Show/Hide Toolbars

WinRAR 7.00nl

Navigatie: Archieftypes en parameters

Herstelvolumes

Bladeren Vorige Top Volgende Meer

Herstelvolumes of .rev-bestanden zijn speciale bestanden die gemaakt kunnen worden door WinRAR en maken het mogelijk ontbrekende of beschadigde bestanden in een volumereeks te reconstrueren. Deze kunnen alleen worden gebruikt bij multivolume-archieven.

Deze mogelijkheid kan nuttig zijn voor een reservekopie of wanneer u bijvoorbeeld een multivolume archief heeft gepost naar een nieuwsgroep en een deel van de abonnees hebben enkele bestanden niet ontvangen. Het opnieuw posten van herstelvolumes in plaats van de gebruikelijke volumes kunnen het aantal opnieuw te posten bestanden verminderen.

WinRAR kan een ontbrekende RAR-volume reconstrueren. Bijvoorbeeld, als u 30 volumes en 3 herstelvolumes hebt, kunt u 3 willekeurige ontbrekende volumes maken. Als het aantal .rev-bestanden minder is dan het aantal ontbrekende volumes, dan is reconstructie onmogelijk. Het totaal aantal gebruikelijke en herstelvolumes mag niet 65 535 overschrijden. Het aantal herstelvolumes mag niet groter zijn dan het tienvoudige aantal RAR-volumes. Waarden die deze grens overschrijden, worden automatisch hierop aangepast.

Oorspronkelijke RAR-volumes morgen niet worden gewijzigd na het aanmaken van herstelvolumes. Het herstelalgoritme gebruikt gegevens die zowel in REV-bestanden als in RAR-volumes is opgeslagen, waarmee ontbrekende RAR-volumes opnieuw kunnen worden opgebouwd. Dus als u RAR-volumes wijzigt na het aanmaken van REV-volumes, bijvoorbeeld het vergrendelen van een volume, zal het herstelproces mislukken.

In aanvulling op herstelgegevens slaan RAR 5.0-herstelvolumes ook dienstgegevens op zoals controlegetallen van beschermde RAR-bestanden. Hiermee zijn ze licht groter dan de RAR-volumes die ze beschermen. Als u individuele RAR- en REV-bestanden wilt kopiëren naar verwijderbare media, houd hier dan rekening mee en geef als RAR-volumegrootte een paar kilobytes minder op dan de grootte van het medium.

WinRAR reconstrueert ontbrekende of beschadigde volumes door op een .rev-bestand te klikken of door gebruik van de opdracht rc of automatisch, als het volgend volume niet gevonden wordt en het vereiste aantal .rev-bestanden bij het uitpakken aanwezig is.

U kunt de optie "Herstelvolumes" in het dialoogvenster Archiefnaam en -parameters of de gelijknamige optie bij de opdracht Archief beschermen tegen beschadiging gebruiken om herstelvolumes te maken. In de opdrachtregelstand kunt u dit doen met de schakeloptie -rv of de opdracht rv.

De bestandsnamen van de oorspronkelijke kopieën van beschadigde volumes worden gewijzigd naar *.bad voordat reconstructie plaatsvindt. Bijvoorbeeld, volumenaam.part03.rar zal worden gewijzigd naar volumenaam.part03.rar.bad.

Gemaakt met Help & Manual 7 en opgemaakt met Premium Pack Versie 3 © door EC Software