Show/Hide Toolbars

WinRAR 6.02nl

Navigatie: WinRAR interface > WinRAR menu's

Menu Opties

Bladeren Vorige Top Volgende Meer

menu_opties

De opdracht "Instellingen…" van dit menu laat het dialoogvenster Opties weergeven, dat de volgende tabbladen bevat: Algemeen, Compressie, Paden, Bestandslijst, Viewer, Beveiliging en Integratie. Selecteer een van deze onderwerpen voor meer informatie. U kunt deze opdracht ook starten met de toetsencombinatie Ctrl+S.

menu_algemeen

opties-import-export

U kunt deze instellingen exporteren naar een bestand en ze later weer invoeren m.b.v. twee opdrachten in het submenu "Importeren en exporteren". Dit bestand heet "settings.reg" en standaard bevindt zich deze in de map %APPDATA%\WinRAR, maar u kunt een andere map kiezen in de dialoogvensters  "WinRAR-instellingen opslaan" of "WinRAR-instellingen laden". Deze functie kan u helpen tijd te besparen als u Windows herinstalleerde of als u WinRAR ergens anders wilt gaan installeren. Als WinRAR de instellingen niet kan vinden in het Register en het Settings.reg is aanwezig in de map van WinRAR of in de %APPDATA%\WinRAR map, dan zal WinRAR dit bestand automatisch importeren. Het kan mogelijk nodig zijn om WinRAR opnieuw te starten om een aantal geïmporteerde instellingen toe te passen. Deze opdrachten zijn niet beschikbaar als het WinRAR.ini-bestand wordt gebruikt om de instellingen in op te slaan. De opdracht "WinRAR.ini-bestand aanmaken" in het submenu "Importeren en exporteren" maakt een nieuw WinRAR.ini-bestand aan en kopieert bestaande WinRAR-instellingen van het register naar dit bestand.
 

menu_opties_bestandslijst

Het submenu "Bestandslijst" bevat twee groepen opties. De opdracht "Platte mappen weergeven" (de sneltoets hiervoor is Ctrl+H) schakelt tussen de klassieke weergave en de platte weergave, waarbij alle gearchiveerde bestanden en mappen worden weergegeven in een en dezelfde lijst. Dit is alleen toepasbaar in archiefbeheerstand. Een andere optiegroep houdt de items "Lijst" en "Details" in, welke de weergave van de bestandslijst beïnvloedt. "Lijst" schakelt op naar meerdere kolommen stand waarbij alleen de bestandsnamen worden weergegeven. "Details" geeft een informatief beeld waarbij bestandsgrootten en informatie wordt weergegeven.

opties_boomstructuur

Het submenu "Boomstructuur" maakt het mogelijk om de boomstructuurweergave in of uit te schakelen. U kunt deze los van bestandsbeheerstand (menu-item "Schijfmappen weergeven") en archiefbeheerstand (menu-item "Archiefmappen weergeven") in of uitschakelen. Een andere manier om de mappenweergave te wijzigen is de sneltoets Ctrl-T. Boomstructuur is zeer bruikbaar indien u snel in schijf- of archiefmappen wilt bladeren. U kunt de breedte van de boomstructuurweergave aanpassen door de rechterrand ervan te verslepen met de muis.

thema

Het submenu "Thema's" bevat een overzicht van beschikbare WinRAR-interfacethema's, de opdracht "Thema's indelen..." biedt themabeheerfunctie en de opdracht "Meer thema's verkrijgen..." laadt de thema's-webpagina.

opties-tekensetnamen

 
    Het submenu "Tekenset namen" maakt het mogelijk om de karakterset in te stellen voor de namen van ingepakte bestanden.

logboek

Een andere opdracht van dit menu is "Logboek weergeven…". Het opent, in de interne viewer, de inhoud van het bestand rar.log, dat zich in de %APPDATA%\WinRAR map bevindt. Merk op dat u de optie "Fouten opslaan in logboek" in het het dialoogvenster Algemene instellingen moet inschakelen om WinRAR de fouten naar het logbestand te laten schrijven. Gebruik de opdracht "Logboekbestand leegmaken" in dit menu om de inhoud van het logboekbestand te wissen. De logboekfunctie is alleen beschikbaar in de geregistreerde versie.

Gemaakt met Help & Manual 7 en opgemaakt met Premium Pack Versie 3 © door EC Software