Show/Hide Toolbars

WinRAR 7.00nl

Navigatie: Archieftypes en parameters

Zelfuitpakkende (SFX) archieven

Bladeren Vorige Top Volgende Meer

Een SFX-archief (SelF-eXtracting) is een archief gemengd met een uitvoerbare module, dat gebruikt wordt om bestanden uit te pakken wanneer het uitgevoerd wordt. Dus zijn er geen externe programma's nodig om een SFX-archief uit te pakken, het volstaat om het uit te voeren. Niettemin kan WinRAR met de SFX-archieven werken zoals met gewone archieven, dus als u een ontvangen SFX-bestand niet wilt uitvoeren (door bv. de kans op virussen), kunt u WinRAR gebruiken om de inhoud weer te geven of om uit te pakken.

SFX-archieven hebben meestal een .EXE-extensie zoals de meeste uitvoerbare bestanden.

SFX-archieven zijn handig wanneer u niet weet of diegene aan wie u een archief wilt zenden een geschikte archiveerder heeft om de bestanden uit te pakken. U kunt eveneens SFX-archieven gebruiken om uw eigen software te verspreiden. Bijvoorbeeld, WinRAR is gebaseerd op de RAR-SFX-module voor WinRAR met de naam Default.sfx.

Om een SFX-archief aan te maken vanuit de opdrachtregel moet u de schakeloptie -sfx gebruiken om een nieuw archief te maken of de opdracht S om een bestaand archief naar een SFX-archief om te zetten. In de WinRAR-omgeving kunt u ofwel "SFX-archief maken" selecteren in het dialoogvenster Archiefnaam en -parameters, of een bestaand archief openen en op de knop SFX klikken.

WinRAR omvat verschillende SFX-modules. Alle SFX-modules hebben een .SFX-extensie en bevinden zich in dezelfde map als WinRAR. Standaard gebruikt WinRAR altijd de Default.SFX-module, maar u kunt een andere module opgeven ofwel rechtstreeks in de schakeloptie "-sfx" of met de opdracht "S". Bijvoorbeeld, om mijnarchief.rar naar een SFX-bestand om te vormen met de WinCon.SFX-module :

WinRAR SWinCon.SFX mijnarchief.rar

In de WinRAR-omgeving kunt u de module invoeren in het menu dat verschijnt wanneer u de opdracht "Archief omzetten naar SFX" heeft uitgevoerd.

Hier vindt u meer informatie over de volgende SFX-modules:

RAR- en ZIP-SFX-modules voor WinRAR (Default.SFX en Zip.SFX)

RAR-SFX-module voor console (WinCon.SFX)

Gemaakt met Help & Manual 7 en opgemaakt met Premium Pack Versie 3 © door EC Software