Show/Hide Toolbars

WinRAR 7.00nl

Navigatie: Archieftypes en parameters

Compacte archieven

Bladeren Vorige Top Volgende Meer

Een compact archief is een RAR-archief, ingepakt met een speciale inpakmethode, dat verschillende bestanden in een archief als een ononderbroken stroom van data behandelt. Compacte archieven worden alleen door het WinRAR en RAR-archiefformaat ondersteund, ZIP-archieven zijn steeds niet-compact. Gebruik de optie Compact archief maken in het inpakdialoogvenster of de opdrachtregel-schakeloptie -s.

Compact inpakken bevordert duidelijk de inpakverhouding bij een grote groep van kleine, gelijkwaardige bestanden. Compact inpakken heeft ook enkele nadelen:

langzamer bijwerken van bestaande compacte archieven;

om een enkel bestand van een compact archief uit te pakken, moet de hele reeks voorgaande bestanden ook geanalyseerd worden. Dit zorgt ervoor dat het uitpakken van een bestand vanuit het midden van een archief beduidend langer duurt dan van een gewoon archief. Echter als alle bestanden van een compact archief moeten worden uitgepakt, zal dit de snelheid niet beïnvloeden.

als een enkel bestand in een compact archief beschadigd is, dan is het onmogelijk om de bestanden die erop volgen nog uit te pakken. Dus als het compacte archief wordt opgeslagen op een mogelijk ontbrouwbaar medium, dan is het aan te raden om een herstelbestand aan te maken.

Compact inpakken is aan te raden als:

het archief nauwelijks moet worden bijgewerkt;

het niet nodig is om regelmatig een enkel bestand van het archief uit te pakken;

de inpakverhouding belangrijker is dan de snelheid.

Meestal worden bestanden in een compact archief naar de extensie gesorteerd. Het is mogelijk om sortering uit te schakelen door middel van de schakeloptie -DS of door een speciaal bestand te gebruiken: rarfiles.lst.

Volumes en zelfuitpakkende archieven (SFX) kunnen ook compact zijn.

Zie ook: schakeloptie -S, schakeloptie -DS, rarfiles.lst

Gemaakt met Help & Manual 7 en opgemaakt met Premium Pack Versie 3 © door EC Software