Show/Hide Toolbars

WinRAR 7.00nl

Navigatie: WinRAR interface > Wizard

De WinRAR Wizard gebruiken

Bladeren Vorige Top Volgende Meer

De WinRAR-wizardinterface is ontworpen voor beginnende gebruikers en laat de gebruiker eenvoudige basistaken verrichten zoals in- en uitpakken, gebruik makende van een eenvoudige stap-voor-stap methode.

interface_wizard

Om het wizard dialoogvenster te openen, moet men op de knop Wizard klikken in de WinRAR werkbalk. Standaard is deze optie zichtbaar zowel binnen als buiten archieven, maar dit kan zoals elke werkbalkknop worden aangepast met "Knoppen selecteren" in het dialoogvenster Algemene instellingen. Een andere optie uit hetzelfde dialoogvenster "Algemene instellingen", "Wizard uitvoeren bij opstarten", maakt het mogelijk de wizard iedere keer te starten wanneer WinRAR start.

Ieder wizard-dialoogvenster bevat een korte instructie bovenin, waarin de inhoud van het dialoogvenster beschreven wordt en ook wordt aangegeven wat de mogelijke acties zijn. De knop Help geeft gedetailleerde instructies

Gemaakt met Help & Manual 7 en opgemaakt met Premium Pack Versie 3 © door EC Software