Show/Hide Toolbars

WinRAR 6.02nl

Navigatie: Configuratie-instellingen

Integratie-instellingen

Bladeren Vorige Top Volgende Meer

Om dit dialoogvenster weer te geven, klik op de opdracht "Instellingen…" in het menu Opties en klik op het tabblad "Integratie". Dezelfde opties zijn ook beschikbaar als u WinRAR installeert, dus is het mogelijk om de hieronder beschreven instellingen zowel bij de installatie als in WinRAR te veranderen.

Associeer WinRAR als standaardviewer voor de gekozen indelingen. Het is goed om deze opties geselecteerd te laten, waardoor u archieven in WinRAR kunt openen door op de archiefnaam of -pictogram te dubbelklikken in Verkenner of het bureaublad. De knop "Alles/niets kiezen" kiest alle indelingen tegelijk of haalt de selectie weg als ze allemaal al waren geselecteerd.

Vanaf Windows 10 vat deze associatie-opties op als slechts een aanbeveling. Normaalgesproken worden deze toegepast in het geval er geen andere gebruikerstoepassing is geassocieerd met een bepaald bestandstype. Als dit wel het geval is, dan worden deze gebruikt om een "Openen met"-lijst samen te stellen met meerdere opties. Het kan dus mogelijk nodig zijn om terug te vallen op de eigen instellingen van Windows om een al bestaande bestandsassociatie te wijzigen, bijv. via "Kies een andere app" met de optie "Altijd deze app gebruiken om bestanden te openen" in het Verkenner-menu "Openen met" of "Standaard-apps kiezen op bestandstype" in de instellingen van Windows.

menu_integratie

WinRAR koppelen met: (RAR, ZIP, enz.)

Hier kunt u instellen voor welke archiefformaten WinRAR als standaardviewer moet ingesteld worden. Het is het beste dat u deze aangevinkt laat, zodat u een archief kunt openen door er op te klikken in de Verkenner of het Bureaublad. De knop "Alles aan/uit" stelt de selectie van alle indelingen tegelijk in of haalt de selectie weg bij alle indelingen als ze allemaal geselecteerd waren..

Gebruikergedefinieerde archiefextensies

Hier kunt u extra bestandsnaamextensies opgeven voor archiefformaten die worden ondersteund door WinRAR. Bijvoorbeeld, indien u bestanden hebt met de ".dat"-extensie, welke in de RAR-indeling zijn, dan kunt u in dit veld "dat" invoeren om WinRAR ook met dergelijke bestanden te associëren. Dan zal het mogelijk zijn om in contextmenu's ook voor dat-bestanden vanuit de Windows-shell uitpakfunctionaliteit te bieden. Indien u meerdere extensies wilt opgeven, dan dient u deze te scheiden door middel van spaties.
Deze optie is alleen beschikbaar in de WinRAR-instellingen, maar niet in het installatieprogramma van WinRAR.

Interface / WinRAR toevoegen aan bureaublad

Voegt een WinRAR-pictogram toe aan het bureaublad.

Interface / WinRAR toevoegen aan menu Start

Voegt het WinRAR-pictogram toe aan het menu Start.

Deze optie is niet beschikbaar in Windows Vista en nieuwer. Vanaf Windows Vista kunnen programma's zichzelf niet meer toevoegen aan de bovenkant van het Start-menu, dus deze optie voegt het WinRAR-pictogram toe aan de lijst "Alle programma's". U kunt de Windows-opdracht "Aan het menu Start vastmaken" gebruikt als u een toepassing wilt toevoegen aan de bovenkant van het menu Start (alleen in Windows Vista en nieuwer).

Interface / WinRAR-programmagroep maken

Maakt een WinRAR-programmamap aan in het Start menu/Programma's

Shellintegratie / WinRAR in Windows-shell integreren

Schakelt het gebruik van contextmenu's en klik-en-sleep in, bij het omgaan met RAR-archieven.

Shellintegratie / Trapsgewijze contextmenu's

Plaatst alle items, door WinRAR toegevoegd, aan een contextmenu in een submenu.

Shellintegratie / Pictogrammen in contextmenu's

Voegt kleine pictogrammen toe aan de contextmenu's.

Shellintegratie / contextmenu-items

Kies de items om weer te geven in contextmenu's van Verkenner.

 

Gemaakt met Help & Manual 7 en opgemaakt met Premium Pack Versie 3 © door EC Software