Show/Hide Toolbars

WinRAR 7.00nl

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

Map %APPDATA%\WinRAR

Bladeren Vorige Top Volgende Meer

Oude WinRAR-versies sloegen supplementaire bestanden op als een soort registratiesleutel, geëxporteerde instellingen in het bestand settings.reg en thema's en logboekbestanden in dezelfde map als het uitvoerbare bestand van WinRAR. In moderne Windows-versies wordt het niet aanbevolen om dergelijke gegevens op te slaan in de programmamap. Software die het toch doet kunnen hierdoor fouten geven. Aanbevolen locaties voor toepassingsgegevens zijn onderliggende mappen van de map genaamd %APPDATA%.

Om de map %APPDATA% te openen, kunt u het volgende doen: open Windows Verkenner of open het venster "Deze computer/ Deze PC", typ %APPDATA% in de adresbalk en druk dan op Enter. WinRAR slaat zijn bestanden op in de onderliggende map "WinRAR" van %APPDATA%. U kunt %APPDATA%\WinRAR in de adresbalk van Windows Verkenner invoeren om direct naar de gegevensmap te gaan van WinRAR.

Situaties waarin u handmatig in %APPDATA%\WinRAR moet kijken zijn zeer schaars. Voorbeelden van zulke situaties zijn het kopiëren van het bestand settings.reg naar een andere computer of het doorbladeren van de foutenlogboek met een extern programma.

Merk op dat WinRAR probeert om de registratiesleutel en het bestand settings.reg beide in %APPDATA%\WinRAR en in de programmamap van WinRAR te zoeken, waarbij %APPDATA%\WinRAR voorkeur heeft.

Indien u de locatie van %APPDATA%\WinRAR wilt overschrijven met een eigen waarde, dan kunt u de tekenreekswaarde "AppData" in de registersleutel "HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Paths" aanpassen naar het gewenste pad van de supplementaire bestanden van WinRAR.

Gemaakt met Help & Manual 7 en opgemaakt met Premium Pack Versie 3 © door EC Software