LZH-archieven met het "-lh7-"-algoritme uit te pakken;
d) WinRAR 3.90 was niet altijd in staat om een deel van bestanden te verwijderen na het archiveren als de optie "Verwijderen naar prullenbak" was ingeschakeld. Deze fout deed zich voor in Windows XP, maar niet in Windows Vista en Windows 7;
e) Bij het uitpakken van een ISO-bestanden door middel van de WinRAR-opdracht "Bestanden uitpakken..." vanuit het contextmenu van Windows Verkenner was het mogelijk dat WinRAR dezelfde gearchiveerde bestanden tweemaal ging uitpakken tijdens dezelfde handeling. Hierdoor werd er gevraagd om bestanden te overschrijven op het moment dat de bestanden voor de tweede keer werden uitgepakt;
f) Bij het hexadecimaal zoeken in de opdracht "Zoeken" van WinRAR 3.90 en de opdracht "ih" in de console-RAR gaf geen resultaten terug indien de eerste byte in de zoektekst een waarde had groter dan 127.

Versie 3.90

1. Een WinRAR-versie voor Windows x64 is beschikbaar. Indien u Windows x64 gebruikt wordt het sterk aanbevolen om de 64-bits WinRAR-versie te installeren. Deze biedt betere prestaties en shellintegratie vergeleken met de 32-bits versie.
2. De RAR-compressiesnelheid is verbeterd voor systemen met meerdere kernen (cores) en processoren. Deze verbetering is voornamelijk op te merken in de besturingssystemen Windows Vista en Windows 7.
3. De optie "Dubbele mappen verwijderen uit uitpakpad" in het dialoogvenster "Instellingen/Compressie" is vervangen door de universelere optie "Redundante mappen verwijderen uit uitpakpad". Deze optie zal onnodige mappen uit het uitpakpad weghalen die zijn gebaseerd op de archiefnaam. Dit gebeurt bij het uitpakken van een archief met de snelmenuopdracht "Uitpakken naar " en indien de hoofdmap van het archief slechts een enkele map bevat en verder geen bestanden.
4. Wijzigingen in het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties":

- De knop "Nieuwe map" laat een nieuwe submap aanmaken in de momenteel gekozen map;
- De F2-toets laat de naam wijzigen van een gekozen map in de mappenstructuur;
- De F5-toets laat de inhoud van het boomstructuurscherm;
- De Del-toets laat een gekozen map in de mappenstructuur verwijderen.

5. U kunt de optie "Seconden weergeven" inschakelen in het dialoogvenster "Instellingen/Bestandslijst" als u ook de seconden wilt zien van de bestandsdatum in de bestandslijst van de WinRAR-shell.
6. De optiegroep "Waar te controleren op SFX-archieven" in het dialoogvenster "Instellingen/Integratie/Snelmenu-items" maakt het mogelijk om aanpassingen te maken in het verwerken van SFX-archieven in snelmenu's. Bijvoorbeeld, als u vaak rechtsklikt op .EXE-bestanden op trage netwerkschijven, dan kunt u de optie "Netwerkschijven" uitzetten om de vertraging te verkleinen die aanwezig is voordat het snelmenu weergegeven wordt.
7. Indien u bestanden op naam sorteert in de bestandslijst in de WinRAR-shell, dan zal WinRAR voortaan een nieuwe logische manier gebruiken om bestandsnamen te sorteren, gelijk aan de manier zoals in Windows Verkenner, waarbij aaneengesloten cijfers in de bestandsnaam als getal worden beschouwd. Dus bestanden worden gesorteerd als 1.txt, 2.txt, 10.txt in plaats van (zoals voorheen) 1.txt, 10.txt, 2.txt. Deze nieuwe sorteermethode is beschikbaar in Windows XP Service Pack 2 en nieuwer.
8. De toetscombinatie Ctrl-W kan worden gebruikt om zowel het hoofdvenster van WinRAR als de viewervensters van WinRAR te sluiten. De sneltoets "Weergeven als Windows-tekst" in de WinRAR-viewer is gewijzigd van Ctrl-W naar Ctrl-I.
9. De nieuwe schakeloptie -r- op de opdrachtregel schakelt recursiviteit volledig uit. Dit betekent dat de opdracht 'rar a -r- archief directorynaam' alleen de lege map 'directorynaam' zal meenemen, maar de inhoud van de map niet. Standaard zal, indien de directorynaam geen jokertekens bevat, RAR ook de inhoud meenemen zelfs als de optie -r niet is opgegeven.
10. Wanneer deze gebruikt wordt bij het uitpakken zal de nieuwe schakeloptie -ai op de opdrachtregel WinRAR afdwingen om bestandsattributen te negeren. Als deze schakeloptie gebruikt wordt zullen uitgepakte bestanden hun attributen krijgen op basis van zoals het besturingssysteem omgaat bij het maken van een nieuw bestand.
11. Indien de uitvoerbestandsnaam niet wordt opgegeven bij de opdracht "cw", dan zal console-RAR de commentaargegevens doorgeven aan stdout.
12. Bij het comprimeren van stdin-gegevens met de schakeloptie -si[naam], zal RAR de wijzigingstijd van elke gearchiveerd item instellen op de huidige systeemtijd. Eerdere RAR-versies vulden dit veld niet, dat een betekenisloze wijzigingstijd voor stdin opleverde.
13. Het bericht dat wordt weergegeven wanneer de muiscursor geplaatst wordt op het WinRAR-systeembalkpictogram, zal nu ook de archiefnaam bevatten. Voorheen werden alleen de resterende tijd en het totale percentage weergegeven voor archiefoperaties.
14. Nieuwe variabele 'Afsluiten' in de registersleutel 'SoftwareWinRARPolicy' waarmee het mogelijk wordt om de optie "PC uitschakelen indien gereed" volledig uit te schakelen omwille van de veiligheid. Lees "Configuratie-instellingen/Registervariabelen" voor meer informatie.
15. Verdere verbeteringen in de prestaties van de shellextensies. Het contextmenu van WinRAR zal nu beter reageren als er enkele duizenden bestanden geselecteerd zijn.
16. Verbeterde compatibiliteit met een Windows-weergavestand met hoge DPI.
17. Fouten opgelost:

a) WinRAR kon een .TAR- of .TAR.GZ-archief niet openen indien zulke archieven een bestand bevatten die groter was dan 8 GB;
b) Het WinRAR-snelmenu werkte niet goed in Windows 7 bèta indien de pictogrammen in snelmenu's waren ingeschakeld en de gebruiker een bestand aanklikte in de Windows 7-bibliotheekmap;
c) Eerdere WinRAR-versies konden geen bestandsnamen wijzigen die 5 of meer aaneengesloten spaties bevatten. De WinRAR-shell geeft zulke spaties niet weer omwille van veiligheidsrisico's, omdat ze de mogelijke echte bestandsextensie hiermee kunnen verbergen. Echter, deze veiligheidsinstelling zorgde ervoor dat een naamswijziging niet meer goed werkte.

Versie 3.80

1. Ondersteuning toegevoegd voor ZIP-archieven die Unicode-bestandsnamen bevatten die zijn opgeslagen in de UTF-8-indeling. Bij het maken van een ZIP-archief slaat WinRAR de namen enkel in Unicode op indien deze niet juist kunnen worden opgeslagen door middel van de huidige 1-bytekarakterset.
2. Ondersteuning toegevoegd voor het uitpakken van ZIP-archieven die met AES zijn versleuteld.
3. Verbeterde Unicode-ondersteuning voor RAR- en ZIP-archiefnamen.
4. De bijwerkstanden "Vragen voor overschrijven" en "Bestaande bestanden overslaan" zijn nu beschikbaar in het dialoogvenster "Archiefnaam en -parameters". Hiermee is het mogelijk om het gedrag van WinRAR te beïnvloeden bij het bijwerken van al bestaande bestanden in een archief. Anders dan de bestaande standen "Alleen bestaande bestanden vernieuwen" en "Bestanden toevoegen en bijwerken" negeren deze nieuwe standen de bestandsdatum/-tijd en vergelijken enkel de bestandsnamen. De overeenkomende schakelopties voor de opdrachtregel zijn:

a) schakeloptie -o schakelt archiveringsstand "Vragen voor overschrijven" in;
b) schakeloptie -o- schakelt archiveringsstand "Bestaande bestanden overslaan" in;
c) schakeloptie -o+ schakelt de "Alles overschrijven"-stand in (standaard bij archivering).

5. Nieuwe optie "Toevoegen aan contextmenu" in het dialoogvenster "Profielparameters". Indien deze optie is ingeschakeld zal de profielnaam worden weergeven in de contextmenu's van Verkenner waarmee het mogelijk wordt om een profiel te kiezen vanuit het contextmenu.
6. Nieuwe schakeloptie -cp waarmee het mogelijk wordt om een compressieprofiel te kiezen in de opdrachtregelstand. Deze wordt enkel ondersteund door WinRAR.exe en niet door rar.exe.
7. Nieuwe tabblad "Opties" in het dialoogvenster "Archiefnaam en -parameters" die een groep instellingen bevat waarmee het gedrag kan worden gewijzigd van de optie "Bestanden verwijderen na archiveren" op het tabblad "Algemeen":

a) Bestanden verwijderen. Hiermee worden bestanden verwijderd zoals in de vorige WinRAR-versies.
b) Bestanden verplaatsen naar de prullenbak. Verwijderde bestanden worden hiermee naar de prullenbak verplaatst. De overeenkomende schakeloptie op de opdrachtregel is '-dr'.
c) Bestanden permanent verwijderen. Voordat het bestand wordt verwijderd worden de bestandsgegeven eerst overschrijven met 0-bytes om te voorkomen dat de verwijderde bestanden kunnen worden hersteld op een later moment. De overeenkomende schakeloptie op de opdrachtregel is '-dw'. Al deze optie hebben enkel effect indien de optie "Bestanden verwijderen na archiveren" ingeschakeld is. U kunt deze opties desgewenst inschakelen voor het standaardcompressieprofiel waarmee het standaardgedrag van de optie "Bestanden verwijderen na archiveren" wordt gewijzigd.

8. Het WinRAR-dialoogvenster "Uitpakpad en -opties" is nu in grootte te wijzigen. U kunt de muis gebruiken om de rand van het dialoogvenster te verslepen naar de gewenste grootte om meer ruimte te bieden voor de mapweergave. WinRAR zal de nieuwe afmetingen van dit dialoogvenster opslaan.
9. Nieuwe SFX-scriptopdracht "Bijwerken" ("Update") en een nieuwe groep opties genaamd "Bijwerkstand" op het tabblad "Bijwerken" van het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties". Deze opdracht en opties maken het mogelijk om de tijd te controleren en op basis hiervan afhankelijk van de bestandstijd bestanden al dan niet bij te werken.
10. Het SFX-scriptopdracht "Snelkoppeling" ("Shortcut") en nieuwe opdracht "Snelkoppeling toevoegen..." in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties" waarmee het nu mogelijk wordt om een pictogrambestand te koppelen aan een SFX-archief.
11. Nieuwe optie "Tijdelijke bestanden permanent verwijderen" in het dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Beveiliging" waarmee een veiligere, niettemin tragere, manier wordt aangeboden om tijdelijke WinRAR-bestanden te verwijderen.
12. WinRAR en RAR geven de totale voortgang weer bij het uitpakken van een multivolume-RAR-archief indien alle volumes aanwezig zijn in dezelfde map.
13. WinRAR en RAR breiden de namen van omgevingsvariabelen in bestandslijsten automatisch uit. Bijvoorbeeld, een bestandslijst kan regels bevatten zoals: %windir%*.exe %USERPROFILE%Bureaublad Deze functie is enkel beschikbaar in de Windows-RAR-versie.
14. Ondersteuning toegevoegd voor TAR-archieven met niet-nulgegevens voor het "extra veld".
15. Ondersteuning toegevoegd voor TAR-archieven welke geen bestandsdeel "einde van archief" bevatten (welke bestaat uit 512 0-bytes).
16. Verbeterde Unicode-ondersteuning bij het verslepen van bestanden vanuit het WinRAR-venster.
17. De sneltoets Shift-tab kan worden gebruikt in het hoofdvenster van WinRAR om de invoerfocus te wisselen tussen de interfaceonderdelen (bestanden, commentaar, mapweergave, adresbalk) in omgekeerde volgorde. In eerdere versies werkte Shift-Tab volledig gelijk aan Tab.
18. Een mogelijke crash van WinRAR opgelost bij het openen van afgebroken UDF-ISO-bestanden.

Versie 3.71

1. Archiefnamen in het foutenlogboekbestand rar.log bevatten altijd het volledige pad.
2. Het systeembalkpictogram van WinRAR is compatibel met weergavestanden in hoge DPI.
3. Indien u een bestand in een archief met versleutelde namen hebt gewijzigd door middel van een externe editor, dan zal WinRAR niet opnieuw vragen naar het archiefwachtwoord bij de melding om een bestand bij te werken. Het zal het wachtwoord gebruiken dat u hebt opgegeven bij het openen van het archief.
4. Fouten opgelost:

a) schakeloptie -tl en de optie "Archieftijd instellen naar laatste bestandstijd" kon mislukken in eerdere versies. Op bepaalde momenten werd de archieftijd ingesteld op de huidige systeemtijd in plaats van de laatste bestandstijd;
b) indien het masker voor de schakeloptie -ag de tekens voor het archiefnaam, maand en minuut bevatte, plaatste WinRAR het teken 'I' in plaats van de waarde voor de minuut in de gegenereerde archiefnaam voor archiefnummers hoger dan 1;
c) namen met hoge ASCII-waarden in ISO-bestanden in het ISO9660-formaat zonder Joliet-formaatextensie werden verkeerd weergegeven;
d) WinRAR kon vastlopen bij het uitpakken bij enkele ongeldige RAR-archieven;
e) indien de optie "PC uitschakelen indien gereed" werd ingeschakeld bij de opdracht "Archieven omzetten", dan zetten WinRAR de PC uit na het omzetten van het eerste achief in een gekozen groep in plaats van na het omzetten van de gehele groep;
f) indien de gebruiker een niet-bestaand doelpad opgaf in een SFX-archief in Vista, ontstond de mogelijkheid dat SFX in een oneindige lus "Nieuw SFX-venster aanmaken" raakte; g) WinRAR kon niet altijd een individueel bestand uit een doelmap van een ACE-archief uitpakken door middel van slepen-en-neerzetten.

Versie 3.70

1. Een groot aantal wijzigingen omwille van compatibiliteit voor Windows Vista:

a) helpformaat gewijzigd van het oude HLP-formaat naar het nieuwere, op HTML gebaseerde CHM-formaat;
b) Zelf-uitpakkende modules met een GUI vragen om beheerders- rechten indien ze hun doelmap onder het huidige gebruikers- account niet kunnen aanmaken;
c) het logboekbestand rar.log en de WinRAR-themabestanden zijn opgeslagen in de map %APPDATA%WinRAR in plaats van de Program Files-map van WinRAR. Het geëxporteerde instellingenbestand settings.reg wordt standaard ook in de map %APPDATA%WinRAR opgeslagen, maar het is mogelijk om een andere map te kiezen in de opties "WinRAR- instellingen opslaan" en "WinRAR-instellingen laden". WinRAR zoekt naar de registratiesleutel en het bestand settings.reg in de Program Files-map en in %APPDATA%WinRAR;
d) Vista-compatibiliteitswijzigingen in WinRAR-shellintegratie.
e) Nieuwe optie "Vragen om beheerdersrechten" op het tabblad "Uitgebreid" van "Uitgebreide SFX-opties" waarmee SFX-archieven gemaakt kunnen worden die om beheerdersrechten vragen wanneer ze worden uitgevoerd in Windows Vista. Het equivalent voor de opdrachtregel is de schakeloptie -iadm.

2. Ondersteuning toegevoegd voor het ISO 13346-bestandsformaat (UDF). Dit formaat wordt vaak gebruikt in ISO-afbeeldingen van DVD- schijven.
3. Unicode-ondersteuning toegevoegd ISO 9660-bestanden, dus WinRAR zou nu beter met niet-Engelse bestandsnamen in .iso-bestanden moeten kunnen omgaan.
4. Ontwerpwijzigingen in het venster dat de voortgang van het in- en uitpakken weergeeft:

a) het biedt meer ruimte voor bestandsnamen, waardoor langere namen mogelijk zijn;
b) het geeft de huidige archiefnaam weer op een aparte regel, waardoor veel langere archiefnamen mogelijk zijn dan eerst;
c) bij het inpakken wordt de huidige compressieverhouding op een aparte regel weergegeven;
d) het kan zowel de standaard-Windows en klassieke WinRAR- voortgangsbalken gebruiken. Schakel de "Windows-voortgangs- balken"-optie in het WinRAR-dialoogvenster "Instellingen > Algemeen" om de standaardvoortgangsbalken weer te geven. Standaard is deze optie ingeschakeld indien een visuele stijl binnen Windows is gekozen en staat uitgeschakeld indien het klassieke Windows-thema is gekozen.Windows-voortgangsbalken bevatten nu enkel twee kleuren, dus ze geven niet de huidige compressieverhouding weer. Maar nu wordt de verhouding weergegeven op een aparte regel;
e) Knop "Modus..." verplaatst naar de onderkant van het venster.

5. De zelf-uitpakkende modules met een GUI ondersteunen de volgende schakelopties: -d stelt het doelpad in -p geeft een wachtwoord op -s stille modus, alles verbergen -s1 zelfde als -s -s2 stille modus, startdialoogvenster verbergen -sp geeft parameters op voor het installatieprogramma.
6. De zelf-uitpakkende modules met een GUI geven niet de volledige opdrachtregel door aan het installatieprogramma, in tegenstelling tot eerdere versies. Indien u toegang wilt hebben tot de volledige opdrachtregel van een SFX-archief, gebruik dan de sfxcmd-omgevingsvariabele welke deze opdrachtregel bevat.
7. De nieuwe schakeloptie -sc[objecten] maakt het mogelijk om tekensets te kiezen voor archiefcommentaar en lijstbestanden. Het vervangt de schakeloptie -fcu, dat is geïntroduceerd in RAR 3.60, welke is verwijderd van de lijst met ondersteunde schakelopties. Nu dient u -scuc op te geven in plaats van -fcu om Unicode commentaar te gebruiken. In tegenstelling tot -fcu ondersteunt -sc ook de OEM- en ANSI-tekenset.
8. Nieuwe opdracht "Archiefkopie opslaan als..." in het menu "Bestand". Deze opdracht kan nuttig zijn indien u een archief van internet direct in WinRAR heeft geopend en dan besluit om het op te slaan op een lokale schijf.
9. De opdracht "Automatische terugloop" toegevoegd aan het menu "Beeld" van de interne viewer van WinRAR, waardoor u de terugloop wijze van een reeds geopend viewervenster kunt wijzigen. De staat van de optie wordt niet bijgehouden tussen viewersessies. Indien u de standaardwijze voor terugloop wilt wijzigen, gebruik dan het dialoogvenster "Instellingen > Viewer".
10. De knoppen "Omhoog" en "Omlaag" toegevoegd aan het dialoogvenster "Profielen indelen". Gebruik deze knoppen om de positie van het geselecteerde profiel in de lijst te wijzigen.
11. De voortgang van een handeling wordt weergegeven bij het toevoegen van het herstelrecord.
12. Indien WinRAR geminimaliseerd is naar de systeembalk en de muis over de pictogram ervan gehouden, zal WinRAR een melding weergeven over de voortgang van de huidige handeling. In vorige versies werd enkel het voltooiingspercentage opgenomen, nu bevat het dus ook gegevens over de resterende tijd.
13. De consoleversie van RAR geeft het bericht "Bezig met berekenen van controlegetal" weer bij het berekenen van het CRC32-controle- getal bij een nieuw aangemaakte RAR-volume. Eerdere versies berekenden ook controlegetal voor de volume, maar deden dit zonder dit aan te geven.
14. De lijst van recent gebruikte archieven in het menu "Bestand" kan Unicode-namen aan, waardoor betrouwbaardere ondersteuning wordt geboden voor niet-Engelse archiefnamen.
15. Een stackoverflow-kwetsbaarheid is opgelost in de module die wachtwoorden verwerkt voor de console-RAR- en UnRAR-programma's. De grafische versie (WinRAR) kende deze kwetsbaarheid niet. We zijn iDEFENSE LABS erkentelijk voor het melden van deze fout. Versie 3.62 1. Fouten opgelost: a) Stack overflow-kwetsbaarheid opgelost in de WinRAR-module die 7-Zip-archieven verwerkt; b) De WinRAR-GZip-module stelde mogelijk een verkeerde bestandsdatum in bij het uitpakken van GZip-archieven.

Versie 3.61

1. Een fout opgelost in de tekstcompressiemodule voor multi-threaded systemen, waarbij onder bepaalde omstandigheden een ongeldig archief werd gemaakt. Deze fout is alleen aangetroffen in de multi-threaded versie van WinRAR 3.60. Andere RAR-versies op andere platformen bevatten deze fout niet.
2. Compatibiliteitsfout opgelost waarbij Windows 95 weigerde om WinRAR 3.60 op te starten.

Versie 3.60

1. De multithread-versie van het RAR-compressiealgoritme verbetert de compressiesnelheid op computers met meerdere processoren, met dualcore-processoren en op computers met processoren die de hyperthreading-technologie ondersteunen. Multithreading staat standaard ingeschakeld, maar is uit te schakelen in het dialoogvenster "Instellingen" op het tabblad "Algemeen". Op de opdrachtregelversie van RAR kunt u multithreadopties beheren door middel van de schakeloptie -mt .
2. WinRAR kan voortaan, vergelijkbaar met Windows Verkenner, de inhoud van schijven en archieven in boomstructuur weergeven. Gebruik het submenu "Opties/Boomstructuur" om de weergave in boomstructuur in te schakelen. De optie kan individueel worden ingesteld voor zowel bestands- als archiefbeheermodus. De boomstructuurweergave vervangt de opdracht "Bladeren naar map" dat voorheen aanwezig was in het menu "Bestand" en dat met behulp van de sneltoets Ctrl-T beschikbaar was in verkorte vorm.
3. De WinRAR-opdracht "Naam wijzigen" werkt nu ook met ZIP-archieven. Eerdere versies waren enkel in staat bestandsnamen in RAR-archieven te wijzigen.
4. Decompressieondersteuning toegevoegd voor LZH-archieven die zijn aangemaakt met het "-lh7-"-algoritme.
5. Nieuwe optie "Dubbele mappen in uitpakpad verwijderen" in het dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Compressie". Indien deze optie is ingeschakeld en u pakt een archief uit dat geen bestanden in de beginmap heeft staan en slechts een enkele map met bijv. de naam 'mapnaam' in dezelfde beginmap, dan zal bij het decomprimeren geen dubbele mapnaam worden gebruikt wanneer de doelmap ingesteld is op een lege of nieuwe map die eindigt met '/mapnaam'. Zo voorkomt u het ontstaan van mapstructuren zoals 'mapnaam/mapnaam', analoog aan het gegeven voorbeeld.
6. Nieuwe knop "Volumegroottes definiëren..." in het dialoogvenster "Instellingen", tabblad "Compressie". Deze knop laat een nieuw dialoogvenster zien, genaamd "Volumegroottes definiëren". Hierin kunt u de lijst van vooropgegeven volumegroottes wijzigen, zoals die weergegeven worden in het veld "Archief opsplitsen (bytes)" in het dialoogvenster "Archiefnaam en -parameters".
7. De snelheid van de algemene RAR-compressie is verhoogd voor bepaalde gegevenstypen. Afhankelijk van het gegevenstype en -grootte kan de snelheidswinst 5 tot 15% bedragen.
8. Nieuwe optie "Automatisch naam wijzigen" in het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties" en de overeenkomstige schakeloptie -or op de opdrachtregel, waarmee de namen van uitgepakte bestanden automatisch kunnen worden gewijzigd indien een bestand met dezelfde naam al bestaat. Het is ook mogelijk om deze optie direct in te schakelen wanneer gevraagd wordt om te bevestigen om een bestand te overschrijven. Dit doet u door in laatstgenoemd dialoogvenster de knop "Naam overal wijzigen". Bestanden waarvan de naam is gewijzigd zullen naam als 'bestandsnaam(N).txt', wanneer 'bestandsnaam.txt' de oorspronkelijke bestandsnaam was. 'N' staat hierbij uiteraard voor een getal.
9. De optie "Wijzigingstijd instellen" in het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties" (tabblad "Uitgebreid") is nu ook beschikbaar voor ZIP-archieven. Voorheen was deze optie enkel beschikbaar voor RAR-archieven.
10. De optie "Multithreading" is toegevoegd aan de opdracht "Benchmark en hardwaretest", waarmee u de prestaties van normale en multithread-versies van het RAR-compressiealgoritme kunt vergelijken.
11. Nieuwe opdracht voor de opdrachtregelversie van RAR: 'ch' (archiefparameters wijzigen). Hiermee is het mogelijk om schakelopties zoals -av, -tl en -cl toe te passen op een archief.
12. Nieuwe opdracht voor de opdrachtregelversie van RAR: 'cv'. Hiermee wordt het mogelijk voor de opdrachtregelversie om opties, zoals weergegeven in het WinRAR-venster "Archieven omzetten". Ondersteuning bestaat alleen voor winrar.exe, niet voor rar.exe.
13. Nieuwe schakelopties in de opdrachtregelversie: -sl en -sm. Deze schakelopties maken het mogelijk om beperkingen te stellen aan de hoeveelheid te verwerken bestanden.
14. De nieuwe schakeloptie -fcu[bestand] voor de opdrachtregelversie van RAR maakt het mogelijk om archiefcommentaar te lezen van Unicode-bestanden. Ook wordt hiermee het gedrag van de opdracht "cw" beïnvloedt, waarbij het uitvoerformaat voor commentaar op Unicode wordt ingesteld.
15. 7Z is toegevoegd aan de lijst van formaten zonder compressie wanneer de schakeloptie -ms zonder een parameter wordt gebruikt.
16. De schakeloptie -e[+] wordt nu door de meeste opdrachtregelhandelingen ondersteund, waaronder het uitpakken en verwijderen van bestanden. Voorheen werd dit enkel ondersteund bij het inpakken.
17. Het is nu mogelijk om omgevingsvariabelen te gebruiken in de archiefnaam van het dialoogvenster "Archiefnaam en -parameters" en in mapnamen op de tabbladen "Compressie" en "Paden" van het dialoogvenster "Instellingen" van WinRAR. Bijvoorbeeld, u kunt nu '%temp%' invoeren in het veld "Map voor tijdelijke bestanden".

Versie 3.51

1. Fouten verbeterd:

a) twee lekken gedicht, die konden worden uitgebuit door speciaal aangepaste ACE- en UUE/XXE-archieven;
b) de vorige versie verwijderde mogelijk niet alle tijdelijke bestanden;
c) WinRAR kon in eerdere versies vastlopen bij de verwerking van een zeer lange archiefnaamparameter (meer dan 1 024 tekens) op de opdrachtregel.

Versie 3.50

1. Het is nu mogelijk om het uiterlijk van WinRAR te wijzigen door het installeren van interfacethema's. Themabestanden zijn te vinden op http://www.rarlab.com/themes.htm Themabestanden zijn RAR-archieven die door ze te openen in WinRAR geïnstalleerd worden. U kunt de geïnstalleerde thema's beheren door middel van het menu "Opties/Thema's".
2. WinRAR ondersteunt decompressie van ZIP-archieven die zijn gemaakt met het Zip64-formaat. Zip64 is geïntroduceerd om af te komen van de beperkingen van het oorspronkelijke ZIP-formaat wat betreft de gearchiveerde bestandsgrootte.
3. Ondersteuning toegevoegd voor multivolume CAB-archieven.
4. Nieuwe opties op het tabblad "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties": a) De opties in het groepsvak "Archief verwijderen" bieden mogelijkheden om uitgepakte archieven te verwijderen na het uitpakken; b) De optie "Waarmerkinformatie controleren" maakt het mogelijk om waarmerkinformatie in RAR-archieven te controleren;
5. Optie "Wachten indien andere actieve WinRAR-vensters" op het tabblad "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties" toegevoegd. Indien ingeschakeld wordt gewacht zolang andere WinRAR-vensters een archief aan het aanmaken, wijzigen of uitpakken zijn en begint pas met de handeling zodra de andere WinRAR-taken voltooid zijn. Indien u verschillende in- of uitpakhandelingen wilt verrichten kan een dergelijke werkwijze de hoeveelheid zoekacties op de schijf verminderen en daarnaast de algemene prestaties verhogen. 6. WinRAR kan nu ook in Verkenner-snelmenu's worden geïntegreerd op x64-versies van Windows.
7. SFX-modules:

a) SFX-modules worden niet meer met behulp van UPX gecomprimeerd, waardoor ze voortaan groter zullen zijn. UPX-compressie zorgde voor talrijke valse alarmen bij anti-virussoftware. Indien u van gecomprimeerde modules wilt blijven gebruik maken, dan kunt u via http://upx.sourceforge.net UPX downloaden en *.SFX-bestanden comprimeren in de WinRAR-map;
b) Het standaard SFX-logo kan worden vervangen door een eigen bitmapbestand. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de optie "SFX-logo laden uit bestand" op het tabblad "Tekst en pictogram" van het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties". Daarnaast is dit mogelijk door middel van de schakeloptie -iimg via de opdrachtregel. Opmerking: -iimg wordt niet ondersteund door de consoleversie van RAR; alleen de GUI-versie van WinRAR herkent deze optie. Deze optie wordt niet ondersteund in Windows 95, 98 en Me. Tevens is gebruik van deze optie niet mogelijk indien u gecomprimeerde SFX-modules maakt via UPX.
c) Het is mogelijk om eigen SFX-pictogrammen op te geven die groter zijn dan 32 x 32 pixels met elke gewenste aantal kleuren. Gelijk aan de vorige optie is alleen bruikbaar indien SFX-modules niet zijn gecomprimeerd door UPX en indien uw besturingssysteem niet Windows 95, 98 of Me is.
d) De DOS.SFX-module is verplaatst naar de RAR/DOS32-versie. Indien u toch DOS-SFX-archieven wilt aanmaken met WinRAR, kopieer dan het bestand DOS.SFX naar de WinRAR-map.

8. De opdracht "Wizard" ondersteunt het opgeven van een wachtwoord bij het aanmaken of bijwerken van een archief.
9. Eerdere WinRAR-versie pakten het gehele archief uit wanneer de gebruiker bij een .EXE-, .HTM- of .HTML-bestand op Enter drukte of dubbelklikte. Nu is het mogelijk om bestandsmaskers te definiëren waarvoor alles wordt uitgepakt. Deze maskers kunnen worden opgegeven op de pagina "Viewer" van het dialoogvenster "Instellingen". Bijvoorbeeld, indien u alleen een geselecteerd bestand wilt uitpakken als u dubbelklikt op een gearchiveerd HTML-bestand, haal dan "*.htm *.html" weg uit het voorgenoemde tekstvak.
10. Extra bestandsextensies voor archiefformaten die worden ondersteund door WinRAR kunnen worden opgegeven in het tekstvak "Gebruikergedefinieerde archiefextensies" op het tabblad "Integratie" van het dialoogvenster "Instellingen". Bijvoorbeeld, indien u bestanden hebt met de extensie .001, welke zijn gecomprimeerd met het RAR-formaat, kunt u in voorgenoemd tekstvak de tekst "001" invoeren om WinRAR te associëren met dergelijke bestanden.
11. Nieuwe optie "Versleutelde of gecomprimeerde NTFS-bestanden in aangepaste kleur" op het tabblad "Bestandslijst" van het dialoogvenster "Instellingen".
12. Nieuwe optie "Werkbalken vergrendelen" op het tabblad "Algemeen" van het dialoogvenster "Instellingen" en in het contextmenu dat wordt weergegeven na het klikken met de rechtermuisknop op de werkbalk. "Werkbalken vergrendelen" voorkomt het per ongeluk verplaatsen of wijzigen van de grootte van de werkbalk.
13. De opdrachten "Herstellen" en "Uitpakken" vervangen nu ook automatisch ongeldige tekens (zoals een dubbele punt, vraagteken, enz.) door een underscore ('_') in bestandsnamen van ZIP-archieven. Eerder gebeurde dit alleen voor RAR-archieven.
14. Nieuwe schakelopties -n en -n@ toegevoegd waarmee filters worden ingesteld om alleen bestanden te verwerken die voldoen aan het masker.
15. Nieuwe schakeloptie -id[c,d,p,q] toegevoegd. Eerder waren deze opties al beschikbaar via de schakelopties -idp (percentage-indicator uitschakelen), -idc (auteursrechtmelding verbergen), -idd (melding "Voltooid" verbergen) en -idq (alle informatiemeldingen verbergen).
16. De schakeloptie -e+ maakt het mogelijk om een masker op te geven voor het opnemen van bestanden met bepaalde attributen. Bijvoorbeeld, gebruik de schakeloptie -e+h om alleen verborgen bestanden te comprimeren.
17. De schakeloptie -ver[n] ondersteunt de optionele parameter 'n' nu ook bij het comprimeren. Met deze parameter wordt het maximum aantal bestandsversies beperkt.
18. Indien de korte naam van een al bestaand bestand gelijk is aan de lange naam van een bestand dat uitgepakt wordt, dan wijzigt WinRAR de korte naam van het al bestaande bestand voor het uitpakken. In eerdere versies werd in een dergelijke situatie een melding gegeven om het bestaande bestand te overschrijven, zelfs wanneer de lange versie van de bestandsnaam niet gelijk was.
19. Beveiligingswijzigingen:

a) De GUI-versie van WinRAR staat niet toe om .PIF-bestanden uit te voeren. Gearchiveerde PIF-bestanden is een van de vaak gebruikte manieren om computervirussen te verspreiden;
b) De GUI-versie van WinRAR staat niet toe om bestanden uit te voeren die in hun naam vijf of meer spaties achter elkaar hebben staan. Een voorbeeld hiervan is een bestand met de naam "calc.txt .exe". Virussen voegen vaak spaties toe om gebruikers te misleiden door de echte extensie te verbergen. De GUI-versie van WinRAR verwijdert ook deze spatiereeksen behalve de eerste en de laatste spatie in de naam, wanneer bestanden met dergelijke namen voorkomen in de bestandslijst.

20. In Windows XP gebruikt WinRAR een afwijkende achtergrondkleur in de bestandslijst voor de kolom waarop gesorteerd is, net zoals dit wordt gedaan in Windows Verkenner.

Versie 3.42

1. Een buffer overflow-fout opgelost in de opdracht "Verwijderen" in de GUI-versie van WinRAR. Deze kon mogelijk een vastloper veroorzaken bij het verwijderen van een bestand in een ongeldig archief.

Versie 3.41

1. Fouten verbeterd in deze versie:

a) bij het toevoegen van bestanden aan een bestaand compact RAR- archief, was de compressieverhouding van RAR 3.40 lager dan die van RAR 3.30;
b) De opdracht "Herstellen" in WinRAR kon vastlopen bij het herstellen van een ongeldig ZIP-archief.

2. Indien de gearchiveerde Unicode-naam verkeerd is, kan met behulp van de opdrachten 'l' en 'v' van RAR de ASCII-bestandsnaam weergegeven worden in plaats van de ongeldige Unicode-naam.

Versie 3.40

1. De RAR-compressiemethode "Snelste" (-m1) is gewijzigd om een sterk verhoogde compressiesnelheid en lagere compressieverhouding te bieden. Dit kan handig zijn voor taken die hoge snelheid vereisen zoals regelmatige reservekopieën. U kunt de snelheid van "Snelste" nog verder verhogen door een woordenboekgrootte van 64 KB te kiezen in plaats van de standaardgrootte van 4 MB.
2. WinRAR kan archieven uitpakken die zijn gemaakt met het Unix- 'compressie'-programma (.Z-bestanden). Net zoals dit met GZIP- en BZIP2-archieven zal gebeuren, zal WinRAR tar.Z en .taz-bestanden in een enkele stap openen, waardoor gebruikers niet handmatig het .tar-bestand hoeven uit te pakken.
3. WinRAR kan archieven uitpakken die zijn gemaakt met 7-Zip (.7z- bestanden). De opdracht "Zoeken" wordt echter niet ondersteund voor dit archieftype.
4. Nieuw dialoogvenster "Beveiliging" bij de instellingen van WinRAR:

a) De optie "Uit te sluiten bestandstypen bij uitpakken" voorkomt het uitpakken van potentieel gevaarlijke bestanden zoals .EXE, .SCR en .PIF-bestanden;
b) De optie "Vragen naar keuze virusscanner" wijzigt het standaardgedrag van de opdracht "Archief controleren op virussen". U kunt dit uitschakelen indien u het dialoogvenster met de virusscannerkeuze wilt overslaan.

5. De nieuwe schakeloptie in de opdrachtregelversie -ep3 maakt het mogelijk om volledige bestandspaden op te slaan en terug te zetten. Dit is inclusief de stationsletter. Het WinRAR-equivalent van deze schakeloptie zijn de opties "Volledige paden inclusief stationsletter opslaan" op de pagina"Bestanden/bestands- paden" van het dialoogvenster "Archiefnaam en -parameters" en "Absolute paden uitpakken" op de pagina "Uitgebreid/bestandspaden" van het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties".
6. U kunt direct volledige schijven selecteren en comprimeren in de "Deze computer"-weergave van WinRAR. Kies eenvoudigweg "Deze computer" in de adresbalk van WinRAR, waarna u de schijven kiest die u wilt comprimeren. Druk daarna op "Toevoegen". Indien u meer dan een schijf hebt gekozen, zal WinRAR automatisch de optie "Volledige paden inclusief stationsletter opslaan" aanzetten.
7. Indien u een aantal schijven hebt geselecteerd in de "Deze computer"- weergave van Windows Verkenner, en deze direct wilt comprimeren vanuit het snelmenu, zal WinRAR automatisch de optie "Volledige paden inclusief stationsletter opslaan" instellen, voordat de schijven daadwerkelijk worden gecomprimeerd.
8. De nieuwe schakeloptie -oc in de opdrachtregelversie kan gebruikt worden om het NTFS-bestandskenmerk "Gecomprimeerd" terug te zetten bij het uit- pakken van bestanden. RAR slaat altijd het kenmerk "Gecomprimeerd" op bij het maken van een archief, maar zet deze niet terug tenzij de schakel- optie -oc is opgegeven.
9. Vanaf deze versie zullen RAR-volumes het volumenummerveld bevatten. Indien een archief is gemaakt met WinRAR 3.40 of nieuwer, kunt u het volumenummer weergeven in de bovenste regel van het dialoogvenster "Info" en in de adresbalk. In de opdrachtregelversie zal het volumenummer worden weergeven bij gebruik van de opdrachten 'L' en 'V' op de regel met informatie over de gehele volumereeks. Deze optie kan handig zijn wanneer de oorspronkelijke bestandsnamen verloren zijn gegaan en u de namen van de volumes wilt herstellen.
10. De opdrachten 'L' en 'V' geven het NTFS-bestandkenmerk "Gecomprimeerd" weer in het archiefoverzicht. 11. De schakeloptie -ag kan een optionele tekst bevatten die is omsloten door de tekens '{' en '}'. Deze tekst zal dan worden ingevoegd in de naam van het archief. Bijvoorbeeld: -agHH{uren}MM{minuten} Dezelfde optie wordt ondersteund in het veld "Archiefnaam genereren op basis van masker" van het dialoogvenster "Archiefnaam en -parameters" van WinRAR.
12. Indien de schakeloptie -ac is opgegeven, zal RAR niet het kenmerk "Archief" weghalen bij die bestanden, wier grootte of wijzigingstijd is aangepast nadat is begonnen met comprimeren. Bestanden die dus zijn gewijzigd nadat ze zijn toegevoegd aan een archief en voordat het kenmerk "Archief" is weggehaald, zullen worden opgenomen in de volgende incrementele reservekopie. Ditzelfde geldt voor de optie "Bestandskenmerk "Archief" weghalen na comprimeren" in WinRAR.
13. Indien u de opdracht "Toevoegen aan favorieten" gebruikt binnen een submap van een archief, zal WinRAR de submap opslaan en deze later weer openen wanneer naar dit favoriet item wordt geopend. Vorige versies waren in staat alleen de hoofdarchiefmap te openen.
14. Bij het bewerken van gearchiveerde bestanden, vraagt WinRAR om deze direct bij te werken nadat is gedetecteerd dat het bestand is gewijzigd. Eerdere versies wachtten totdat het externe programma waarmee het bestand gewijzigd werd, was beëindigd voordat een gewijzigd bestand werd bijgewerkt.
15. Indien u een archief op de WinRAR-adresbalk of -werkbalk plaatst, zal WinRAR de inhoud ervan weergeven in het huidige vensters, zelfs al is momenteel een ander archief geopend. Eerdere versies vroegen om een geplaatst archief toe te voegen in plaats van erin te bladeren.
16. Een fout in de verwerking van corrupte LZH-archieven hersteld om een mogelijke crash te voorkomen bij het lezen van ongeldige bestandskoppen van LZH-archieven.

Versie 3.30

1. De nieuwe opdracht "Archief controleren op virussen" pakt een archief uit naar een tijdelijke map en controleert de inhoud ervan met antivirus-software dat geïnstalleerd is op uw computer.
2. De nieuwe opdracht "Rapport genereren" maakt een rapport met een overzicht van alle gebruikelijke of gearchiveerde bestanden. Het is ook mogelijk om de bestandsgrootte, datum en CRC eraan toe te voegen, om de sorteervolgorde te bepalen, om het rapport op te slaan naar een bestand en om deze te versturen naar een printer of om te kopiëren naar het klembord.
3. De nieuwe opdracht "Benchmark en hardwaretest" maakt het mogelijk om de prestaties van het RAR-compressiealgoritme op verschillende computers te vergelijken met elkaar en mogelijke fouten opsporen veroorzaakt door hardwarestoringen.
4. De nieuwe opdracht "Bestand afdrukken" maakt het mogelijk om gearchiveerde en gebruikelijke bestanden af te drukken.
5. Het menu "Extra" bevat "Wizard", "Informatie weergeven", "Archieven omzetten", "Bestanden zoeken", "Archief herstellen", "Omzetten naar SFX", opdrachten die eerder voorkwamen in het menu "Opdrachten". Daarnaast bevat dit menu de nieuwe opdrachten "Archief controleren op virussen", "Rapport genereren", "Benchmark en hardwaretest".
6. WinRAR ondersteunt decompressie van ZIP-archieven die zijn aangemaakt met gebruik van methode "Sterk verkleinen".
7. WinRAR kent vooraf schijfruimte toe aan bestanden die worden uitgepakt van ZIP-archieven. Hiermee wordt schijffragmentatie tegengegaan, specifiek op NTFS-schijven. Vorige versies deden deden dit alleen bij RAR-archieven.
8. Het is nu mogelijk om TAR-, GZIP- en ISO9660-archieven van elke grootte uit te pakken. Vorige versies konden niet omgaan met bestanden van voorgenoemde formaten, wanneer zijn groter waren dan 2 GB.
9. De statusbalk geeft de voortgang van de huidige handeling weer bij het lezen van grote .tar.gz- en .tar.bz2-archieven.
10. Het dialoogvenster "Volgend volume" stelt u in staat om niet alleen een naam, maar ook de grootte van het volgende volume te wijzigen, waardoor u volumes kunt aanmaken met verschillende groottes. Dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u volumes aanmaakt op verwisselbare schijven of wanneer u de optie "Onderbreken na elk volume" aanvinkt op het tabblad "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Archiefnaam en parameters".
11. Een aantal schakelopties in de vorm van -v kunnen worden opgegeven in de opdrachtregelmodus om verschillende groottes voor verschillende volumes op te geven. Bijvoorbeeld, de opdracht 'rar a -v100k -v200k -v300k archiefnaam' stelt een grootte van 100 kB in het voor de eerste volume, 200 kB voor het tweede volume en 300 kB voor alle volgende volumes.
12. Meer WinRAR-opdrachten ondersteunen Unicode in archiefnamen. Wanneer uw Windows op NT gebaseerd is (NT 4.0, 2000, XP en 2003), kunt u archiefnamen met niet-Engelse namen wijzigen, onafhankelijk van de instellingen in "Landinstellingen" (in het Configuratie- scherm).
13. Kleine en een aantal grote pictogrammen zijn bijgewerkt door Francesco Indrio.
14. De grootte van het venster "Diagnostische berichten" kan worden gewijzigd. Het behoudt de nieuwe afmetingen en herstelt deze wanneer ditzelfde venster een volgende keer wordt weergegeven.
15. De knop "Modus..." in archiefvoortgangsvenster maakt het mogelijk om direct de compressiemethode en de optie "PC uitschakelen indien gereed" te wijzigen.
16. WinRAR ondersteunt de schakeloptie -cfg- in de opdrachtregelmodus. Hiermee wordt WinRAR gedwongen om opties die zijn opgeslagen in het standaard compressieprofiel en in de RAR-omgevingsvariabele te negeren.
17. WinRAR opent .qpr- en .qpk-bestanden (QNK-pakketten) in een enkele stap, zoals het al deed voor .tar.gz-archieven.
18. De opdracht Uitpakken stelt voor om te bladeren naar een ontbrekend CAB-bestand in een multivolume CAB-archief in plaats van de fout "Kan niet openen".
19. De opdracht "Naam wijzigen" geeft een venster weer met informatie over de voortgang van het verwerken van de bestanden.
20. De opdracht "Omzetten" controleert de laagst toegestane compressie- verhouding voordat begonnen wordt met de archieftest, zodat in een situatie waarbij het resulterende archief te groot is, WinRAR geen tijd verspilt om deze te testen.
21. Het veld "Uit te sluiten bestanden" in het dialoogvenster "Archief- naam en parameter" heeft nu een knop "Bijvoegen", waarmee het mogelijk wordt om te bladeren naar uit te sluiten bestanden in plaats van deze namen handmatig in te voeren.
22. WinRAR begrijpt aanhalingstekens binnen parameters in de opdracht- regelmodus. Bijvoorbeeld, met "-pmijn wachtwoord" en -p"mijn wachtwoord" wordt hetzelfde wachtwoord ingesteld. Eerdere versies van WinRAR ondersteunden alleen de eerste methode ("-pmijn wachtwoord") en alleen de opdrachtregelversie van RAR ondersteunde beide methodes.
23. De module gegevensanalyse is afgestemd om uitvoerbare bestanden en geluidsbestanden nauwkeuriger te herkennen. Het verkeerd selecteren van algoritmes voor uitvoerbare bestanden en geluids- bestanden kon ervoor zorgen dat de compressieverhouding in bepaalde situatie verkleind werd.
24. WinRAR begrijpt de schakeloptie -hp in de opdrachtregelmodus zonder een parameter erachter en verzoekt hierbij om een wachtwoord op te geven bij het verwerken ervan.
25. WinRAR behoudt NTFS-stromen van bijgewerkte archieven wanneer het archief en de tijdelijke bestanden beide op een NTFS-partitie verblijven. Bijvoorbeeld, indien u commentaar opgeeft in de sectie "Overzicht" van de archiefeigenschappen, zullen deze niet verloren gaan wanneer u een dergelijk archief bijwerkt met WinRAR. Haal NTFS-stromen van het archief zelf en stromen van gearchiveerde bestanden niet in de war; de laatste kunnen al langer worden behouden.
26. Het is mogelijk om wijziging van het archiefwachtwoord met de registerwaarde "WinRARPolicyPassword" te verbieden. Deze optie kan helpen bij het voorkomen van versleuteling van belangrijke gegevens in een multi-gebruiker omgeving. Lees het helponderwerp "Configuratie-instellingen/Registervariabelen" voor meer informatie.
27. Het dialoogvenster "Werkbalkknoppen kiezen" maakt het mogelijk om scheidingsbalken op te geven na elk gewenste knop.
28. De nieuwe schakeloptie -st[naam] voor de opdrachtregelversie van RAR stelt u in staat om gegevens te comprimeren die direct afkomstig zijn van stdin (de standaard invoer).
29. De opdracht 'vt' en 'lt' van de opdrachtregelversie van RAR geven doelnamen weer in de vorm van symbolische koppelingen, bij het weergeven van een overzicht van RAR/Unix-archieven die symbolische koppelingen bevatten. Deze opdrachten geven ook NTFS-stroomnamen weer bij het weergeven van een overzicht van WinRAR-archieven die stromen bevatten.

Versie 3.20

1. Eerdere WinRAR en RAR-versies bewaarden alleen de bestandswijzigingsdatum en deden dit alleen in het DOS FAT-formaat met een nauwkeurigheid van 2 seconden. Alhoewel het goed genoeg was voor FAT, bieden moderne bestandssystemen een hogere nauwkeurigheid. Het huidige RAR-formaat bewaart de laatste wijzigingstijd, aanmaaktijd en laatste toegangstijd met een nauwkeurigheid tot 0,0000001 seconde. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd om deze voorziening te ondersteunen:     

a) Een nieuw gedeelte "Tijd" van het dialoogvenster "Archiefnaam en parameters" met nieuwe opties, zoals "Te bewaren bestandstijd" die de verwerking omtrent bestandstijd beheert. Andere tijdgerelateerde opties zijn ook verplaatst van de sectie "Reservekopie" naar de sectie "Tijd";     
b) Een nieuw gedeelte "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties" met nieuwe opties, zoals "Bestandstijd"-opties waarmee het mogelijk wordt om de tijdsvelden te selecteren die hersteld moeten worden;     
c) Met de opdrachtregel-schakeloptie -ts

2. Wijzigingen in het dialoogvenster "Uitpakpad en -opties":

a) Het dialoogvenster is opgedeeld in twee tabbladen: "Algemeen" en "Uitgebreid";     
b) De optie "Bestanden weergeven in Verkenner" op het tabblad "Algemeen" zorgt ervoor dat WinRAR het Verkenner-venster opent en de inhoud van de doelmap weergeeft wanneer het uitpakken voltooid is;     
c) De knop "Instellingen opslaan" slaat de huidige instellingen van beide tabbladen ("Algemeen" en "Uitgebreid") op. De opgeslagen instellingen zullen worden gebruikt als standaard wanneer het dialoogvenster een volgende keer wordt geopend. WinRAR slaat alle opties op behalve het doelpad;     
d) Het tabblad "Uitgebreid" bevat de opties omtrent "Bestandstijd" waarmee het mogelijk wordt om tijdsvelden te selecteren die hersteld moeten worden;     
e) De nieuwe optie "Bestandsbeveiliging instellen" op het tabblad "Uitgebreid" kan worden gebruikt om de NTFS-informatie omtrent bestandsbeveiliging te herstellen. Vorige versies herstelden deze informatie altijd. 

3. Het is mogelijk om de namen van bestanden te wijzigen binnen RAR-archieven. Dit kan worden gedaan door middel van de opdracht "Naam wijzigen" in het menu "Opdrachten" of door in het snelmenu dat verschijnt wanneer u op de rechtermuisknop drukt, op dezelfde gelijknamige opdracht te drukken. In de opdrachtregelmodus kunt u de opdracht 'rn' gebruiken om hetzelfde te bereiken. 
4. Het dialoogvenster "Volgend volume" bevat een optie om de schijf of map te kiezen waar het nieuwe volume moet worden aangemaakt. WinRAR geeft dit dialoogvenster weer bij het maken van volumes op verwisselbare schijven of indien de optie "Onderbreken na elk volume" is ingeschakeld. Met vorige versies was het niet mogelijk om de volumenaam hier te wijzigen. 
5. De opdrachten "Testen" en "Omzetten" kunnen direct worden toegepast op archieven vanuit het snelmenu van Windows Verkenner. Standaard zijn deze menu-items uitgeschakeld, maar u kunt ze inschakelen door in WinRAR te kiezen voor Instellingen/Integratie/Snelmenu-items. 
6. Er is een item "Onderbreken" toegevoegd aan het snelmenu dat wordt weergegeven nadat is gedrukt op de rechtermuisknop op het systeembalkpictogram van WinRAR. U kunt WinRAR dus geminimaliseerd onderbreken en hervatten zonder WinRAR eerst te herstellen naar een normaal venster. 
7. Indien een SFX-volume ontbreekt, zal het SFX-archief het dialoogvenster "Volgend volume" weergeven waarmee voorgesteld wordt te zoeken naar het vereiste volume. 
8. WinRAR staat toe het venster met de resultaten van de opdracht "Zoeken", te vergroten en te verkleinen. Gewijzigde vensterafmetingen worden opgeslagen en worden weer hersteld bij een volgend gebruik van de opdracht "Zoeken". 
9. Werkbalk:

a) De knop "Werkbalken..." bij "Instellingen/Algemeen" opent het dialoogvenster waarmee mogelijk wordt gemaakt de hoofdwerkbalk van WinRAR in of uit te schakelen, samen met de kleine werkbalk met o.a. de knop "Bovenliggende map" en de adresbalk met het pad of archiefinformatie;     
b) Knoppen kunnen een variabele lengte hebben. Hiermee wordt voorkomen dat een klein aantal grote knoptitels in vertaalde versies niet de algehele werkbalkgrootte verhoogden zoals dit eerder gebeurde;
c) Indien de grootte van de knoppen de lengte van de werkbalk overschrijdt, is het mogelijk om op een kleine pijl aan de rechterkant van de werkbalk te klikken om de niet weergegeven knoppen van het menu te kiezen. 

10. De opdrachten 'lb' en 'vb' van de consoleversie van RAR geven alleen de minimale archiefinhoud weer - de bestandsnamen zonder overige informatie. 
11. WinRAR herkent een lange bestandsnaamextensie voor TAR-archieven ontworpen om de lengtebeperking van 100 tekens voor de bestandsnaam te omzeilen. 
12. Gzip-archieven die het getal 0 bevatten in het tijdsveld van een bestand worden op een juiste manier verwerkt. Vorige versies gaven mogelijk willekeurige datumwaarden weer voor dergelijke archieven. 
13. Herstelvolumes:

a) Bij het aanmaken van herstelvolumes wordt de vereiste schijfruimte vooraf toegewezen aan het begin van de handeling.     Hiermee wordt schijffragmentering tot een minimum beperkt
b) De consoleversie van RAR geeft de handelingspercentage weer bij het maken van herstelvolumes en bij het reconstrueren van ontbrekende of ongeldige volumes. 


14. Indien de optie "Bestandsbeveiliging opslaan" is ingeschakeld, worden mappen pas gearchiveerd nadat dit gebeurd is met de bestanden die de mappen bevatten.
15. Een mogelijke beschrijving kan worden ingevoerd in het dialoogvenster "Toevoegen aan favorieten". Indien een dergelijke beschrijving beschikbaar is, zal WinRAR deze weergeven in het menu Favorieten in plaats van de map of archiefnaam.

Versie 3.11

1. De opdracht "Omzetten" is in staat .tgz-archieven te verwerken. 
2. GUI SFX-modulen bieden meer gedetailleerde diagnostische berichten voor CRC- of bestandsaanmaakfouten. 
3. De opdrachtregelversie van RAR geeft de foutcode 9 terug in geval van bestandsaanmaakfouten. 
4. Fouten verbeterd:     

a) De opdracht "Omzetten" kon geen archieven in mappen omzetten die niet-Engelse (hoge ASCII) namen bevatten
b) WinRAR kon mogelijk crashen wanneer deze probeerde om te lange bestandstypen weer te geven binnen archieven
c) De schakeloptie -ag op de opdrachtregel kende een verkeerde waarde toe aan het minuten-veld
d) De opties "Elk bestand in een apart archief plaatsen" en "PC afsluiten indien gereed" zorgen ervoor, wanneer zij beide zijn ingesteld, dat de computer zich uitschakelde na het maken van het eerste archief
e) Een SFX-module kon mogelijk het onnodige bericht "http-equiv..." weergeven wanneer deze werd gestart onder Windows 95.

Versie 3.10

1. De nieuwe opdracht "Zoeken" maakt het mogelijk te zoeken naar een tekenreeks binnen archieven en gebruikelijke bestanden.  Het equivalent voor de opdrachtregel is de opdracht 'i'. 
2. De nieuwe opdracht "Omzetten" zet archieven om van het ene formaat naar het andere. Het kan een enkel archief verwerken, maar ook verschillende geselecteerde archieven in een keer. Het is mogelijk om bestandsmappen te selecteren om de gehele inhoud ervan om te zetten. 
3. Opdracht "Herstellen":    

a) "Herstellen" kan gegevensuitwissings- en gegevensinvoerfouten verbeteren binnen RAR-archieven die een herstelrecord bevat. Eerder was het mogelijk alleen deze fouten te herstellen, indien de archiefgrootte onveranderd was;    
b) "Herstellen" gebruikt fixed.archiefnaam.rar en rebuilt.archief- naam.rar voor herstelde archieven, waarbij 'archiefnaam' de naam van het oorspronkelijke archief is. Vorige versies gebruikten de namen _recover.rar en _reconst.rar;     
c) Het is mogelijk om verschillende archieven in de WinRAR-shell te selecteren en deze in een keer te herstellen;     
d) De opdracht 'R' staat jokers toe in de archiefnaam om meerdere archieven in een keer te herstellen. 

4. Herstelvolumes:     

a) WinRAR probeert ontbrekende en beschadigde volumes te reconstrueren. De namen van de oorspronkelijke kopieën van beschadigde volumes werden gewijzigd naar *.bad. De vorige versie kon alleen ontbrekende volumes reconstrueren;     
b) WinRAR herkent automatisch ongeldige herstelvolumes en negeert deze;     
c) Het naamgevingsschema voor herstelvolumes is veranderd van <naam>N1_N2_N3.rev naar het eenvoudigere <naam>N.rev, waarbij 'N' het volumenummer is. De oude stijl herstelvolumes worden ook herkend en ondersteund;     
d) WinRAR geeft een voortgangsbalk weer tijdens het reconstrueren van volumes. 

5. SFX-modules:     

a) De SFX-dialoogvensters Starten en Licentie zijn opnieuw ontworpen;     
b) SFX biedt volledig functionele HTML-ondersteuning in de op- dracht "Text" (Tekst). Eerdere versies ondersteunden alleen een beperkte reeks HTML-tags;     
c) De SFX-scriptopdracht "SavePath" (Pad opslaan) en de optie "Paden opslaan en herstellen" in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-instellingen" maken het mogelijk het doelpad dat wordt ingevoerd door de gebruiker op te slaan in het register en deze te herstellen wanneer het SFX-archief een volgende keer wordt uitgevoerd. 

6. Compressie is verbeterd bij het toevoegen van kleine tekst- bestanden aan al bestaande archieven bij gebruik van de modi "Beste" (-m5) of "Tekstcompressie/Altijd inschakelen" (mct+). 
7. De opdracht "Platte mappen weergeven" in het menu "Instellingen/ Bestandslijst" schakelt tussen de klassieke boomweergave en de platte weergave, waarbij alle gearchiveerde bestanden en mappen worden weergegeven in dezelfde lijst. 
8. De optie "PC afsluiten indien gereed" op het tabblad "Uitgebreid" van het dialoogvenster "Archiefnaam en parameters" en de schakel- optie -ioff op de opdrachtregel schakelen de computer uit nadat een bepaalde handeling is voltooid. De hardware moet ondersteuning bieden voor de afsluitoptie. 
9. Grootten van ZIP-100, CD-650MB en CD-700MB schijven zijn toegevoegd aan de voorgedefinieerde waarden in de volumegrootten-lijst in het dialoogvenster "Archiefnaam en parameters". 
10. De nieuwe schakeloptie -iicon<naam> op de opdrachtregel geeft een pictogram die gebruikt moet worden in een SFX-archief gemaakt of bijgewerkt door WinRAR. Deze schakeloptie wordt alleen ondersteund door WinRAR, de console-RAR herkent dit niet. 
11. WinRAR opent nu tar.gz- en tar.bz2-archieven in één stap, dus gebruikers hoeven niet meer .tar handmatig uit te pakken. WinRAR slaat de tijdelijke .tar-bestanden niet op de schijf op, maar alle vereiste handelingen worden direct in het geheugen uitgevoerd. 
12. WinRAR kan multivolume ZIP-archieven (.zip, .z01, .z02, ...) uitpakken. 
13. De nieuwe aanpassing 'N' (archiefnummer) voor de schakeloptie -ag en de reservekopie-optie "Archiefnaam genereren op basis van masker" in het dialoogvenster "Archiefnaam en parameters".  WinRAR zoekt naar al bestaande archieven met een gegenereerde naam en, indien deze is of zijn gevonden, wordt het archiefnummer opgehoogd totdat er een unieke naam wordt gegenereerd. Bijvoorbeeld, als u -agyymmdd-nn verschillende keren op een dag gebruikt, zal elke archiefnaam een nieuw opgehoogde nummer bevatten. 
14. Indien rarfiles.lst twee maskers bevat waarbij bestanden die overeenkomen met het eerste masker, ook overeenkomen met het tweede masker, zal het eerste masker een hogere prioriteit krijgen, zelfs als het na het tweede masker wordt geplaatst. Bijvoorbeeld, in het geval van de maskers *.cpp en f*.cpp zal f*.cpp een hogere prioriteit krijgen. 
15. WinRAR geeft de kolom CRC16 binnen LZH-archieven weer. 
16. Het is mogelijk om het hoofdmenu en het dialoogvenster "Instellingen" uit te schakelen via de registersleutel "HKEY_CURRENT_USERSoftwareWinRARPolicy". Deze mogelijkheid kan helpen om de WinRAR-instellingen binnen multigebruikers- omgevingen te behouden. Lees het onderwerp "Configuratie- instellingen/Registervariabelen" in WINRAR.HLP voor meer informatie.

Versie 3.00

1. Bij de introductie van WinRAR 3.0 werd een belangrijke prijsverlaging ingevoerd. Een licentie voor 1 gebruiker kost nu nog 33 EUR, excl. 21% BTW.  Zoals gewoonlijk moeten reeds geregistreerde gebruikers niet opnieuw betalen. Hun RAR 1.x - 2.x registratie is ook geldig voor 3.0. 
2. Compressie algoritme is verbeterd. Veranderingen:     

a) woordenboekgrootte is toegenomen tot 4 MB, dit leidt tot een betere compressie van grote datapakketten;     
b) een speciaal algoritme voor tekstgegevens, gebaseerd op Dmitry Shkarin's PPMII-broncode:      ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/ppmdh.rar      Onze dank gaat uit naar Dmitry voor zijn uitstekende PPMd;     
c) speciale voorverwerkingsalgoritmes voor 32-bit x86 uitvoerbare bestanden, Itanium uitvoerbare bestanden, ware kleuren gegevens, geluidsgegevens en tabellen.     
Meestal leidt dit naar een beduidende betere compressie;     
d) RAR selecteert automatisch het beste passende algoritme, waardoor "Multimedia compressie" en de -mm schakeloptie overbodig zijn geworden.     
Standaard gebruikt RAR enkel het algemeen compressie algoritme in de "Snel" en "Snelste" compressiemethode (-m1 en -m2), uitgebreide algoritmes zoals geluid en het verwerken van ware kleuren zijn enkel ingeschakeld in "Normaal"..."Best" (-m3..-m5) modus, de uitgebreide tekst compressie is enkel geactiveerd bij "Goed" en "Best" compressie (-m4..-m5). Deze standaard kan overschreven worden door gebruik van de schakeloptie -mc.     
RAR 3.0 archieven kunnen worden uitgepakt door ieder RAR versie, te beginnen met RAR 2.9.      Op dit moment is dat versie 2.9 en 3.0. RAR 3.0 kan alle archieven uitpakken, gemaakt door alle vorige versies van RAR. 


3. Versleutelingsalgoritme is veranderd naar AES (Advanced Encryption Standard) met een 128-bit sleutelgrootte. 
4. Francesco Indrio <naradamoon@operamail.com>, <naradamoon@libero.it> heeft alweer prachtig werk geleverd bij het ontwerpen van alle WinRAR-knoppen. 
5. Opdracht "Wizard" helpt beginnende gebruikers bij het uitvoeren van basishandelingen m.b.v. eenvoudige, stap per stap, handelingen. Klik op de knop "Wizard" en selecteer de bewerking die men wil uitvoeren. 
6. Optie "E-mail archief naar" in het onderdeel archiefdialoogvenster "Bestanden".  Het E-mail programma moet MAPI-interface ondersteunen of anders zal deze optie niet werken.  In de opdrachtenregelmodus kan men gebruik maken van schakeloptie -ieml[.][addr] om archieven per e-mail te versturen. 
7. WinRAR voegt het item "Inpakken en e-mailen" toe aan het snelmenu van Verkenner. 
8. Standaard volumebenamingschema is gewijzigd van volname.rar, volname.r00, ..., naar volname.part001.rar, volname.part002.rar, enz.  Schakeloptie -vn en optie "Oude stijl volumenamen" in het dialoogvenster Archief maakt het mogelijk om het schema met oude benamingen te gebruiken. 
9. Ondersteuning toegevoegd voor de zgn. herstelvolumes (.rev bestanden), welke kunnen worden gebruikt om ontbrekende bestanden terug te winnen in een volumeset.  Eén .rev bestand laat toe om één ontbrekend RAR- volume te reconstrueren.  Bijvoorbeeld: 5 .rev bestanden maken het mogelijk om 5, ongeacht welke, volumes uit 1 set te reconstrueren  In WinRAR kan men herstelvolumes zowel aangeven door een getal in te voeren in het archiefdialoogvenster of door gebruik te maken van de opdracht "Bescherm" in het eerste volume.  In de opdrachtenregel van RAR kan men dit bereiken door gebruik te maken van de opdracht 'rv[n]' of van de schakeloptie -rv[n].  RAR en WinRAR maken automatisch gebruik van .rev-bestanden om ontbrekende volumes te reconstrueren bij het uitpakken of testen van een volumeset.  Het is mogelijk om dubbel te klikken op een .rev-bestand in WinRAR omgeving of gebruik de opdracht 'rc' in de opdrachtregelmodus om reconstruering te forceren.  Wij wensen de ontwikkelaars van het Mirror programma te bedanken. Zij hebben dit idee uitgedacht en hebben voorgesteld om dit in WinRAR te implementeren. 
10. SFX modules:     

a) Windows SFX-modules ondersteunen nu archieven groter dan 4 GB en Unicode namen;     
b) het is mogelijk om het standaard SFX-pictogram te vervangen door uw eigen pictogram.      Gewoon het pictogram bestandsnaam invoeren in het veld "Inlezen SFX- pictogram van bestand" in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX- opties /Tekst en pictogram".     
c) nieuwe opdracht "Shortcut=DestType, SrcName, DestFolder, Description" SFX-script laat toe om snelkoppelingen aan te maken, voor uitgepakte bestanden, op het Bureaublad; Start Menu, Start Menu/Programs of Opstarten.      Deze mogelijkheid is ook bereikbaar via de lijst "Snelkoppelingen" in het WinRAR dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties";     
d) Aangepaste syntax van de opdracht TempMode SFX-script. Deze gebruikt nu de komma i.p.v. '@' voor een vraag- en hoofding separator.      Dit is alleen belangrijk voor gebruikers die handmatig hun SFX-scripts schrijven i.p.v. gebruik te maken van de specifieke SFX-parameters in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties" van WinRAR;     
e) De SFX-scriptopdracht "Verwijderen" en "Verwijderen bestanden in doelmap" in het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties" mag jokers bevatten.     Bijvoorbeeld:      Delete=*.tmp      f) "Externe handtekening toelaten" is verwijderd bij de uitgebreide SFX-opties.     Opdracht "ExtSign"-script is verwijderd.     RAR 3.0 archiefformaat omvat de markering "eind van archief".      De SFX- module stopt automatisch met het uitpakken bij het einde van het archief. Alle toegevoegde gegevens worden genegeerd;     
g) Indien men het INF-bestand specifieert bij SFX opdracht "Setup", zal SFX dit proberen te installeren i.p.v. de inhoud weer te geven in Kladblok zoals bij vorige versies;     
h) de nieuwe DOS SFX-module is 32-bit, dus niet meer beperkt tot een 64 KB woordenboek en kan daardoor ieder RAR 3.0 archief uitpakken, onafhankelijk van de gebruikte woordenboekgrootte;     
i) De knop "SFX-opties" in het dialoogvenster Archiefnaam en paramters opent direct "Uitgebreide SFX-opties" zonder het tussendoor moeten selecteren van een SFX-module. Indien men het SFX-type wenst te wijzigen, gebruik dan het tabblad "Module" bij Uitgebreide SFX-opties.      Let op: de nieuwe SFX-modules kunnen enkel RAR 3.0 archieven uitpakken.      Zij mogen niet worden gebruikt met archieven die aangemaakt zijn door vroegere versies van RAR. 

11. Schakelaar -hp<wchtwrd> kan gebruikt worden i.p.v. -p<wchtwrd> om zowel de gegevens als bestandskoppen te versleutelen, zodat informatie zoals bestandsnamen, -grootte en -commentaar niet zichtbaar is zonder wachtwoord.  De optie "Versleutel bestandsnamen" in het dialoogvenster Archiveren met wachtwoord heeft dezelfde functie in WinRAR shell. 
12. Ondersteuning toegevoegd voor ISO9660 (.iso) bestandsformaat, die veel gebruikt wordt om CD-images te bewaren.  WinRAR kan doorheen ISO-bestanden bladeren en deze uitpakken.  WinRAR ondersteunt Joliet extensies van ISO9660 en kan lange bestandsnamen weergeven in Joliet CD-images. 
13. Met Schakeloptie -mc y kan men uitgebreide compressieparameters instellen zoals Verwachte volgorde en Geheugengebruik voor het tekstcompressie algoritme.  Dit is ook mogelijk in WinRAR shell door de knop "Compressie..." in het dialoogvenster "Uitgebreide compressieparameters" 
14. Schakeloptie -ms maakt het mogelijk bestanden op te geven die zonder compressie moeten worden weggeschreven.  Voorbeeld: -msrar;zip;jpg.  Dit bevordert de inpaksnelheid zonder merkbaar verlies in compressieverhouding.  Dezelfde optie is beschikbaar in WinRAR shell via het veld "Bestanden weg te schrijven zonder in te pakken" in het dialoogvenster Archiefnaam en parameters, tabblad "Bestand". 
15. Opdracht "Info" is nu ook beschikbaar buiten archieven wanneer men met uitgepakte bestanden werkt.  Hiermee kan men informatie opvragen i.v.m. de geselecteerde bestanden terwijl het ook mogelijk is om verschillende bewerkingen uit te voeren op achiefgroepen.  Nadat het controleren van bestanden voltooid is, kan men overschakelen naar andere tabbladen en opdrachten uitvoeren zoals "Commentaar" en "SFX", zowel voor RAR- als ZIP archieven.  "Info" vervangt het de opdracht "Schatten" die beschikbaar blijft als onderdeel van het dialoogvenster Bestandsinformatie.  De hoeveelheid informatie werd beperkt omdat de nauwkeurigheid van het schatten niet voldoende was om betrouwbare resultaten te geven over de verschillende compressiemethodes. 
16. WinRAR-opdrachten "Commentaar", "Bescherm", "SFX", "Vergrendel" en "Uitpakken" kunnen worden weergegeven buiten de archieven.  De knoppen zijn standaard uitgeschakeld, maar men kan deze inschakelen via Opties > Instellingen of via het het menu Opdrachten.  De opdracht "Herstel" is beschikbaar binnen de archieven. 
17. WinRAR-optie "Test ingepakte bestanden"  en de opdrachtregel-schakeloptie -t maakt het mogelijk bestanden te testen na het inpakken.  Deze optie is bijzonder bruikbaar in combinatie met opdracht "Wis bestanden na inpakken".  Bestanden worden gewist nadat het archief succesvol is getest. 
18. Het onderdeel "Reservekopie" van het dialoogvenster Archief en parameters hebben twee nieuwe tijd selectiecriteria die het mogelijk maken om bestanden te archiveren voor- of na een opgegeven datum. 
19. Schakelopties -ta<datum> en -tb<datum> maken het mogelijk om bestanden toe te voegen of bestanden uit te pakken die werden gewijzigd voor of na een bepaalde datum.  Datumformaat: YYYYMMDDHHMMSS. Scheidingstekens zoals '-' of ':' zijn toegelaten.  Voorbeeld: deze schakeloptie is geldig: -ta2002-11-20. 
20. Schakeloptie -ver laat RAR oude bestanden in het archief houden terwijl de nieuwe bestanden worden toegevoegd.  De overeenkomende WinRAR shell optie is "Houd vorige bestanden en versies" in het tabblad "Reservekopie" in het dialoogvenster Archiefnaam en parameters. 
21. Het "Netwerk" item is toegevoegd aan WinRAR-adresbalk zodat men door het netwerk kan bladeren.  De adresbalk geeft nog enkele andere mappen weer, zoals "Mijn Computer" en "Mijn documenten". 
22. Wanneer men, in de root, klikt op de werkbalkknop "Bovenliggende map" of de Backspace-toets, dan geeft WinRAR de schijflijst weer in het bestandsscherm. 
23. Het is mogelijk om in WinRAR gearchiveerde en gewone bestanden met Ctrl+C en Ctrl+V toetsen te kopiëren en te plakken.  Bijvoorbeeld: selecteer enkele bestanden in een archief. Druk Ctrl+C, open een map met verkenner en druk op Ctrl-V om de geselecteerde bestanden uit te pakken en in de map te plaatsen. 
24. knop "Pauze" toegevoegd in het voortgangsvenster.  Archivering-voortgangsvenster toont nu Resterende tijd i.p.v. Totaal geschatte tijd. 
25. CRC32 kolom in RAR-, ZIP-, ACE- en ARJ-archieven.  CRC32 is een controlegetal berekend op basis van bestandsgegevens. Dit kan helpen om vast te stellen of 2 gearchiveerde bestanden gelijk zijn, zonder deze uit te pakken. Dezelfde bestanden hebben altijd dezelfde CRC-waarden. 
26. Wanneer de optie "Elk bestand in apart archief" in het dialoogvenster Archiefnaam en parameter dialoog is geselecteerd, gebruikt WinRAR de ingevoerde tekst in het veld Archiefnaam als doelmap voor de aangemaakte archieven.  Vroegere WinRAR versies negeerden de archiefnaam in de "Elk bestand in apart archief" modus. 
27. Optie "Archieven uitpakken in onderliggende mappen" in het dialoogvenster "Uitpak pad en opties" is beschikbaar wanneer er meer dan 1 archief moet worden uitgepakt.  De inhoud van ieder archief wordt in aparte, onderliggende, mappen uitgepakt. De naam van ieder map wordt gebaseerd op de archiefnaam. 
28. Schakeloptie -ad voegt de archiefnaam toe aan het doelpad.  Dit kan nuttig zijn bij het, in één keer, uitpakken van verschillende archieven. Bestanden van elk archief komen in aparte mappen terecht. 
29. Het item "Ieder bestand uitpakken in een aparte map" is aanwezig in het snelmenu van Verkenner bij het uitpakken van een groep archieven. 
30. Twee nieuwe opties in het dialoogvenster "Instellingen/Algemeen" van WinRAR:  a) "Dialoog geschiedenis toestaan";  b) "Activeer Wizard bij opstarten". 
31. Schakeloptie -af<soort> maakt het mogelijk een nieuw soort archief te definiëren in WinRAR opdrachtregel.  <soort> kan 'rar' of 'zip' zijn.  Voorbeeld: 'winrar a -afzip arc' zal een arc.zip archief aanmaken.  Deze schakelaar wordt alleen ondersteund door WinRAR. Console RAR kan geen ZIP-archieven aanmaken. 
32. Schakeloptie -en schakelt de toevoeging van de markering "einde van archief" uit.  Standaard voegt RAR de markering "einde van archief" toe aan het eind van een nieuw of bijgewerkt archief.  Dit maakt het mogelijk gegevens zoals digitale handtekeningen, die van buitenaf worden toegevoegd, over te laten.  In bepaalde omstandigheden kan het nuttig zijn om deze eigenschap uit te schakelen.  Bijvoorbeeld: als een archief tussen 2 systemen, via een onbetrouwbare koppeling wordt overgezet en tegelijkertijd wordt door de verzender bestanden toegevoegd, dan kan het belangerijk zijn te weten dat het reeds ontvangen bestand niet aangepast zal zijn aan de andere zijde tussen 2 overzetsessies.  Deze schakeloptie kan niet gebruikt worden bij volumes omdat de markering "einde van archief" belangrijke informatie bevat die nodig is voor het correct verwerken van volumes. 
33. RAR kan nu versleutelde compact archieven bijwerken. 
34. Knop "Afsluiten" toegevoegd aan de werkbalk. Standaard uitgeschakeld, maar men kan deze handmatig inschakelen via "Selecteer knoppen..." bij de instellingen van WinRAR. 
35. Het dialoogvenster "Selecteer werkbalkknoppen" maakt het mogelijk de volgorde van de werkbalkknoppen aan te passen.  Selecteer de knop. Om te verplaatsen klik op de "Omhoog" of "Omlaag"-knop. Men kan de knoppen rechtstreeks op de werkbalk verslepen door de ALT-toets in te drukken. 
36. Optie "Woordafbreking" in "Instellingen/Weergaveprogramma" stelt de standaard-afbrekingsmodus in bij het venster "interne weergave" 
37. Console-RAR stuurt foutboodschappen naar stderr i.p.v. stdout. 
38. Nieuwe '+' aanpasser voor -ag schakeloptie, die toelaat om de datum tekenreeks voor de archiefnaam te plaatsen. 
39. In het Uitpakpad en het dialoogvenster "Opties" wordt de map die ingevoerd wordt, automatisch geopend met een kleine vertraging van ongeveer 0,5 s.  Men kan de ingevoerde mapnaam opzoeken door op de knop "Weergeven" te klikken. 
40. Bij de schakeloptie -x kunnen jokers worden gebruikt in het Pad-deel van het bestandsmasker en in het veld "Uit te sluiten bestanden" in het dialoogvenster Archiefnaam en parameters.  Bijvoorbeeld: -x*temp*. 
41. Schakeloptie -ilog ondersteunt een mogelijke logboek-bestandsnaamparameter.  Voorbeeld: -ilogc:logbackup.log. 
42. Verbeterde Chineese en Japaneese (DBCS encoded) naamverwerking in ZIP-archieven.  (RAR formaat ondersteunt deze namen reeds vanaf WinRAR 2.80). Toch blijft het aanbevolen om het RAR-formaat te gebruiken voor deze namen omdat RAR portable Unicode encoding gebruikt i.p.v. ZIP DBCS. 
43. WinRAR gebruikt de Windows XP-stijl. 
44. Verbeterde werking van de instellingen voor "Groepsbeleid". Vroeger was het mogelijk om een schijf aan te spreken die in het beheer was uitgeschakeld door op de knop "Bovenliggende map" te klikken in een archief of door het pad in te voeren in de adresbalk. 
45. Console rar.exe gestart vanuit een NT-service blijft actief wanneer de gebruiker afgemeld is. 
46. Wanneer men het opdrachtvenster wil afsluiten terwijl een inpak- of uitpakhandeling al meer dan 1 min bezig is, zal WinRAR een bevestiging vragen. 
47. WinRAR herkent en verwerkt TAR @LongLink records. GNU TAR gebruikt deze om namen, langer dan 100 tekens, weg te schrijven in TAR-archieven.

top