Show/Hide Toolbars

WinRAR 7.00nl

Navigatie: Opdrachtregelmodus

Opdrachtregel-syntax

Bladeren Vorige Top Volgende Meer

Het is mogelijk om opdrachten te gebruiken in de opdrachtregel stand. De algemene opdrachtregel-syntax wordt hieronder beschreven:

WinRAR <opdracht> -<schakeloptie1> -<schakeloptieN> <archief> <bestanden...> <@bestandslijst...> <uitpakpad>

opdracht

Karaktercombinatie met een functie uitgevoerd door WinRAR. Bekijk een overzicht van WinRAR-opdrachten hier.

schakeloptie

Schakelopties om een bepaalde taak aan te geven zoals inpakvorm, archieftype, enz.. Bekijk een overzicht van WinRAR-schakelopties hier.

archief

De naam van het te behandelen archief.

bestanden

De namen van de bestanden die moeten worden verwerkt.

bestandslijst

Bestandslijsten zijn tekstbestanden die de namen bevatten van bestanden die verwerkt moeten worden.

Bestandsnamen moeten beginnen op de eerste kolom. Het is mogelijk om commentaar in de bestandslijst te plaatsen na de // tekens. B.v.b. men kan een reservekopie backup.lst aanmaken die volgende tekenreeksen bevat:

 

c:\work\doc\*.txt  //reservekopie tekstdocumenten

c:\work\image\*.bmp //reservekopie foto's

c:\work\misc

 

en start dan:

 

WinRAR a backup @backup.lst

Men kan zowel de gebruikelijke bestandsnamen opgeven als bestandslijsten op dezelfde opdrachtregel.

uitpakpad

Wordt alleen gebruikt bij de opdrachten e en x. Hierin duidt u de map aan waar de uitgepakte bestanden moeten opgeslagen worden. Als deze map niet bestaat, zal ze aangemaakt worden. Ook kan deze worden ingesteld met de schakeloptie -op<pad>.

Opmerkingen

1.Als zowel bestanden als bestandslijst niet opgegeven worden, dan wordt *.* aangenomen en zal WinRAR alle bestanden gaan inpakken;

2.Als het archieftype niet opgegeven wordt, zal WinRAR het standaard archieftype aanmaken zoals opgegeven in inpakprofiel, maar u kunt zelf RAR of ZIP als extensie opgeven. Als geen extensie wordt opgegeven in het archiefmasker, dan neemt RAR '.rar' aan, waardoor '*' neer zal komen op alle archieven met de .rar-extensie. Als u alle archieven wilt verwerken zonder enige extensie, gebruik dan het masker '*.'. Het '*.*' selecteert tot slot alle bestanden. Jokertekens worden niet toegestaan bij het inpakken en verwijderen.

3.Schakelopties, ingegeven op de opdrachtregel, gaan voor op instellingen;

4.Voor de opdrachten c, e, s, t, rr, k en x kunnen jokertekens gebruikt worden in de archiefnaam. Dus het is mogelijk om meer dan 1 bestand aan dezelfde opdracht te onderwerpen. Meer bepaald, als u de -r schakeloptie gebruikt met deze opdrachten zal WinRAR ook in de onderliggende mappen gaan zoeken naar archieven.

5.Sommige opdrachten en schakelopties zijn alleen bruikbaar voor RAR-archieven, sommige alleen voor RAR en ZIP en sommige voor alle archiefformaten. Dit hangt af van de functies beschikbaar in het archiefformaat.

6.Opdrachten en schakelopties mogen zowel in kleine letters als hoofdletters worden geschreven.

7.Indien een deel van de opdrachtregel spaties bevat, omsluit dit dan met aanhalingstekens.

Voorbeelden

1.Voeg de map "c:\laatste gegevens" toe aan het archief Info.rar

 WinRAR a Info.rar "c:\laatste gegevens"

2.Pak het archief Info.rar uit naar de map d:\data

 WinRAR x Info.rar d:\data\

Gemaakt met Help & Manual 7 en opgemaakt met Premium Pack Versie 3 © door EC Software