Winrar

2.30 (2010-11-02)

1) A few code optimizations.

2) Language packs revisions and updates.

3) Now it is possible to find WinRAR.exe manually or skip auto search during first time installation.

4) User request: now checkboxes in preset config and settings windows have the exact widths of the labels to avoid misclicking.
 

2.20 (2008.02.12)

1) The possibility of ignoring WinRAR warnings (checkbox in Error Management tab).

2.19 (2007.10.22)

1) New release of CD/DVD burner library was used in this version. Some old bugs were fixed. Theoretically, the new library supports Blue-Ray and HD-DVD drives, but this feature is unofficial in OCB, as there are no such burners here to test it and ensure that everything's fine.
2) Better shutdown handler: now OCB can catch the moment when Windows shuts down and prevent it if a preset is running (some software installers sometimes reboot the system without any confirmation). This is especially important when burning CDs or making long FTP transfers.
3) OCB-Keeper now can be protected with password as well as OCB-Recycle.
4) OCB-BIN functions now allow you to keep several versions of one and the same stored file.
5) OCB scheduler can understand days of weeks. Read the manual to avoid the misuse of the new feature.
6) Option: "Close button hides OCB to tray (use tray icon menu to exit OCB)" in settings/interface.
7) Non-critical bug - the filesize for files larger than 4GB was detected incorrectly (after WinRAR execution). NTFS only. Fixed.
8) Non-critical bug in the scheduler: when you double clicked an item in the schedule list, the date and other parameters on the form were changed, but the day of week remained the same. Fixed.

2.18 bèta 2 (2007.05.22)

1) Revised many FTP routines. FTP transfers should be more stable now.
2) Fixed FTP/SMTP timeout bugs.
3) Bug fix: Sendlog could send e-mail before the prior preset is finished when at least one error occured.
4) Bug Fix: now SMTP error reporting can handle several errors at once (previous version showed "SMTP component not ready" after second error).

2.18 bèta 1 (2007.05-15)

1) Some users faced [FTP - Error 500 Control connection closed - Connection aborted (#10053)] problem after all files were successfully uploaded to the FTP server. The error was caused by some FTP servers that dropped control connection too quickly. Now OCB just ignores this situation and shows a warning that doesn't stop further operations.
2) /SENDLOG(n) advanced command implemented. It allows you to request the log for the last n hours to your e-mail address. The command can be called by the scheduler, from the command line and from HTTP remote access.
3) There were several complains that OCB 2.17 Release prevented Windows from shutting down. The problem was in the new version of the DVD library. As it is developed by another company and licensed for OCB, I don't know when the problem is to be fixed, that's why the previous version of the DVD component is used now to solve the problem with shutdown.

2.17 Release (2007.04.17)

1) Bug fix: when you pressed Alt-F4 to close OCB window, first OCB showed preset config window as if you pressed only F4 and only then closed window. Now it closes OCB window at once.
2) Updated languages: Dutch, French, Italian, Russian, Spanish.

2.17 beta 6 (2007.03.27)

1) Basic Windows Vista compatibility added (a lot of work is still to be done). Known Vista issues:

a) OCB is not allowed to modify the registry when it is run by a standard user (not admin). That's why the only possibility to change "run OCB on startup" mode is to run OCB as admin and change it as needed.
b) When OCB is run by a standard user (not admin), both OCB and WinRAR are not allowed to access some files created by other users with higher privileges, this may cause problems when backing up common files belonging to all users.
c) Standard "Registry Backup" preset won't work because users are not allowed to write files to the root, you should change the preset to export the registry to some other location.
d) Maybe something else, please report Vista problems if you find any...

2) Fixed auto-cleaner bug (it could sometimes delete old files even when the new ones were not created by WinRAR for some reason). Now you should always have not less than MAX-1 copies, even if WinRAR fails to create new backups.
3) Added "Run" item to the preset right-click menu and a toolbar icon (the same as doubleclick).
4) Fixed the problem with restore manager: when the paths of archives had spaces, OCB didn't want to open them.

2.17 beta 5 (2007.02.18)

1) Updated CD/DVD burning library (recognizes new burners).
2) Now OCB starts in Windows Vista.

2.17 beta 4 (2007.01.06)

1) Bug fix: when uploading huge files to FTP servers, the progress indicator dropped down after some time and started showing the progress from the beginning. Fixed.
2) FTP improvement: when connecting to an anonymous FTP server without specifying user/pass, OCB could fall asleep until you abort preset execution. Now when you do not specify user/pass, OCB sends "anonymous" / "nobody@nowhere.com".
3) Added the possibility to accuire FTP IP or host name by means of a web script (PHP/Perl or any other). This is used to allow you to backup your files to FTP servers with dynamic IP addresses.
4) Now it is possible to save custom column widths in the preset list table. For example, if you do not use the scheduler, you can resize the "scheduled execution" column to zero to give more space to preset names. This feature is turned off by default and you can turn it on in the settings window.
5) OCB could hang up if you didn't load the CD/DVD before the burning process. Now it waits for 20 seconds or until the CD is recognized, whatever takes less time. If the CD was not recognized in 20 seconds, the CD action will be aborted.

2.17 beta 3 (2006.12.06)

1) Fully workable beta version with CD/DVD support (all Windows versions).

2.17 beta 1, 2 (2006.11.22)

1) Beta versions with limited functionality to test new CD/DVD component. 2.16 Release (2006.11.07) 1) Een optie voor gebruikers die slecht zien: er is een mogelijk om de lettergrootte in te stellen in de configuratielijst en het logboekvenster.
2) Nieuw venster "OCB-BIN" dat altijd bovenop blijft staan, zelfs wanneer het hoofdvenster van OCB is geminimaliseerd naar de systeembalk.
3) De mogelijkheid toegevoegd om de wisselen tussen OCB-Keeper/Recycle door middel van het systeembalkpictogrammenu.
4) OCB-knop bleef zichtbaar op de taakbalk wanneer de OCB-BIN ingeschakeld was en het hoofdvenster geminimaliseerd - nu is er geen knop op de taakbalk terwijl het OCB-BIN-venster zichtbaar is. 5) Bestandsbladerfunctie verbeterd (het probleem waarbij de extensies op bepaalde systemen niet werd weergegeven, is opgelost).

2.16 beta 5 (2006.09.04)

1) Doordat niet alle taalbestanden al klaar zijn, is er tijd om een nieuwe functie uit te testen voordat de uiteindelijke versie voltooid is. Het heet Shell Notifier. Het idee erachter is dat OCB wijzigingen in vooraf gekozen mappen kan zien en bepaalde taken kan plannen zodra een wijziging optreedt (bijvoorbeeld, als er een nieuw bestand wordt gemaakt of een oud bestand wordt gewijzigd). Lees de handleiding voor meer informatie. Zoals altijd zullen goede nieuwe functies alleen in de sharewareversie beschikbaar komen en dit is geen uitzondering hierop.
2) De manier van controleren op twee sessies van OCB is gewijzigd (dit zal in dagelijks gebruik geen verschil maken, maar het zou stabieler moeten zijn wanneer OCB is beëindigd om een bepaalde reden, waarna het opnieuw opgestart wordt).

2.16 beta 4 (2006.08-24)

1) Fout opgelost: bij het downloaden van een archief van FTP sloot OCB het FTP-downloadvenster ook wanneer de download mislukt was, waardoor geen foutmelding te zien was. Deze fout ontstond in versie 2.16 bèta 2.
2) Verbeterde Terugzetten-venster: nu worden enkel de 3 nieuwste archieven voor elke handeling gefilterd.

2.16 beta 3 (2006.08.15)

1) Sneltoetsen toegevoegd die overeenkomen met die van Norton Commander. Om deze op te vragen, druk op F11.
2) Het bestandsbladerprogramma is opnieuw ontworpen gebaseerd op Peni's suggesites.
3) OCBSVC kan nu worden in- en uitgeschakeld vanuit het tabblad Instellingen > Algemeen. Indien u het al handmatig ingeschakeld hebt, zorg er dan voor dat deze eerst uitgeschakeld wordt met "ocbsvc.exe /uninstall", waarna u het opnieuw kunt inschakelen via het OCB-instellingenvenster (ondanks dat er geen verschil is, maar als u dit doet zult u in de toekomst het makkelijk kunnen in- en uitschakelen).

2.16 beta 2 (2006.08.14)

1) Een interne bestandsbladerprogramma toegevoegd om bestanden en mappen toe te voegen aan de toevoeg- of uitsluitlijst (voor degenen die het slepen-en-neerzetten niet handig genoeg vinden).
2) Pictogrammen toegevoegd voor alle OK-, Annuleren- en Help-knoppen.
3) Tabvolgorde hersteld op plekken waar deze verkeerd was.
4) Help- en Sluiten-knoppen toegevoegd voor Terugzetten- en FTP-downloadvenster, plus ondersteuning voor F1 en Esc voor deze vensters.
5) Weergave van Terugzetten-venster in freewaremodus verbeterd.
6) Veiligheidsbevestiging: bij het inschakelen van de functie "Bestanden verwijderen na archiveren", dient u uw beslissing te bevestigen. 7) Terugzet-pictogrammen toegevoegd aan de werkbalk.

2.16 Bèta 1 (2006.08.01)

1) Eerste pogingen om het terugzetten eenvoudiger te maken. Een Wizard Terugzetten is toegevoegd. Naast functionaliteit voor kopiëren en van CD lezen, kan het ook automatisch backupbestanden van FTP-servers downloaden.
2) OCBSVC - service voor Windows NT+-systemen waarmee OCB kan worden gestart wanneer de gebruiker zich niet aangemeld heeft. Aanbevolen voor enkel systeembeheerders. De beta-versie is beschikbaar in een los pakket.
3) Een aantal nieuwe geavanceerde opdrachten toegevoegd, hoofdzakelijk om OCBSVC te ondersteunen.

2.15.4 (2006.06.27)

1) Er is gemeld dat OCB niet wilde starten op [Compaq Presario 2404EU 2.4GHz CPU Intel Celeron 768 Mb RAM 40 Gb HDD Windows XP SP2]. Ondanks dat dit een alleenstaand rapport was, is het probleem opgelost door het verhogen van de controle op een tweede instantie van 10 ms naar 100 ms. Er is geen noodzaak om een upgrade uit te voeren van 2.15.3 indien OCB succesvol opgestart wordt.

2.15.3 (2006.06.05)

1) Algehele snelheidsverbetering bij FTP-/SMTP-overdracht.
2) Aanvinkvak toegevoegd op het tabblad Foutbeheer (Instellingen-venster) met de naam "Maximum-FTP-/SMTP-snelheid behouden", waarmee het mogelijk is om een voorkeursbalans op te geven tussen overdrachtsnelheid en processorbelasting. Indien dit aanvinkvak is aangevinkt zal OCB meer processortijd nemen om een maximale overdrachtsnelheid te bereiken, waardoor deze optie niet aanbevolen wordt indien u tegelijkertijd wilt werken tijdens de overdracht van bestanden door OCB. Echter, indien u niet werkt wanneer OCB de bestandsoverdracht uitvoert (bijvoorbeeld, u uploadt bestanden 's nachts), dan kunt u deze optie inschakelen om de tijd die nodig is voor de overdracht te verminderen (de snelheidswinst is ongeveer 25%).

2.15.2 (2006.05.16)

1) Een bug in "Melding weergeven indien gereed" (OCB-BIN) opgelost. Dit is een niet-kritieke update, dus u hebt het niet nodig indien u OCB-BIN niet gebruikt. 2.15.1 (2006.05.01) 1) Een geheugenlek gevonden wanneer de planner was ingeschakeld. Het probleem kan worden opgelost door het vervangen van het bestand OCB.EXE door de nieuwe versie. Met dank aan Dirk Weirowski voor het melden van deze fout. DEZE UPDATE WORDT TEN STERKSTE AANGERADEN! 2.15 (2006.04.10) 1) Fout opgelost met OCB-BIN helpknop.
2) Fout opgelost met OCB hoofdvenster en taalbestanden. 3) Ander pictogram gebruikt voor de OCB-Keeper (sterker verschillend met de prullenbak). 4)Fout opgelost met snelkoppeling en het opstarten van OCB. Nog in testfase.

2.15 bèta 1 (2006.02.10)

1) OCB-BIN, including OCB-Keeper to quickly save documents that you want to modify at the moment and OCB-Recycle to keep unneded documents that you would probably delete (this is MUCH better than Windows Recycle Bin!). This feature is really NEW, so you should test it a bit with copies of files to make sure that it is reliable at this stage of development. It is still possible that unpredictable problems may arise, so all comments are welcome. 2.14.1 (2006.01.27) 1) Het is nu mogelijk om een niet-standaard poort op te geven voor SMTP- en FTP-servers.
2) Frans taalbestand toegevoegd. 2.14 (2006.01.17) 1) Omdat het hoofdvenster verschaalbaar is, is de max. hoogte van de configuratielijst vergroot van 320 naar 1200 pixels. 2) Nederlands en Duits taalbestanden toegevoegd. 3) Het probleem met "Bezoek Acritum website" in Win98 is opgelost.

2.14 bèta 3 (2006.01.10)

1) Enkele laatste verbeteringen; een aantal interfacewijzigingen.
2) /Abort-probleem: wanneer deze opdracht werd verstuurd via het HTTP-configuratiescherm gaf OCB niet een bevestigingsstatus terug zodat geen andere opdracht verstuurd kon worden totdat handmatig de pagina vernieuwd zou worden (met F5).
3) Er was een probleem bij het proberen om een uitsluitingslijst te bewerken van een nieuwe (niet-opgeslagen) configuratie. Opgelost.
4) Spaanse en Italiaanse taalbestanden toegevoegd.
5) Fout opgelost: bij het dupliceren van een configuratie met een pictogram werd deze laatste niet goed gedupliceerd. Opgelost.
6) Het blijkt dat de handleiding niet altijd goed gelezen wordt. Zo is de mogelijkheid om OCB naar de systeembalk (bij de klok) te minimaliseren nauwelijks bekend, ondanks dat deze optie al beschikbaar was bij de eerste versie. Om meer duidelijkheid te creëren zal de knop Minimaliseren voortaan functioneren als "Verbergen naar de systeembalk". Wanneer u dit liever anders ziet, kunt u dit wijzigen via Instellingen >Interface > aanvinkvak "Knop Minimaliseren minimaliseert OCB naar de taakbalk in plaats van naar de systeembalk" aanzetten. Op deze manier wordt OCB geminimaliseerd op de traditionele manier.
7) Deze versie kent een hoofdvenster dat van grootte kan veranderen. OCB slaat tevens de vensterpositie op, zodat bij de volgende keer dat het opgestart wordt het venster precies zo verschijnt zoals u het de laatste keer hebt afgesloten. U kunt het venster zo groot of klein maken als u wilt. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op http://acritum.com/ocb/info.htm

2.14 bèta 2 (2005.12.14)

1) Eerste officiële freewaremodus beschikbaar.
2) Tabvolgorde verbeterd.
3) Logboekbeheerknoppen toegevoegd aan de werkbalk.
4) Mogelijkheid om het WinRAR-logboek weer te geven (zowel in de werkbalk als in het contextmenu van het logboek).
5) Menu "Opties" uitgebreid met subitems.
6) Nu is het mogelijk om 16 x 16 pixel bitmaps te gebruiken voor elke configuratie.
7) Aanvinkvak toegevoegd: "Standaard-WinRAR-profiel negeren". Lees de handleiding, dit is erg belangrijk.

2.14 bèta 1 (2005.12.05)

Hallo! Diegenen die nieuwe ideeën hebben opgestuurd zullen deze nieuwsbrief vast en zeker zeker waarderen. Want de nieuwe versie van OCB is gemaakt met 100% van jullie ideeën en verbeteringen en 0% eigen ideeën. Ten eerste een waarschuwing dat deze bèta goed getest moet worden voordat deze voor productiedoeleinden gebruikt zal worden. De reden hierachter is de volledig verwijderde kopiebeveiliging. Zoals bekend is werd in OCB v2.10 een nieuwe lastige anti-hackerbeveilging geïntroduceerd, rond maart 2005. Deze is pas afgelopen herfst gekraakt en hierdoor konden versie 2.11 en 2.12 zonder wijziging aan de registratiecodes worden uitgebracht (zes maanden zonder cracks - al met al geen slecht resultaat!). In versie 2.12 heb ik de beveiliging verzwakt om de interesse voor het programma te verhogen. De eerste keygen (programma waarmee serienummers gegenereerd kunnen worden) verscheen (op hetzelfde moment vervijfvoudigde het website verkeer!). Ondanks dat bleek de keygen "defect" te zijn en resulteerde in een aantal bugs in de gekraakte OCB. De hackers hebben er volgens een tweede versie van de keygen uitgegeven (ze schreven dat het was verbeterd maar ook deze bleek niet goed te werken). Tenslotte is er een derde versie uitgebracht van de keygen, welke wel bleek te werken. Ze vonden het een uitdaging en ik had geen enkele twijfel dat het ze zou lukken. Het grappige aan het verhaal is dat nu de beveiliging verwijderd is waardoor het werk van ze voor OCB versie 2.14 voor niets is geweest ;). Nog de groeten aan Knight/ TSRH - ondanks dat goed werk geleverd. Indien jullie dit lezen, het zou erg leuk zijn om een tekst van jullie te lezen over de beveiliging van OCB 2.10/2.12 en hoe deze te kraken. Door technische redenen zal deze versie alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers, bijvoorbeeld de eigenaren van een OCB 2.12-licentie. Om OCB versie 2.14 bèta 1 te verkrijgen dient u een e-mail te sturen naar Acritum support (soft@acritum.com) waarbij u uw registratienaam en licentie- identificatie meestuurt. Bijvoorbeeld: "General Software Inc., licentie-ID: ABCDEFGH". En dan nu een overzicht van de technische veranderingen in versie 2.14

1) Opgeloste fout. Opstarten samen met Windows: OCB schreef een registeritem weg zodat OCB niet automatisch werd opgestart indien u zich aanmeldde onder een andere gebruikersnaam als waaronder OCB de vorige keer is gebruikt. Dit is nu opgelost, waardoor OCB nu altijd zal worden opgestart; ongeacht het gebruikte gebruikersaccount waarmee wordt aangemeld.
2) Opgeloste fout. OCB gebruikte de standaard-WinRAR-instellingen zelfs als deze een conflict veroorzaakten met de configuratie-instellingen. Bijvoor- beeld: indien u de optie "Bestanden verwijderen na archiveren" heeft gekozen en opgeslagen in het standaard-WinRAR-profiel, terwijl u in de OCB-configu- ratie heeft ingesteld dat de bestanden niet verwijderd zouden moeten worden, zouden deze alsnog worden verwijderd. Vanaf nu negeert OCB *alle* standaard- WinRAR-instellingen om dergelijke situaties te voorkomen. Let op dat als u merkt dat uw configuraties anders werken in versie 2.14, u de interne configuratie instellingen opnieuw moet controleren en de aanvinkvakjes zodanig moet instellen dat de aanvinkvakjes staan aangevinkt die ook in het standaardprofiel van WinRAR staan aangevinkt. Om eerlijk te zijn hoeven de meeste gebruikers niets te veranderen, maar het is wel zo handig om het te melden.
3) Indien het doelpad van een configuratie niet bestond en niet kon worden aangemaakt (door bijv. een netwerkfout) werd de configuratie stopgezet totdat WinRAR zijn werk had voltooid, welke veel tijd in beslag kon nemen. Vanaf nu controleert OCB de beschikbaarheid van de doelmap voordat WinRAR wordt uitgevoerd. Deze controle zal alleen plaatsvinden indien geen andere handelingen staan ingeschakeld. Bijvoorbeeld: indien de doelmap niet be- reikbaar is, maar er staat nog een CD-RW-taak te wachten, dan zal OCB toch WinRAR opstarten.
4) Tijdens de eerste uitvoer van OCB ging het programma automatisch uw schijven doorzoeken op WinRAR.exe. Vanaf nu gaat OCB eerst zoeken in de standaardlocatie op de schijf voordat de rest van de schijf doorzocht gaat worden. De standaardlocatie is " WinRARWinRAR.exe". De naam van de directory van "Program Files" kan in diverse talen van Windows verschillen. Echter, in de Nederlands- en Engelstalige versie is deze "Program Files".
5) Fout opgelost. Ballontip: wanneer er diverse geplande taken stonden in de planner, was de ballon hiervoor te klein en werd de tekst afgebroken. Bijvoorbeeld, wanneer een configuratie werd uitgevoerd, werd niet de tekst " wordt momenteel uitgevoerd". Om dit probleem te voorkomen geeft de ballon nu alleen de drie eerstvolgende taken weer. Indien er meer taken zijn, zal de ballon "..." weergeven na de derde taak om aan te geven dat er nog meer wachtende taken zijn, maar dat er niet genoeg ruimte is om deze weer te geven.
6) OCB wijzigt zijn standaard gele pictogram in de systeembalk naar een groene kleur indien er iets moet worden gedaan. Hiermee wordt ook meteen de verminderde prestaties van de computer uitgelegd wanneer WinRAR als verborgen taak wordt uitgevoerd.
7) Fout opgelost. De optie "Programma uitvoeren na WinRAR" werkte niet in Directe RAR-modus; vanaf nu wel.
8) Extra beveiliging: er bestaat vanaf nu de mogelijkheid om het beheerders- wachtwoord te gebruiken om te voorkomen dat kinderen of werknemers OCB afsluiten. Om het eenvoudig te houden: OCB kan niet worden beëindigd zonder het wachtwoord in te voeren. Deze optie is beschikbaar via Instellingen > Beveiliging.
9) Ondersteuning toegevoegd voor omgevingsvariabelen in het pad in de velden "Kopiëren naar map" en "Archiefnaam". Bijvoorbeeld: nu is mogelijk "C:Backups%COMPUTERNAME%" waarbij %COMPUTERNAME% vervangen zal worden door de computernaam en bij "Docs_%USERNAME%" het deel %USERNAME% vervangen zal worden door uw gebruikersnaam. Meer informatie hierover kunt u vinden in de handleiding.
10) Foutmeldingen sturen naar e-mailadres van beheer (via een SMTP-server). Belangrijk: lees de handleiding voor de geldende beperkingen.
11) Werkbalk.
12) Aanvinkvak voor authenticatiegegevens toegevoegd.
13) Mogelijkheid toegevoegd om commentaar bij te voegen in RAR-, ZIP- en EXE-archieven.

2.12 (2005.09.13).

1) Uitgebreide opdracht '/SafeExit' toegevoegd.
2) Meer mogelijkheden in het snelkoppelingsbeheer.

2.12 bèta 7

1) Proefperiode uitgebreid naar een oneindige periode. In de handleiding staat meer over bepaalde beperkingen die in werking treden na 30 dagen ongeregistreerd gebruik. 2) Alle vensters behalve het hoofdvenster kunnen worden gesloten door op de ESC-toets te drukken. Het heeft dezelfde uitwerking als wanneer er op "Annuleren" wordt gedrukt. 3) Contextgevoelige help is nu beschikbaar door het drukken van de F1-toets in een willekeurig OCB-venster (heeft dezelfde uitwerking als drukken op "Help"). 4) Een probleem opgelost met meerdere cd-rw-recorders in een enkel systeem: eerdere versies selecteerden altijd de eerste recorder in het Configuratie-instellingenvenster ondanks het feit dat de goede recordernaam werd opgeslagen in de configuratie. 5) Nieuwe mogelijkheid: "Latijnse zinnen leren". 6) De configuratie "Reservekopie maken van het Windows-register" wordt nu standaard meegeïnstalleerd.

2.12 bèta 6 (24-08-2005).

1) Handleiding gecompileerd in CHM-formaat (met index). Dit formaat staat ook wel bekend als het HTML Help-formaat.
2) Contextgevoelige help in alle OCB-vensters (zo zullen bijvoorbeeld de helpknoppen leiden naar de beschrijving van het betreffende venster). Dit werkt nu alleen in nieuwere versies van het Windows-besturingssysteem (XP en 2003). Gebruikers van oudere versies dienen een HTML-versie van de handleiding te downloaden.

2.12 bèta 5 (22-8-2005)

1) Geavanceerde configuratie van uit te sluiten bestanden.
2) Bestanden uitsluiten met bepaalde bestandskenmerken.
3) Eenvoudig uitsluiten van reservekopiebestanden en andere tijdelijke bestanden (*.bak, *.tmp en andere eigen filters).
4) Bestanden uitsluiten die niet voldoen aan een reeks filters (WinRAR 3.50 is hiervoor benodigd).

2.12 bèta 4 (28-7-2005)

1) Fout met betrekking tot "Bestandsoverzicht bewerken in Kladblok voor nieuwe configuraties" opgelost (verscheen in v2.12 bèta
2) Tabvolgorde verbeterd in alle vensters.
3) In niet-Engelse taalversies werden de standaardcomboboxwaarden hersteld bij het maken van een nieuwe configuratie (compressie en paden).
4) Menu Instellingen kan nu een eigen interface worden gegeven.
5) Een optie waar iedereen al vanaf de eerste versie op zat te wachten: de knoppen OK en Annuleren in het menu Instellingen.

2.12 bèta 3 (27-7-2005)

1) Ernstige fout verbeterd met betrekking tot het toevoegen van een nieuwe configuratie. De fout kwam alleen voor in v2.12 bèta 2.
2) Een aantal minder ernstige fouten opgelost.

2.12 bèta 2 (26-7-2005)

1) Opneem- en uitsluitoverzichten zijn verplaatst naar de algemene configuratie-instellingenpagina.
2) Tekstvakken kunnen nu een eigen interface worden gegeven.
3) Groot tekstvak toegevoegd voor elke configuratie.

2.12 bèta 1 (24-7-2005)

1) Mogelijkheid toegevoegd tot het wijzigen van de naam van een configuratie.
2) Externe programma's uitvoeren: voor het uitvoeren van een configuratie, het erna uitvoeren en via de planner.
3) Het is nu mogelijk om een reservekopie te maken van het register van Windows.
4) Snelmenu toegevoegd aan het logboekvenster, met de volgende menuopties: Logboek exporteren naar een tekstbestand, Logboek afbreken en Logboek leegmaken.

OCB v2.11 (2005.06.22)

1) Wanneer OCB een poging deed om een CD leeg te maken die al leeg was werd er een fout weergegeven, terwijl het daaropvolgende brandproces succesvol was. Nu zal OCB niet meer proberen een lege CD leeg te maken.
2) Controle toegevoegd die de verwerking van een CD voorkomt indien de totale grootte van de archieven de grootte van de CD overschrijdt.

OCB v2.11 bèta 2 (2005.06.07)

1) Een reeks mogelijke problemen omtrent de CD-RW-mogelijkheden worden voorkomen in deze versie. Het wordt sterk aanbevolen te upgraden naar deze versie indien u de CD-mogelijkheden van OCB benut. LET OP: dit is een bètaversie en kan fouten bevatten, dus test eerst grondig zodat het geen problemen met uw configuraties en hardware oplevert.
2) Fout opgelost bij het leegmaken van een CD-RW. Het merkwaardige is dat OCB deze fout eerst niet had, omdat de fout was opgelost in TXPBurn aan het begin. Toen ik TXPBurn verving door een andere kopie bleek deze dezelfde fout te bevatten. De fout is pas in deze versie opgemerkt: enkele CD-RW-branders werden herkend als zijnde CD-R (niet CD-RW), dat weer fouten kon veroorzaken bij het leeg- maken van een CD-RW-schijf. Dit is nu opgelost.
3) Nog een fout opgelost: OCB geeft nu de juiste brandsnelheid aan. U dient een CD-RW-schijf in te voeren voordat OCB IMAPI initiali- seert, omdat anders de snelheid verkeerd wordt herkend. Het beste moment om een CD in te voeren is voordat de configuratie wordt uitgevoerd of terwijl WinRAR bestanden aan het inpakken is. Indien u het dialoogvenster 'CD invoeren' gebruikt, kunt u voordat u op OK klikt, de CD invoeren.
4) Deze versie van OCB kan bestanden verifiëren voordat ze naar CD-RW gebrand worden.
5) U kunt nu automatisch een CD leegmaken alleen als er niet genoeg ruimte vrij is om een nieuw reservekopiearchief te branden. Het bespaart tijd en maakt het mogelijk om eerdere versies van archieven samen met de nieuwste te bewaren.
6) Het bevestigingsvenster 'Nieuwe schijf invoeren' werd weergegeven wanneer deze optie was ingeschakeld, zelfs wanneer bestanden werden gekopieerd naar een locatie op de harde schijf. Nu wordt dit alleen gedaan wanneer u bestanden kopieert naar de stations A: of B:.
7) Enkele kopieeralgoritmen zijn bijgewerkt; deze zouden nu stabieler moeten zijn.
8) OCB geeft de totale grootte van alle door WinRAR geschreven bestanden. Voorbeeld: "TEST: WinRAR - Gereed (3 bestanden, 4,7M)."
9) Informatie toegevoegd over taalbestanden in het venster "Instellingen".
10) BELANGRIJK: tevens zijn een reeks kleine wijzigingen doorgevoerd, waardoor het mogelijk is dat u nieuwe fouten vindt bij het testen. Meld deze bij de ontwikkelaar van OCB waardoor deze opgelost kunnen worden in de uiteindelijke versie.

OCB 2.11 bèta 1 (2005.05.31)

1) Kopieer- en FTP-wissers toegevoegd. Hiermee wordt het mogelijk om overbodig geraakte reservekopiebestanden automatisch te laten verwijderen (op te geven op aanmaakdatum en maximaal aantal kopieën).
2) Het is nu mogelijk om de taal van het programma te wijzigen vanuit de opdracht regel. Dit kan via de parameter "/language".
3) Een aantal tekstfouten zijn verbeterd.

OCB 2.10 (2005.05.02)

Skins - pas OCB aan uw smaak aan (skins worden niet volledig ondersteund in Windows 98. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze alleen naar behoren werken in Windows XP/2003). Volledige ondersteuning voor inbelverbindingen (aanmaken van een nieuwe verbinding, bewerken van bestaande verbindingen, verbinding leggen met SMTP-/FTP-servers, opnieuw inbellen bij 'in gesprek', ophangen, enz.). Alleen voor Windows XP/2003: Indien u op de systeembalkpictogram klikt, zal een ballontip verschijnen met alle geplande taken. Dit is handig wanneer OCB verborgen is en u alleen wilt weten wanneer de eerstvolgende taak zal worden uitgevoerd. Deze optie kan trouwens worden gewijzigd in het venster Instellingen -> Algemeen. Het is nu mogelijk om automatisch een geluidsbestand te laten afspelen wanneer een fout optreedt. Nieuwe handige logboekopties: fouten kunnen worden weergegeven met een rode kleur (indien skinondersteuning is ingeschakeld). Een andere nieuwe functie: klik op een willekeurige regel van het logboek en OCB zal uitrekenen hoeveel dagen het geleden is dat deze taak plaatsvond en ook zal de betreffende dag van de week worden vermeld. OCB 2.10 is efficiënter in het omgaan met de processortijd. Eerdere versies lieten de processor volledig belasten, specifiek tijdens FTP/SMTP-pogingen, wanneer het programma enkel te wachten stond. Deze versie neemt geen processortijd meer in beslag wanneer dit niet nodig is. Wanneer OCB in het vervolg dus wacht op een nieuwe SMTP- of FTP-poging, zal deze andere programma's niet vertragen. Het overzicht in het hoofdvenster waarin alle vooringestelde configuraties weergegeven zijn, is sorteerbaar. Dit kan handig zijn als u veel configuraties hebt en u bijvoorbeeld de configuraties wilt zoeken die een lange tijd geleden voor het laatst zijn uitgevoerd. Dit is eenvoudig te realiseren: klik op de koptekst "laatste uitvoering" om de sorteren op de datum van de laatste uitvoering. Klik nog een keer hierop om de sorteervolgorde te veranderen (oplopend/aflopend). Sorteeropties worden opgeslagen in het optiesbestand en deze worden opgeslagen wanneer u het programma afsluit en later opnieuw start. Klik op de koptekst "Configuratienaam" om de standaard alfabetische sortering terug te krijgen. Het snelmenu van het systeembalkpictogram is bijgewerkt. Het snelmenu van het systeembalkpictogram bleef soms open nadat u op een optie hebt geklikt in het menu, zelfs wanneer het menu geen focus meer had. Dit is nu opgelost. De opdracht /hide werkt beter nu: vorige versies gaven eerst het OCB-venster weer, waarna het verborgen werd. Deze versie geeft het venster van ODB in eerste instantie al niet meer weer wanneer /hide wordt gebruikt als opdrachtregelparameter. Meer controles toegevoegd om problemen te voorkomen die veroorzaakt zouden kunnen worden door foute gebruikersinvoer (gebruikersfouten). 'defailt.pst' is gewijzigd naar 'ocb.pst'. OCB zal autoamatisch de naam wijzigen als u een upgrade heb uitgevoerd naar deze versie. De FTP-module kan zowel werken met passieve als active modus (eerdere versies ondersteunden alleen passieve modus). Indien uw FTP-server fouten teruggeeft in de trant van "Fout 550 - Toegang geweigerd" (Error 550 - Permission denied"), vink dan het aanvinkvak "Actieve modus" aan in het tabblad FTP van het venster Instellingen.

top